FÖRVALTNING & KUNDTJÄNST - Bredablick Förvaltning

Föreningens förvaltning sköts utav Bredablick Förvaltning.
Bredablick är totalförvaltare vilket innebär att de sköter nästan allt som har med föreningen och våra fastigheter att göra. Vi använder också fullt ut Bredablicks blanketter.

Den Ekonomiska förvaltningen består av hyra av förråd/parkering, in- och utträden/överlåtelser, uthyrning i andra hand, mäklarbild, skatteunderlag, pantsättningar och aviseringar. För hjälp med ovanstående hänvisar vi till Bredablicks kundtjänst via telefon eller meddelande genom deras hemsida.

Den Tekniska Förvaltningen består av fastighetsskötsel, nycklar, porttelefon, tags samt trädgårdsskötsel, städ och större projekt i fastigheterna. Vår tekniska förvaltare är Mikael Jonsson.

Alla ärenden rörande ovanstående frågor går via Bredablicks kundtjänst.

Klicka här för att lämna meddelande eller ring 010-177 59 00

Från 1 januari 2024 är våra förvaltare K&B Förvaltning https://www.kbforvaltning.se/

FELANMÄLAN & FASTIGHETSJOUR

Vid fel i fastigheten eller i din lägenhet kan du göra felanmälan antingen via webben FELANMÄLAN eller via Kundtjänst på nr 010-177 59 00.
Kundtjänst nås vardagar 07.00-16.00, övrig tid kopplas ni vidare till fastighetsjouren. 
Kom ihåg att alltid uppge ditt namn, telefonnummer och objektnummer som du hittar i ditt köpeavtal, på hemsidan, i boendelistan på anslagstavlan eller det nummer som står på dörren.

Vid krisläge, ring Räddningstjänsten på 112.

OBS! Vid fel på GARAGEPORTEN kontaktas UK Portservice på nr 031-23 08 60. Uppge att ni ringer ifrån BRF Stengodset.

OBS! Vid fel på HISSAR kontaktas Schindler på nr 020-31 33 33. Uppge att ni ringer ifrån BRF Stengodset.

TRYGGHETS- & STÖRNINGSJOUR - Securitas

Utryckning sker om någon granne verkar bryta mot ordningsreglerna genom att väsnas och/ eller spela hög musik efter kl 23.00. Utryckning sker också om rapportering sker att det pågår försäljning eller användning av droger och det bedöms som rimligt att väktare hinner komma på plats innan personerna avvikit.

Om du upplever att någon granne bryter mot reglerna, du blir störd av det och inte ser någon annan utväg ringer du Securitas på nr. 010-470 53 30, uppge att du ringer från BRF Stengodset. Tänk på att låta bli att missbruka användningen av numret då det medför en kostnad för föreningen vid varje utryckning.

Vid pågående brottslighet kontakta Polisen på nr. 112 eller 114 14 för att upprätta en anmälan.

PARKERINGSBEVAKNING - P-tjänst

Vid felparkerade bilar m.m. kontaktas P-tjänst (f.d. P-tjänst Väst) på nr. 031-51 88 10

 

BREDBAND & TV - Telia

Supportnumret för Telias kollektiva tjänster är 020-20 20 70.
Uppge att du ringer från BRF Stengodset.

För mer information om kollektiva tjänster samt guider och felsökning för Bredband, TV-modul med mera läs här: Telia - Bredband, TV & Telefoni

Meddelande till styrelsen (ej felanmälan)

Var noga med att uppge en korrekt e-postadress så att du kan få ett svar.