28 mar 2024

Grusupptagning

2024-03-28 17:47

Hej!

Parkeringsplatserna kommer att sopas rena från grus den 3 & 4 april mellan kl. 08:00 och 12:00. Vänligen flytta era bilar under denna tid för att underlätta arbetet.

Tack för er förståelse!

Med vänliga hälsningar, Styrelsen, K&B Förvaltning

Hello!

The parking lots will be swept clean of gravel on April 3rd & 4th between 8:00 AM and 12:00 PM. Please move your cars during this time to facilitate the work.

Thank you for your understanding!

Best regards,

The Board, K&B Förvaltning

13 mar 2024

Nyhetsbrev mars - Viktig information

2024-03-13 20:59

Kära medlemmar,
Styrelsen vill informera om aktuella händelser i föreningen och beslut som fattats i styrelsen.

Important information from the board. For further information in english, please use online translation services.

VIKTIGT! Sophanteringsproblem

Tyvärr upplever vi fortsatta problem med sopanläggningen, men dessvärre finns det inget mer att göra från teknikernas sida eftersom alla fel beror på oss som slänger skräpet.
Det är av yttersta vikt att vi INTE slänger annat än vanligt hushållsavfall/kompost i rören på gården. Pizzakartonger, metallföremål, galgar, glas och annat otympligt förstör vakuumsystemet och skapar stora bekymmer med fortsatt dyra åtgärder som följd.
Alla MÅSTE källsortera sitt avfall. Det är lika viktigt att de som hyr ut sina bostäder informerar sina hyresgäster kring detta. Om vi inte kan minska problemen kan detta leda till avgiftshöjningar när våra räntekostnader nu också stiger under 2024.

Grusupptagning v. 14

Grusupptagning Gröna Annas gata, innergård & på Kvillegatans parkeringsplats!
Under vecka 14 kommer upptagning av grus ske på innergården och på Gröna Annas gata samt parkeringen på Kvillegatan. Denna dagen kommer du som har en parkeringsplats behöva lämna din plats tom så att vi får undan allt grus. Parkera gärna din cykel i garaget denna veckan/dagen. Vi informerar veckan innan med datum för detta då arbetet är väderberoende och planeras därefter.
Garaget sopas senare under våren.

Årsstämma 22 maj 2024

I år hålls föreningens stämma den 22 maj kl 18.00 på innergården. Här kommer lite information inför årsstämman. Kallelse skickas längre fram i enlighet med stadgarna.

Valberedningen informerar

Vi i valberedningen för BRF Stengodset, bestående av Johnny, Almasa och Hanna, söker nu flera engagerade individer som vill vara med och driva föreningen framåt samt bidra till ett förbättrat boende för oss alla.

Om du känner någon som du tror skulle vara en idealisk kandidat eller om du själv är intresserad av att kandidera till ett förtroendeuppdrag i styrelsen, ser vi fram emot att höra från dig. Endast medlemmar har möjlighet att ställa upp till val, vilket inkluderar alla som är delägare i en bostadsrätt här i föreningen. Styrelsen får arvode för sitt arbete.

För att nominera någon eller kandidera själv, vänligen skicka ett mejl till valberedning@brfstengodset.se och inkludera lite information om dig själv eller den tilltänkte kandidaten. Observera att ditt mejl enbart kommer att behandlas av valberedningen och inte av styrelsen.

Vi ser fram emot att få in dina nomineringar och att tillsammans arbeta för att förbättra vår förening. Tack för ditt engagemang och stöd!

Hälsningar från valberedningen,
Johnny, Almasa och Hanna

Motioner

Nu är det hög tid att skicka in dina motioner för beredning inför Årsstämman.
En motion är ett förslag som en medlem anser ska diskuteras på Årsstämman och kan skrivas av alla medlemmar, alltså de som äger en andel i bostadsrätten/föreningen. Enligt stadgarna skall motioner också behandlas av styrelsen, det vill säga att styrelsen skall diskutera dem och ge årsstämman ett förslag till beslut. Därför behöver vi ha era motioner senast annandag påsk den 1 april. Skicka din motion/förslag till styrelsen@brfstengodset.se

Autogiro

Autogiro är nu aktivt och den som vill ha autogirering får gå in i sin internetbank och ansöka om autogiro.
Det ser lite olika ut beroende på bank, men du söker efter BRF Stengodset, c/o Khoury & Bergström Förvaltning AB. Bankgiro nr är 253-0582.
Som kundnummer anger du ditt personnummer.

Nytt ansökningsförfarande andrahandsuthyrning

Styrelsen tar nu emot ansökningar om andrahandsuthyrning via vår hemsida. Du måste vara inloggad för att göra en ansökan. All information och formulär hittar du här: Andrahandsuthyrning


Med förhoppningar om en solig vår,

Bülent, Jenni, Goran, Åke, Josipa & Mohammed