28 dec 2022

Markarbete påbörjas 2 jan

2022-12-28 18:54

Kära medlemmar,
På måndag den 2 januari påbörjas arbetet med installation utav laddstolpar, samt dräneringsarbete på Gröna Annas gata.
Detta innebär att vändplatsen samt parkeringsplats 5-13 påverkas utav arbetet.
Vändplatsen kan vara avstängd under denna tid. Det råder parkeringsförbud på vändplatsen. Lämna företräde till arbetsfordon.
Innehavare av plats 5-13 på Gröna Annas gata ska lämna parkeringsplatsen tom på måndag mellan 7.30-17.00 för arbete. Efterföljande dagar ska ni tillfälligt parkera med ca 1 meters avstånd till kanten där installationsarbetet kommer att fortgå under några dagar.
Vidare kommer borrning förekomma i huset då kablage ska dras in genom källaren etc. Vi ber om er förståelse. Arbetet förväntas vara inom 2 veckor.
Vid frågor kontakta mikael.jonsson@bredablickgruppen.se
/Styrelsen, Bredablick & Compleo

Dear Member,
On Monday, January 2, the work will begin with the installation of charging poles, as well as drainage work on Gröna Annas gata.
This means that the dead end and parking spaces 5-13 will be affected by the work.
The dead end may be closed during this time. Parking is prohibited at all times. Give way to work vehicles.
Holders of places 5-13 on Gröna Annas gata must leave the parking lot empty on Monday between 7.30 and 17.00 for works. On the following days, you must park temporarily with a distance of approx. 1 meter to the edge where the installation work will continue for a few days.
Furthermore, drilling will occur in the house as cabling will be pulled in through the basement etc. We ask for your understanding.
The work is expected to be finished within two weeks. 
For questions, contact mikael.jonsson@bredablickgruppen.se
/The Board, Bredablick & Compleo

28 dec 2022

Nyhetsbrev december

2022-12-28 10:51

Kära medlemmar,
Styrelsen vill informera om aktuella händelser i föreningen och beslut som fattats i styrelsen.
Important information from the board. For further information in english, please use online translation services.

Säkerhet och grannsamverkan
Då vi under året haft problem med obehöriga i våra trapphus och garage ber vi er att alltid säkerställa att dörren går igen efter er och anmäla felaktiga dörrar till Bredablick. Våga fråga innan ni släpper in någon ni inte känner igen!

Även garageporten krånglar ibland, testa gärna att hålla ned neråtpilen för att tvinga stängning, och meddela gärna styrelsen när ni anmäler fel till UK-portservice så som vi tidigare skickat ut information om.

Nyårsfirande
Vi vill som vanligt påminna om att det är strängt förbjudet med alla typer av smällare, raketer och fyrverkerier på innergården och i närheten av våra byggnader. Vi rekommenderar frihamnen för den som vill skjuta fyrverkerier.

Container
Nu är containern beställd och kommer stå 9-12 jan vid vändplatsen vid Gröna Annas gata 11. Passa på att slänga granen och rensa i förrådet! Om den är full får man ta tillbaka sitt gods och invänta nästa tillfälle alt. fritt besöka ÅVC. Tänk på att stänga luckorna efter er och hålla ordning. Lämna inget utanför containern.

Tar emot Avfall till sortering: Blandat brännbart och obrännbart avfall ex. trä, skrot, stålrör, kontorsmöbler, julgranar.
Får ej innehålla: farligt avfall, gips, impregnerat trä, dammande material, elektronik, matavfall, jord, oklippt vajer, möbler med stålfjädrar samt vitvaror.

Pågående arbeten
Vi vill kort informera om att vi tyvärr inte har några nyheter rörande laddstolpe-installationen i dagsläget. Arbetet pausades innan det hann påbörjas på grund av tjälen och kommer återupptas efter ledigheterna. Mer information kommer så snart vi vet.

Ett annat arbete som styrelsen budgeterat för är upprustning av cykelrummet med tvåvåningsställ och installation av marköglor för  mopeder. Något vi hoppas kommer leda till lite mer ordning och större kapacitet i garaget/cykelrummet samt förbättra stöldskyddet för våra ägodelar.

Slutligen vill vi önska er en god fortsättning och ett gott nytt år!
Styrelsen

14 dec 2022

Problem med Garageporten

2022-12-14 21:49

For information in English, please use online translation services.

Vi har tyvärr haft ett flertal problem med porten de senaste veckorna och problemen verkar inte vilja försvinna. Vi har ju en relativt ny port och vi vill såklart att den fungerar väl. Därför vill vi gärna följa upp med UK Portservice när fel anmäls. Vi ber därför om er hjälp! När ni felanmäler porten får ni också väldigt gärna höra av er till oss i styrelsen, då vi inte alltid vet när porten varit trasig utan bara får en faktura. 

Vi vill kunna se om det är samma fel som upprepas och ev. kräva tillbaka pengar för bristande service och/eller garantiärenden. 
Några har redan hört av sig till styrelsen och informerat om fel som de anmält, vilket vi är tacksamma för!

Vi hoppas att alla kan hjälpa oss med detta!
Här är en länk för att informera styrelsen: Informera styrelsen 

Vänligen,

Styrelsen

12 dec 2022

Markarbetet uppskjutet pga tjäle

2022-12-12 09:58

På grund av tjäle i marken kunde grävarna inte påbörja det planerade arbetet på Gröna Annas gata idag. Arbetet fortgår rörande andra typer av installationer i fastigheten, men tills dess att marken tinat upp kommer grävarbetet inte kunna påbörjas. Mer information kommer när vi vet mer.

/ Styrelsen, Bredablick & Compleo

6 dec 2022

Markarbete och installationer från 12 dec

2022-12-06 16:09

English below

Kära medlemmar,
På måndag den 12 december påbörjas arbetet med installation utav laddstolpar, samt dräneringsarbete på Gröna Annas gata.
Detta innebär att vändplatsen samt parkeringsplats 5-13 påverkas utav arbetet.
Vändplatsen kan vara avstängd under denna tid. Det råder parkeringsförbud på vändplatsen. Lämna företräde till arbetsfordon.
Innehavare av plats 5-13 på Gröna Annas gata ska lämna parkeringsplatsen tom på måndag mellan 7.30-17.00 för arbete. Efterföljande dagar ska ni tillfälligt parkera med ca 1 meters avstånd till kanten där installationsarbetet kommer att fortgå under några dagar. 
Vidare kommer borrning förekomma i huset då kablage ska dras in genom källaren etc. Vi ber om er förståelse. Arbetet förväntas vara klart innan jul.
Vid frågor kontakta mikael.jonsson@bredablickgruppen.se 
/Styrelsen, Bredablick & Compleo

Dear Member,
On Monday, December 12, the work will begin with the installation of charging poles, as well as drainage work on Gröna Annas gata.
This means that the dead end and parking spaces 5-13 will be affected by the work.
The dead end may be closed during this time. Parking is prohibited at all times. Give way to work vehicles.
Holders of places 5-13 on Gröna Annas gata must leave the parking lot empty on Monday between 7.30 and 17.00 for works. On the following days, you must park temporarily with a distance of approx. 1 meter to the edge where the installation work will continue for a few days.
Furthermore, drilling will occur in the house as cabling will be pulled in through the basement etc. We ask for your understanding.
The work is expected to be finished before the Christmas holidays.
For questions, contact mikael.jonsson@bredablickgruppen.se
/The Board, Bredablick & Compleo

16 nov 2022

Viktig information/Important information

2022-11-16 18:46

Problemet är åtgärdat och det går bra att slänga sopor i nedkasten. Containern står kvar några dagar till och går också bra att fylla på med hushållsavfall/brännbart.

/Styrelsen


(Important information regarding temporary garbage solution, please use online translation services)

Vi har under gårdagen fått svar gällande vår sopsugsanläggning. Det är något fel på styrningen rörande hushållsavfallet i systemet som har lett till att de inte kunnat tömma under en veckas tid.
Dock har vi i föreningen och förvaltaren inte fått besked om detta, utan kontaktvägarna har inte fungerat som tänkt.
Nu har dock vår förvaltare på Bredablick lyckligtvis synkat ihop Göteborgs Stad Kretslopp och Vatten (som hanterar vårt abonnemang/avtal), Envac (som kör sopbilen och hanterar sopsugen), Renova (som tar emot soporna) och Eleiko (som servar sopsugsanläggningen). Åtgärder är planerade och vi hoppas på en mycket snabb lösning.

Dock ser vi att nedkastet vid glasväggen även den håller på att fyllas och fungerar inte heller som den ska. Därför kommer vi från idag och tills problemet är löst att ha en särskild container för vårt hushållsavfall/restavfall stående på vändplanen på Gröna Annas gata 11.
I och med detta stänger vi tillfälligt även kvarvarande sopnedkast och hänvisar alla till containern på vändplatsen. Detta gäller endast restavfallet och ej biologiskt avfall för tillfället då komposten/matavfall inte påverkats utan har kunnat tömmas enligt uppgifterna vi fått till oss.

OBS OBS OBS! 

Detta är inte en vanlig container som vi brukar beställa för skrot och möbler. Detta är ENBART för restavfall som skickas direkt till förbränning.
Vi betalar fortsatt per kilo restavfall och det är viktigt att fortsätta sortera ut matavfallet och slänga i de gröna kompostnedkasten på gården.
Det är strängt förbjudet att kasta något annat i containern. Inga möbler eller liknande. Endast restavfall som du normalt har i hushållet.
Givetvis ska metall, plast, tidningar, pappersförpackningar och glasförpackningar sorteras ut och lämnas på återvinningscentralen vid Kvillegatan eller annan central.

Om du är osäker på hur du sorterar rätt finns länkar till sorteringsguider m.m. nedan.

Vänligen,
Styrelsen & Bredablick

15 nov 2022

Sopor/Garbage

2022-11-15 18:31

Vi har just nu problem med sopnedkastet på innergården mellan Gröna Annas gata 3 & 15. Den har inte blivit tömd av någon anledning och vi får inga svar från Renova.
Det är förbjudet att lämna sopor utanför nedkastet. 
Det går fortsatt bra att slänga sina sopor på nedkastet som ligger nedanför trapporna vid glasväggen närmast Gröna Annas gata 9.
Det vore uppskattat av alla om de som lämnat sina sopor går och slänger dem i andra nedkastet istället.
/Styrelsen

We are currently having problems with the garbage disposal tube in the courtyard between Gröna Annas gata 3 & 15. It has not been emptied for some reason and we are not getting any answers from Renova.
It is forbidden to leave garbage outside the tube.
It is still fine to throw your rubbish in the tubes located below the stairs by the glass wall close to Gröna Annas gata 9.
It would be much appreciated if those who have left their rubbish go and throw it in the other tube instead.
/The Board

4 nov 2022

Anmälan om elbilsplats senast 13 nov

2022-11-04 00:12

For information in english, please use online translation services.

I enlighet med årsstämmobeslutet har nu styrelsen inlett arbetet med att installera laddstolpar och utsett en entreprenör/leverantör som har lång teknisk livslängd och goda villkor för både föreningen och medlemmarna.

Den enda möjliga platsen för våra kommande laddstolpar är på de nio snedställda parkeringsplatserna utanför Gröna Annas gata 9 och 11. Detta då vi inte förfogar över elcentralen på Kvillegatans parkering och då övriga platser på Gröna Annas gata blir för utspritt och ej kostnadseffektivt.

Det innebär att vi behöver veta hur många parkeringsplatser som initialt kommer att nyttjas och hur vi ska planera för förändringar i kommande avtal och fördelning av platser. Om elbilsplatserna inte nyttjas till fullo kommer vi ändå upplåta platsen för vanlig bil till ord. avgift, men givetvis kommer elbilsinnehavare ha företräde till elbilsplatserna. Rimligtvis kommer därför ingen att bli av med en parkeringsplats, men förflyttningar kommer att behöva ske.

I detta formulär anmäler du dig för att få en elbilsplats. Anmälan är inte bindande då vi i dagsläget ej beslutat rörande påslag för laddplats och hur vi ska göra med el, men en anmälan säkerställer att du blir erbjuden en elbilsplats från start. Anmälan i ett senare läge kan innebära ytterligare väntetid.

Anmäl ditt intresse senast 13 november.
<< Till Anmälan >>

Vi hoppas på att arbetet drar igång så snart som möjligt i år, men kan tyvärr inte ge några ytterligare detaljer i dagsläget. I samband med arbetet kommer också dräneringen av platserna ses över då avrinningen idag inte fungerar bra och det lätt bildas stora vattenansamlingar.

Vänligen,
Styrelsen

3 nov 2022

Underhållsspolning av resterande lägenheter 14-15 nov

2022-11-03 14:59

Här kommer viktig information om obligatorisk underhållsspolning i kvarstående lägenheter på Gröna Annas gata 3-17.
Important information regarding compulsory maintenance of the piping in remaining flats on Gröna Annas gata. For further information in english, please use online translation services.

I våras anlitades JP Spolservice för underhållsspolning utav fastighetens samtliga avlopp.
Några bostadsinnehavare hörsammade inte uppmaningen om att tillhandahålla tillgång till lägenheten och därför var det många lägenheter som inte blev spolade i våras då man måste spola lägenhet för lägenhet i stigande ordning. Nu är det dock äntligen tid att fullborda arbetet.

Arbetet kommer att utföras mellan kl. 08.00-16.00 och tyvärr kan de inte ange en fast tidpunkt när de kommer till just din lägenhet.
Det är mycket viktigt att du har möjlighet att hålla lägenheten tillgänglig, om inte ber vi dig att kontakta förvaltaren Bredablicks förvaltare Mikael på 0724568309 för att lämna en nyckel innan eller vid dagen för tillträde.

OBS! 
Denna gången vill styrelsen vara tydliga med att den lägenhetsinnehavare som ej ger tillträde till lägenheten för underhållsarbete (enligt stadgarnas 34 §) på utsatt datum och tid kommer att debiteras för kostnaden som uppstår för föreningen. Dessutom kan en Rättelseanmodan utfärdas vilket på sikt kan leda till förverkande av bostadsrätten enligt 36 § 7 punkten. Vid andrahandsuthyrning är det viktigt att ägaren kommunicerar med hyrestagaren kring detta.

Aktuella lägenheter och datum:
Det första lägenhetsnumret är det interna numret som föreningen använder och som sitter på din dörr, men utan siffran framför bindestrecket. 
Efter snedstrecket är det skatteverkets lägenhetsnummer. Vi skriver upp båda nedan då vi vet att det kan vara rörigt att veta vilket nummer man ska gå efter, men de flesta vet om de fått en spolning eller ej. 

Gröna Annas gata 3 - 14 nov
Lghnr: 2-201/1101,  2-302/1202,  2-402/1302,  2-502/1402,  2-601/1501,  2-602/1502.

Gröna Annas gata 5 - 14 nov

Lghnr: 3A-101/1001,  3A-201/1101,  3A-301/1201,  3A-401/1301,  3A-501/1401,  3A-601/1501.

Gröna Annas gata 7 - 15 nov

Lghnr: 3B-401/1301,  3B-501/1401,  3B-601/1501,  3B-603/1503

Gröna Annas gata 9 - 15 nov

Lghnr: 4A-401/1301,  4A-501/1401,  4A-601/1501,  4A-701/1601,  4A-801/1701,  4A-901/1801,  4A-1001/1901

Gröna Annas gata 17 - 15 nov

Lghnr: 6-401/1301

Detta behöver du göra i din lägenhet innan spolningen utförs:
1. Ta bort allt under diskbänken så att spolteknikern kommer åt rören enkelt och smidigt!
2. Ta bort allt i badrumsskåp som sitter under handfatet.
3. Är golvbrunnen otillgänglig under tex ett badkar, montera av sidan av badkaret.
4. Plocka undan eventuella mattor som ligger löst i badrum och kök.

Varmt tack på förhand för ett fint samarbete!
Efter att jobbet är utfört får vi rör som håller i flera år framåt och vi slipper onödiga stopp och dålig lukt.

Vänligen,
Styrelsen, Bredablick och JP Spolservice

14 okt 2022

Container vid vändplatsen

2022-10-14 11:31

Container 14-17 oktober

Nu är containern på plats och står över helgen till den 17 okt vid vändplatsen vid Gröna Annas gata 11.
Om den är full får man ta tillbaka sitt gods och invänta nästa tillfälle i början på januari alt. fritt besöka ÅVC.

Stäng luckorna efter er och håll ordning. Lämna inget utanför containern.

Tar emot Avfall till sortering: Blandat brännbart och obrännbart avfall ex. trä, skrot, stålrör, kontorsmöbler.

Får ej innehålla: farligt avfall, gips, impregnerat trä, dammande material, elektronik, matavfall, jord, oklippt vajer, möbler med stålfjädrar samt vitvaror.

5 okt 2022

Inbjudan till Porslinsfabrikens dag 8 oktober

2022-10-05 21:42

Välkommen till

PORSLINSFABRIKENS DAG
Lördagen 8 oktober 2022
kl. 12:00 – 14:
00

Alla medlemmar i Porslinsfabrikens samfällighet, där BRF Stengodset är en av 5 föreningar, 
är välkomna att ha gårdsloppis och tävla i vår tipspromenad. Fika tillhandahålles.
Plats: Innergården på andra sidan bäcken (de vita husen på Kvillegatan) vid lekplatsen.

Hjärtligt välkomna önskar styrelsen i Porslinsfabrikens samfällighet och Styrelsen för BRF Stengodset

30 sep 2022

Brev från Styrelsen

2022-09-30 16:08

Styrelsen vill hålla medlemmarna informerade om föreningens ekonomiska situation idag och i framtiden

(For information in English, please use online translation services)
Föreningen har just nu ett bundet elavtal på ett otroligt lågt pris som innebär att vi inte har drabbats av ökade kostnader för den gemensamma elen såsom lampor, pumpar och golvvärme i alla lägenheter. Detta avtal är dock bara bundet till och med sommaren 2023 vilket gör att vi behöver planera för framtida åtgärder redan nu då energikrisen troligen inte blivit mindre tills dess. Dock är inte elkostnaderna den största posten för föreningen. Det är istället fjärrvärmekostnaderna (uppvärmning av fastigheten och uppvärmning av varmvattnet) som står för merparten av föreningens energi-utgifter. Taxorna för VA (Vatten/Avlopp) höjdes med ca 8% inför 2022 och föreslås öka med 8% inför 2023 enligt Göteborgs Stad.

Också taxorna för avfallshantering (rest- och matavfall) ökade med 12% inför 2022 och föreslås öka med 12,6% till 2023. Restavfallet debiteras både per kilo och per tömning. Alltså ju oftare den blir full och ju tyngre restavfallet är desto dyrare blir det. Matavfallet debiteras inte per kilo, vilket gör det väldigt viktigt att vi alltid slänger matrester och komposterbart som ofta väger mer än restavfall i rätt behållare (den gröna) då vi bara betalar per tömning. Den kommande höjningen fördelas så att 14,6% hamnar på viktavgiften och 11,5% fördelas på övriga kostnader. Genom noggrann sortering och återvinning av tidningar samt metall-, glas-, plast-, och pappersförpackningar genom kommunens återvinningsstationer minskar vi därför våra omkostnader effektivt.

Föreningens utgifter för El, Fjärrvärme, VA och Avfall för 133 hushåll och allmänna utrymmen 2017-2021
El (föreningens förbrukning), Effektavgift & Nätavgifter var ca 450 tkr/år 2017-2021.
Fjärrvärme (förbrukning) har ökat från ca 580 tkr/år 2017 till ca 750 tkr/år 2021.
Vatten/Avlopp (förbrukning) har ökat från ca 200 tkr/år 2017 till ca 250 tkr/år 2021.
Avfall (förbrukning, ej underhåll) har ökat från ca 130 tkr/år 2017 till ca 150 tkr/år 2021.

Till skillnad från elavtalet går det inte att binda övriga taxor vilket innebär att vår enda möjlighet att påverka är genom effektiviseringar samt att hålla nere förbrukning och sortera rätt. Som ett led i att underlätta för medlemmarna beställer föreningen tre gånger om året, i samarbete med grannföreningen Fajansen, en container för blandat avfall för att ytterligare förbättra vår gemensamma avfallshantering (se nedan för nästa tillfälle). Utöver detta har alla hushåll numera fria besök på återvinningscentralerna i Göteborgs Stad.

Styrelsen arbetar för att långsiktigt förbättra både energiförbrukningen genom gröna investeringar såsom energieffektivisering och kanske egen elproduktion på sikt. Detta är arbete som kommer ta tid och för att nå dit behöver vi satsa pengarna där de behövs mest. Därför hoppas vi att vi tillsammans kan minska våra omkostnader utan att höja avgifterna, genom att tänka på användningen av el, värme, vatten/varmvatten, återvinna bättre och sortera ut matavfallet ur hushållssoporna.

Gällande räntorna har vi genom skickliga förhandlingar de senaste åren kunnat hålla föreningens räntekostnader på relativt låg nivå och vi har istället kunnat amortera i hög utsträckning, precis som experterna säger att man ska göra. Sedan starten 2009 har vi kunnat amortera totalt 15,8 miljoner kronor med årets amortering, vilket är en bedrift i sig. Vi har kunnat sänka ränteutgifterna från ca 1,5 miljoner kr/år 2017 till endast ca 1 miljon kr/år 2021.
Men som vi alla vet om är räntenivåerna snabbt på väg uppåt och inom de närmsta åren kommer även dessa kostnader öka när våra bundna lån ska omsättas i sinom tid, men tack vare hög amortering i goda tider kommer framtida ränteutgifter åtminstone vara betydligt lägre.

Kombinationen utav framtida ökade ränteutgifter och snabbt ökande kostnader för el, värme, vatten och avfall gör att vi som medlemmar och boende i denna förening behöver hjälpas åt för att hålla våra gemensamma kostnader nere och därmed lämna avgifterna oförändrade. Om vi tar vårt individuella ansvar nu blir inbromsningen mjukare och underlättar för föreningens ekonomi och därmed också för varje medlems/hushålls ekonomi.

Styrelsen ser såklart över andra åtgärder också såsom sänkta utgifter för ex. Bredband & TV från ca 625 tkr/år 2021 till ca 380 tkr/år 2022. Besparingar vi nu vill investera smart, långsiktigt och hållbart för att ytterligare sänka våra förbrukningsutgifter och räntekostnader i framtiden.

Slutningen vill vi konstatera med att säga att vi i dagsläget inte har några planer på höjning av avgifterna, utan bevakar istället utgifterna noggrant för att undvika höjningar, men vi vill ha alla med på resan för att kunna ta oss an de utmaningar som uppstår framöver. Både för hushållens ekonomier, föreningens ekonomi och för klimatet. Vi håller er informerade om den fortsatta utvecklingen under vintern.

Med varma hälsningar, Styrelsen

Container 14-17 oktober

Nästa container sätts ut 14 okt och står över helgen till den 17 okt vid vändplatsen vid Gröna Annas gata 11.
Om den är full får man ta tillbaka sitt gods och invänta nästa tillfälle i början på januari alt. fritt besöka ÅVC.
Tar emot Avfall till sortering: Blandat brännbart och obrännbart avfall ex. trä, skrot, stålrör, kontorsmöbler.
Får ej innehålla: farligt avfall, gips, impregnerat trä, dammande material, elektronik, matavfall, jord, oklippt vajer, möbler med stålfjädrar samt vitvaror.

28 sep 2022

Information från Telia

2022-09-28 11:40

Viktig information om ditt tv-innehåll 

Förhandlingar har pågått mellan oss och Viaplay Group. Vi har försökt in i det sista men Viaplay vill inte fortsätta diskussionerna och därför kommer vi tyvärr inte i mål med ett nytt avtal till 30 september, något vi är uppriktigt ledsna för då det påverkar dig som kund. 

Det här innebär att vi inte får sända Viaplays kanaler från den 1 oktober. 

För tillfället ersätter vi med nytt attraktivt innehåll som passar både stor och liten. Med innehåll från bland annat C More, SF-kanalen, UEFA Champions League och nylanserade SkyShowtime finns något för alla smaker. På telia.se/tvinfo hittar du alltid den senaste informationen. Här berättar vi också vilket innehåll du får istället och ger svar på vanliga frågor.

Hälsningar Telia

21 aug 2022

Byte av garageport

2022-08-21 22:51

English below

Efter ett flertal inbrott och andra problem med porten har styrelsen beslutat att byta ut garageporten.
Detta arbete sker på torsdag den 25/8 kl 8.00 till senast 17.00.

Observera att ingen passage genom porten är möjlig för varken bil, mc, cykel eller gående.
Tillfällig parkering sker på allmänna parkeringsplatser och i egen försorg.

/Styrelsen

After several break-ins and other problems with the garage gate, the board has decided to replace it.
This work takes place on Thursday August 25th between 8.00 to 17.00 at the latest.

Please note that no passage through the gate is possible for either car, motorbike, bicycle or pedestrian.
For temporary parking, we refer to public parking lots.

/The Board

29 jun 2022

Information Juli

2022-06-29 16:04
Kära medlemmar,
Styrelsen vill informera om aktuella händelser i föreningen och beslut som fattats i styrelsen.
Important information from the board. For further information in english, please use online translation services.

Garagestädning onsdag 6 juli

Nästa onsdag mellan kl 07.30-16.00 kommer garaget städas och sopas. Alla bilägare hänvisas till kommunala och privata besöksparkeringar i området under ovan nämnda tider. Vänligen ställ undan cyklar och annat som förvaras på P-platserna så vi kan få en ordentlig städning i garaget.

Avgifter Kvillegatans Parkeringsplats

Styrelsen har beslutat att höja avgiften för parkeringarna på Kvillegatan till 600kr per månad för att dels säkra intäkterna för minskning av antal platser vid breddning samt finansiering av arbetet. Beslutet gäller från kvartal 3 2022 d.v.s. 1 juli och framåt. Detta innebär att alla platser utomhus i föreningen nu kostar 600 kr i månaden.

Parkeringsförbud i vändzonen

Styrelsen vill uppmärksamma medlemmarna på att det inte är tillåtet att parkera i vändzonen vid nr Gröna Annas gata 11. Parkeringsbolaget kommer att titta till området extra då flera bilar parkerat där över natten vid flertal tillfällen. På uppfarten framför Gröna Annas gata nr 1 och 3 är det endast tillåtet med i- och urlastning.

Brandsäkerhet & Grillsäsong

Vi påminner om att det är förbjudet att förvara gods i trapphusen, i garaget och på allmänna ytor i ex. källare m.m. på grund av utrymningsvägar och risker för brand. Man får inte heller förvara gods på sin parkeringsplats i garaget eller liknande på grund av brandrisken.
Vidare påminner vi om förbjud att grilla med koleldad grill inom hela området. Det är tillåtet att grilla med gasolgrillar på öppna balkonger och uteplatser. På inglasade balkonger är det enligt lag förbjudet med gasoltuber på grund av explosionsrisken.
Vi vill också tipsa alla att se över era brandvarnare där hemma då vanliga brandvarnare oftast bara har en livslängd på 5-10 år.

Omhändertagna cyklar & stölder/inbrott i garaget

Tidigare i våras rensade vi cyklar framförallt från garaget. Det blev en del cyklar omhändertagna. Enligt lag har måste föreningen förvara cyklarna i minst tre månader innan bortforsling. Det har nu gått många fler månader än så, men vi uppmanar alla cykelägare att dubbelkolla en sista gång att vi inte råkat ta en cykel som tillhör er. Kontakta Bredablick om så är fallet.
Vidare vill vi uppmana alla cykelägare att kolla att cykeln och andra ägodelar står kvar i garaget då vi på sistone haft inbrott och stölder där. Anmäl till polisen och meddela gärna styrelsen ifall er cykel är stulen. Minst 3 cyklar har stulits enligt övervakningsfilmen varav två är anmälda.
Lås fast cyklar eller förvara dem hemma, på balkongen, i det låsta förrådet i garaget eller i trapphuset. Alla MC-ägare uppmanas att använda jordankaret i garaget samt andra typer av avskräckande åtgärder. Tjuvarna har försökt stjäla MC i vårt garage.
Vi arbetar med att planera för flera förbättringsåtgärder på porten och övervakning för att minska riskerna för inbrott, men det är viktigt att vi tillsammans ser till att inte göra det enkelt för tjuvarna och ser till att porten alltid stängs när vi lämnar garaget. Om porten inte automatiskt går ner efter 15-20 sekunder är det något fel.

Semesterperioder

Slutligen vill vi önska alla en trevlig semester!
Vi själva tar semester under sommaren och kanske inte svarar så snabbt på meddelanden. Det går alltid bra att mejla till styrelsen via hemsidan, men vid fel på fastigheten och liknande hänvisar vi er till Bredablicks kundtjänst.


Med soliga hälsningar,

Styrelsen


14 jun 2022

Höjning av P-avgift Kvillegatan

2022-06-14 15:35

Styrelsen har beslutat att höja avgiften för parkeringarna på Kvillegatan till 600kr per månad för att dels säkra intäkterna för minskning av antal platser vid breddning samt finansiering av arbetet. Beslutet gäller från kvartal 3 2022 d.v.s. 1 juli och framåt. Detta innebär att alla platser utomhus i föreningen nu kostar 600 kr i månaden.

Vänligen
Styrelsen

11 jun 2022

Inbrott och stölder i garaget

2022-06-11 13:24

Inbrott och stölder i garaget

Burglaries, thefts and attemped thefts in the garage.
For further information in English please use online translation services.

Under den senaste veckan har vi haft flera inbrott, stölder (cyklar) och försök till stölder (av cykel & motorcykel) i Garaget.
Inbrottstjuvarna har tagit sig in genom att smita in när någon kör ut samt genom att tillsammans lyfta upp porten med rå styrka.
Det är också därför porten har gått sönder under veckan.

Vi uppmanar alla att dubbelkolla om deras cykel står kvar, då vi på kameran har sett cyklar köras därifrån av männen.
Anmäl till polisen och meddela att övervakningsfilm finns hos BRF Stengodset - styrelsen@brfstengodset.se

Kännetecken på den man som varit här mest:
30-årig ljus man med keps (vit el. röd och vit), ljus skäggstubb och kan stundvis vara ryckig i kroppsrörelserna. Han har ofta med sig olika sällskap ibland en kvinna och ibland flera män.

Styrelsen kommer vidta åtgärder så snart som möjligt, men under tiden är det givetvis bäst att göra det så svårt som möjligt för inbrottstjuvarna.

Det är viktigt att alla som har saker i garaget ser till att de är fastlåsta. Töm cykelväskor m.m.
Är det en dyrare cykel, ta in den i cykelförrådet bakom dörren eller upp i lägenheten. Motorcyklister uppmanas att använda jordankaret på mc-platsen.

Ta för vana att heja på folk i garaget - lär känna varandra. Fråga om du inte vet vem det är. Hjälps åt!

Fortsatt trevlig helg
önskar Styrelsen

23 maj 2022

Arbete på Kvillegatans Parkeringsplatser

2022-05-23 21:49

Inga fordon tillåts nyttja parkeringsplatserna på Kvillegatan från och med idag kl 9.00-13.00 tisdagen den 24 maj samt kl 8.00-17.00 den 25 maj (alt. 26 maj) på grund av underhållsarbete. Vid kvarvarande fordon kan innehavaren behöva stå för kostnader som uppkommer i samband med detta. Mer information nedan.

No vehicles are allowed to use the parking spaces on Kvillegatan from 9 am to 1 pm today on Tuesday May 24th & also from 8 am to 5 pm on May 25th (or May 26th) due to maintenance. If any vehicles remain the owner may be charged additional costs. More information below, please use online translation services.

Tidigare anslagen och utskickad information:

Underhåll av P-platser på Kvillegatan 24-25 (alt. 26) maj

Tisdagen den 24 maj mellan kl. 9.00 och 13.00 kommer Stengodsets P-platser på Kvillegatans parkeringsplats att sopas rena inför målning av nya, bredare p-platser dagen efter. I samband med detta kommer också häcken som vätter mot leden att ses över och påbörjas beskärning m.m.
Efter avslutat arbete går det bra att parkera där igen över natten.

Onsdagen den 25 maj kl 8-17 kommer vi måla om linjerna och i samband med detta bredda de befintliga platserna. Inga bilar får lov att parkera på platserna förrän efter avslutat arbete ca kl 17.00 då färgen också behöver härda. 26 maj är reservdag ifall det regnar den 25 maj. Information per mejl.
Alla bilägare hänvisas till kommunala och privata besöksparkeringar i området under ovan nämnda tider.

12 maj 2022

Information Maj

2022-05-12 12:40

Årsstämma 2022, 23 maj kl 18.00

Årsstämman 2022 hålls den 23 maj kl 18.00 på gården. Vid dåligt väder flyttar vi mötet till Garaget.
Årsstämman är föreningens högsta beslutande organ och utser vilka som ingår i styrelsen, tar beslut om större investeringar och liknande frågor. Vid årsstämman har varje bostadsrätt en röst, men varje delägare har rätt att närvara vid mötet. Tänk på att anmäla din närvaro till styrelsens representanter vid ankomst.
Alla handlingar är utdelade i medlemmarnas postfack samt finns att tillgå på vår hemsida.
Styrelsen ordnar med lite fikabröd och kaffe i samband med mötet.
Varmt välkomna!

Underhåll av P-platser på Kvillegatan 24-25 (alt. 26) maj

Tisdagen den 24 maj mellan kl. 9.00 och 13.00 kommer Stengodsets P-platser på Kvillegatans parkeringsplats att sopas rena inför målning av nya, bredare p-platser dagen efter. I samband med detta kommer också häcken som vätter mot leden att ses över och påbörjas beskärning m.m.
Efter avslutat arbete går det bra att parkera där igen över natten.

Onsdagen den 25 maj kl 8-17 kommer vi måla om linjerna och i samband med detta bredda de befintliga platserna. Inga bilar får lov att parkera på platserna förrän efter avslutat arbete ca kl 17.00 då färgen också behöver härda. 26 maj är reservdag ifall det regnar den 25 maj. Information per mejl.
Alla bilägare hänvisas till kommunala och privata besöksparkeringar i området under ovan nämnda tider.

Container 27 maj - 30 maj

Nästa container sätts ut den 27 maj och står över helgen till den 30 maj vid vändplatsen Gröna Annas gata 11 och tar emot blandat brännbart och obrännbart avfall: exempelvis trä, skrot, stålrör, kontorsmöbler. Containern får ej innehålla: farligt avfall, gips, impregnerat trä, dammande material, elektronik, matavfall, jord, oklippt vajer, möbler med stålfjädrar samt vitvaror.
Om kärlet är full får man ta tillbaka sitt gods och invänta nästa tillfälle till hösten.

Underhållsspolning

Underhållsspolningen är genomförd, men då flera medlemmar inte varit tillgängliga kommer föreningen behöva ta ut JP Spolservice ytterligare en gång för fortsatta spolningar. En framkörningsavgift (som uppkommer vid varje tillfälle) kan komma att tas ut av medlemmar som inte tillhandahåller möjligheter för föreningen att underhålla stammarna. Information om datum och tider kommer längre fram per mejl.

Brandsäkerhet & Grillsäsong

Vår förvaltare och fastighetsskötare hälsar att det är förbjudet att förvara brandfarligt gods i trapphusen, i garaget och på allmänna ytor i ex. källare m.m. på grund av utrymningsvägar och risker för brand. Man får inte heller förvara gods på sin parkeringsplats i garaget eller liknande på grund av brandrisken.
Vidare närmar sig grillsäsongen och vi påminner om förbjud att grilla med koleldad grill inom hela området. Det är tillåtet att grilla med gasolgrillar på öppna balkonger och uteplatser. På inglasade balkonger är det enligt lag förbjudet med gasoltuber på grund av explosionsrisken.

Uppdatera dina kontaktuppgifter

Föreningen arbetar digitalt och för det krävs att medlemmarna uppdaterar sina kontaktuppgifter såsom telefonnummer för akuta meddelanden via sms och mejladresser för löpande information.
Någon gång då och då informerar vi genom dessa anslag, men huvudkanalen är via mejl.
Du loggar in genom att gå till vår hemsida www.brfstengodset.se och loggar in med den mejladress du får detta nyhetsbrev på.

Detta mail är skickat av BRF Stengodset genom Styrelseproffset.se.
27 apr 2022

Kallelse till årsstämma 2022 den 23 maj

2022-04-27 12:09

Härmed kallas alla medlemmar i BRF Stengodset till Årsstämma den 23 maj kl 18.00 på innergården Gröna Annas gata 3-17.

Notice of Annual General Meeting in the owners association of BRF Stengodset on May 23rd at 6 pm on the courtyard on Gröna Annas gata no 3-17. If the weather is bad, we will meet in the garage. For further information in English, please use online translation services. All documents are available under this page Dokumentarkiv.

Styrelsen hälsar välkomna till årets stämma och ordnar med kaffe och fika. Alla handlingar finns att tillgå här på hemsidan under Dokumentarkiv, men delas också ut i era postfack inom kort.

Vid dåligt väder träffas vi i garaget.

Med vänliga hälsningar 

Styrelsen

28 mar 2022

Inbrott i postlådorna

2022-03-28 18:03

VIKTIG INFORMATION TILL BOENDE - Inbrottsförsök i postlådorna
IMPORTANT INFORMATION TO RESIDENTS - Attempted burglary in mailboxes

Den senaste perioden har vi haft inbrott och försök till inbrott i postlådorna på nr 11, 13 och 17.
Senast idag observerades 3 yngre män (varav en med blå jacka) i entrén till nr 11. Försök att bända upp postlådor kunde konstateras i efterhand.

Det är viktigt att vi alla gemensamt grannsamverkar vi för att förebygga brott:
- Släpp inte in någon du inte känner.
- Öppna inte för någon du inte känner genom porttelefonen.
- Se till att entrédörrar går igen och låser sig.
- Anmäl fel på dörrar och postlådor.
- Anmäl misstänka observationer till Bredablick.
- Lämna inte ut portkoder till obehöriga.
- Vid misstänkt pågående brott ring Polisen.
- Våga fråga!

/Styrelsen och Bredablick

In the recent period, we have had burglaries and attempted burglaries in the mailboxes at No. 11, 13 and 17.
Most recently today, 3 younger men (one of whom wore a blue jacket) were observed in the entrance to No. 11. Attempts to pry up mailboxes could be seen afterwards.

It is important that we all work together to prevent crime:
- Do not let in someone you do not know.
- Do not open to someone you do not know through the intercom.
- Make sure that the front doors closes and locks.
- Report errors on doors and mailboxes.
- Report suspicious observations to Bredablick.
- Do not give out gate codes to unauthorized persons.
- In case of suspected ongoing crime, call the Police.
- Ask the question!

/The Board and Bredablick

21 mar 2022

Underhållsspolning

2022-03-21 16:26

Här kommer viktig information om kommande underhållsspolning i alla lägenheter på Gröna Annas gata 3-17.

Important information regarding maintenance of the piping in all flats on Gröna Annas gata. For further information in english, please use online translation services.

Vi har anlitat JP Spolservice som ska hjälpa oss att underhållsspola fastighetens samtliga avlopp. Spolningen kommer att ske inne ifrån varje lägenhet, varför det är viktigt att de får komma in i respektive lägenhet.
Arbetet kommer att utföras mellan kl.08.00-16.00 och tyvärr kan de inte ange en fast tidpunkt när de kommer till just din lägenhet.

Det är viktigt att du har möjlighet att hålla lägenheten tillgänglig, om inte ber vi dig att kontakta fastighetsskötaren Karl-Johan på 0724553921.

Datumen för arbetet är:
Gröna Annas gata 11 - 22 & 23 mars
GAg 13 - 24 & 25 mars
GAg 15 - 28 & 29 mars
GAg 17 - 30 & 31 mars
GAg 9 - 13 & 14 april
GAg 3 - 25 april
GAg 5 - 26 april
GAg 7 - 27 & 28 april

Finns det någon person i riskgrupp hemma? Meddela då gärna JP Spolservice några dagar förväg, så kommer teknikern ha på sig mask när dom kommer in i din lägenhet. Vår kontakt på JP Spolservice är Tobiaz, Projektledare: 031–7304843

Detta behöver du göra i din lägenhet innan spolningen utförs:
1. Ta bort allt under diskbänken så att spolteknikern kommer åt rören enkelt och smidigt!
2. Ta bort allt i badrumsskåp som sitter under handfatet.
3. Är golvbrunnen otillgänglig under tex ett badkar, montera av sidan av badkaret.
4. Plocka undan eventuella mattor som ligger löst i badrum och kök.

Varmt tack på förhand för ett fint samarbete!
Efter att jobbet är utfört får vi rör som håller i flera år framåt och vi slipper onödiga stopp och dålig lukt.

Vänligen,
Styrelsen, Bredablick och JP Spolservice

25 feb 2022

Hissen på nr 17 fungerar ej

2022-02-25 15:04

Just nu är hissen på nr 17 ur funktion då vi inväntar reservdelar. Schindler arbetar med detta och vi hoppas på en åter fungerande hiss under nästa vecka.

The elevator in nr 17 is currently out of order during the delivery of spare parts. We hope it will function again sometime next week.

/Styrelsen
/the Board

Problemet är nu åtgärdat.

22 jan 2022

Porttelefonen fungerar ej

2022-01-22 13:42

Just nu har vi problem med Porttelefonerna.

Det ser ut att ringa, men det går ej fram signal. 
Vi hoppas att kunna åtgärda problemet under veckan.

Portkod fungerar som vanligt.

Problemet är åtgärdat