BRF Stengodset | 769615-6178
6 jun 2020

Poströstningsformulär nu tillgängligt

Av Bülent Maksimov | 2020-06-06 16:41

I enlighet med gällande lagstiftning finns nu poströstningsformuläret tillgängligt för föreningens medlemmar.

Denna skall lämnas in senast dagen innan stämman.

Mer information finns i särskild länkad sida med alla handlingar inför stämman.

/Styrelsen