Styrelse

Befattning Namn Ansvarsområde
Ordförande Tobias Wallander Leder styrelsens arbete, Kommunikation, Hemsida, Medlemsportal, Administration, Avtal
Sekreterare Hoshyar Baban Leder styrelsens arbete, Kontakt med myndigheter, Administration, Avtal
Kassör Goran Kostadinov Ekonomifrågor
Ledamot Josipa Pandzic Städ & Utemiljö
Ledamot Åke Söderberg Representant i Samfälligheten, Säkerhetsfrågor, Tekniska frågor
Assistent Bülent Maksimov
Vicevärd Taher Limane Teknisk förvaltare K&B
Vicevärd Alexander Qvarfordh Teknisk förvaltare K&B
Extern användare Claes Andersson Ekonomisk förvaltare K&B
Tobias Wallander
Befattning Ordförande
Ansvarsområde Leder styrelsens arbete, Kommunikation, Hemsida, Medlemsportal, Administration, Avtal
Hoshyar Baban
Befattning Sekreterare
Ansvarsområde Leder styrelsens arbete, Kontakt med myndigheter, Administration, Avtal
Goran Kostadinov
Befattning Kassör
Ansvarsområde Ekonomifrågor
Josipa Pandzic
Befattning Ledamot
Ansvarsområde Städ & Utemiljö
Åke Söderberg
Befattning Ledamot
Ansvarsområde Representant i Samfälligheten, Säkerhetsfrågor, Tekniska frågor
Bülent Maksimov
Befattning Assistent
Ansvarsområde
Taher Limane
Befattning Vicevärd
Ansvarsområde Teknisk förvaltare K&B
Alexander Qvarfordh
Befattning Vicevärd
Ansvarsområde Teknisk förvaltare K&B
Claes Andersson
Befattning Extern användare
Ansvarsområde Ekonomisk förvaltare K&B