BRF Stengodset | 769615-6178

Styrelsen för BRF Stengodset

Styrelse

Befattning Namn Ansvarsområde
Ordförande Bülent Maksimov Vice Ordförande, Hemsidan, Medlemsportal, Administration
Sekreterare Jenni Hermansson Leder styrelsens arbete, Kontakt med myndigheter, Administration, Avtal
Kassör Goran Kostadinov Allmänt Ekonomi, Kontaktperson PRIMÄR, Attestant Fakturor
Ledamot Josipa Pandzic Kontaktperson Bo & Son, Kontaktperson KONE, Attestant Fakturor
Ledamot Åke Söderberg Kontaktperson Bo & Son, Kontaktperson Securitas, Representant i Samfällighet
Suppleant Mohammed Chkair
Vicevärd Mikael Jonsson
Bülent Maksimov
Befattning Ordförande
Ansvarsområde Vice Ordförande, Hemsidan, Medlemsportal, Administration
Jenni Hermansson
Befattning Sekreterare
Ansvarsområde Leder styrelsens arbete, Kontakt med myndigheter, Administration, Avtal
Goran Kostadinov
Befattning Kassör
Ansvarsområde Allmänt Ekonomi, Kontaktperson PRIMÄR, Attestant Fakturor
Josipa Pandzic
Befattning Ledamot
Ansvarsområde Kontaktperson Bo & Son, Kontaktperson KONE, Attestant Fakturor
Åke Söderberg
Befattning Ledamot
Ansvarsområde Kontaktperson Bo & Son, Kontaktperson Securitas, Representant i Samfällighet
Mohammed Chkair
Befattning Suppleant
Ansvarsområde
Mikael Jonsson
Befattning Vicevärd
Ansvarsområde