Styrelse

Befattning Namn Ansvarsområde
Ordförande Bülent Maksimov Leder styrelsens arbete, Kommunikation, Hemsida, Medlemsportal, Administration, Avtal
Sekreterare Jenni Hermansson Leder styrelsens arbete, Kontakt med myndigheter, Administration, Avtal
Kassör Goran Kostadinov Ekonomifrågor
Ledamot Josipa Pandzic Städ & Utemiljö
Ledamot Åke Söderberg Representant i Samfälligheten, Säkerhetsfrågor, Tekniska frågor
Suppleant Mohammed Chkair
Vicevärd Taher Limane
Bülent Maksimov
Befattning Ordförande
Ansvarsområde Leder styrelsens arbete, Kommunikation, Hemsida, Medlemsportal, Administration, Avtal
Jenni Hermansson
Befattning Sekreterare
Ansvarsområde Leder styrelsens arbete, Kontakt med myndigheter, Administration, Avtal
Goran Kostadinov
Befattning Kassör
Ansvarsområde Ekonomifrågor
Josipa Pandzic
Befattning Ledamot
Ansvarsområde Städ & Utemiljö
Åke Söderberg
Befattning Ledamot
Ansvarsområde Representant i Samfälligheten, Säkerhetsfrågor, Tekniska frågor
Mohammed Chkair
Befattning Suppleant
Ansvarsområde
Taher Limane
Befattning Vicevärd
Ansvarsområde