26 jan 2023

Nyhetsbrev och undersökning Januari

2023-01-26 23:13

Kära medlemmar,
Styrelsen vill informera om aktuella händelser i föreningen och beslut som fattats i styrelsen.
Important information from the board. For further information in english, please use online translation services.

Fastigheten och våra original-vitvaror fyller 15 år! 
Nu börjar det märkas att det gått 15 år. Vi har fått information från några medlemmar att deras vitvaror gått sönder, fattat eld i vissa fall och helt enkelt är för gamla. Dessutom kan det vara så att också brandvarnaren är från 2008 och därmed inte längre är tillförlitlig.
Vi vill helt enkelt be alla medlemmar att vara vaksamma när de gamla vitvarorna används samt att kontrollera/byta ut brandvarnaren om den passerat sin bäst-före dag.

Projekt Laddstolpar
På grund av tjäle försenades arbetet med laddstolpar och detta ledde till röriga dagar i början av månaden. I samband med projektet genomfördes åtgärder för att bättre leda bort dagvatten, något som ännu inte är klart. Arbetet fortgår och parkeringsplatserna ska givetvis fixas till så det ser snygga ut igen. På den administrativa sidan har uthyrningsavdelningen på Bredablick börjat se över avtalsmall för de nya platserna och kommer också påbörja förflyttningar inom kort. Berörda medlemmar kontaktas individuellt.
Påslaget per månad blir 200kr utöver ord. parkeringspris och elpriset f.n. 2,50 kr/kWh. Alla platser som inte nyttjas till laddning brukas som vanlig plats tills behovet uppstår. Kontakta Bredablick för att ställa dig i kö för elbilsplats framöver.

Projekt Cykelställ och Mopedplatser
I förra nyhetsbrevet informerade vi om planer för upprustning av cykelrummet med tvåvåningsställ samt installation av marköglor för mopeder. Vi tror att många kommer att uppskatta detta och vi ser att intresse för att cykla ökar i framtiden. 
Styrelsen har nu fattat beslut om att genomföra förslaget. 
De nya ställen kommer att ha kapacitet för 96 cyklar som kan låsas fast i stället, vilket ökar säkerheten och minskar risken för stulna cyklar. De 3 mopedplatserna med låsbyglar i marken kommer att hyras ut, mer information om detta kommer längre fram.
Arbetet kommer genomföras någon gång i maj och kommer innebära en total tömning av cykelrummet och angränsande utrymmen i garaget. Om du planerar att resa i maj, ställ din cykel på balkongen/annan plats innan du åker.

Tydligare ansvarsfördelning mellan förening och medlem
Styrelsen har sett ett behov av att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan förening och medlem. Detta för att förenkla och förtydliga dels stadgarna, men även gällande lag och praxis.
Du hittar ansvarsfördelningen här: Ansvarsfördelning. Inloggning krävs.

Återkoppling ang. sopsug
I höstas drabbades vi av stora problem med sopsuganläggningen. Vår reparatör och tekniker har löpande åtgärdat och rapporterat att det främst är handhavandefel från de som kommer och tömmer hos oss på uppdrag av Göteborgs Stad. Vi för givetvis en dialog med dem, men alla kan som vi tidigare skrivit att bidra genom att sopsortera ordentligt och framförallt att inte slänga ner något som inte ryms i en knuten avfallspåse. Systemet bygger på att soporna ligger i knutna påsar. Allt som är löst riskerar att fastna i mekaniska rörliga delar i systemet och leder till driftstopp med kostsamma åtgärder för oss oavsett hur tömningen sköts. 

Medlemsundersökning gällande kvalitet, tjänster och förvaltning samt framtida el-lösningar och investeringar
Styrelsen vill fortsätta att löpande varje år undersöka hur medlemmarna upplever de upphandlade tjänsterna som våra leverantörer tillhandahåller. Detta gör vi i syfte att se över behov och kvalitet i våra avtal och på sikt givetvis verka för en god och hållbar ekonomi genom smarta upphandlingar efter behov, god kvalitet för pengarna och högt värde på fastigheten och våra bostadsrätter.

Denna gången undersöker vi dessutom medlemmarnas inställning till framtida investeringar i solceller samt huruvida vi ska gå över i så kallat Gemensam El-avtal. Du kan läsa mer under respektive frågeområde i enkäten. Syftet är givetvis att på sikt sänka kostnader på olika sätt.
Vi vill vara tydliga med att inga beslut har fattats gällande el och solceller. Om intresset är positivt från medlemmarnas sida kommer styrelsen bereda underlag för beslut inför Årsstämman i maj. 
Du hittar enkäten här: Till enkät 2023
Svara senast 12 februari.

Trevlig helg önskar Styrelsen!

28 dec 2022

Markarbete påbörjas 2 jan

2022-12-28 18:54

Kära medlemmar,
På måndag den 2 januari påbörjas arbetet med installation utav laddstolpar, samt dräneringsarbete på Gröna Annas gata.
Detta innebär att vändplatsen samt parkeringsplats 5-13 påverkas utav arbetet.
Vändplatsen kan vara avstängd under denna tid. Det råder parkeringsförbud på vändplatsen. Lämna företräde till arbetsfordon.
Innehavare av plats 5-13 på Gröna Annas gata ska lämna parkeringsplatsen tom på måndag mellan 7.30-17.00 för arbete. Efterföljande dagar ska ni tillfälligt parkera med ca 1 meters avstånd till kanten där installationsarbetet kommer att fortgå under några dagar.
Vidare kommer borrning förekomma i huset då kablage ska dras in genom källaren etc. Vi ber om er förståelse. Arbetet förväntas vara inom 2 veckor.
Vid frågor kontakta mikael.jonsson@bredablickgruppen.se
/Styrelsen, Bredablick & Compleo

Dear Member,
On Monday, January 2, the work will begin with the installation of charging poles, as well as drainage work on Gröna Annas gata.
This means that the dead end and parking spaces 5-13 will be affected by the work.
The dead end may be closed during this time. Parking is prohibited at all times. Give way to work vehicles.
Holders of places 5-13 on Gröna Annas gata must leave the parking lot empty on Monday between 7.30 and 17.00 for works. On the following days, you must park temporarily with a distance of approx. 1 meter to the edge where the installation work will continue for a few days.
Furthermore, drilling will occur in the house as cabling will be pulled in through the basement etc. We ask for your understanding.
The work is expected to be finished within two weeks. 
For questions, contact mikael.jonsson@bredablickgruppen.se
/The Board, Bredablick & Compleo

28 dec 2022

Nyhetsbrev december

2022-12-28 10:51

Kära medlemmar,
Styrelsen vill informera om aktuella händelser i föreningen och beslut som fattats i styrelsen.
Important information from the board. For further information in english, please use online translation services.

Säkerhet och grannsamverkan
Då vi under året haft problem med obehöriga i våra trapphus och garage ber vi er att alltid säkerställa att dörren går igen efter er och anmäla felaktiga dörrar till Bredablick. Våga fråga innan ni släpper in någon ni inte känner igen!

Även garageporten krånglar ibland, testa gärna att hålla ned neråtpilen för att tvinga stängning, och meddela gärna styrelsen när ni anmäler fel till UK-portservice så som vi tidigare skickat ut information om.

Nyårsfirande
Vi vill som vanligt påminna om att det är strängt förbjudet med alla typer av smällare, raketer och fyrverkerier på innergården och i närheten av våra byggnader. Vi rekommenderar frihamnen för den som vill skjuta fyrverkerier.

Container
Nu är containern beställd och kommer stå 9-12 jan vid vändplatsen vid Gröna Annas gata 11. Passa på att slänga granen och rensa i förrådet! Om den är full får man ta tillbaka sitt gods och invänta nästa tillfälle alt. fritt besöka ÅVC. Tänk på att stänga luckorna efter er och hålla ordning. Lämna inget utanför containern.

Tar emot Avfall till sortering: Blandat brännbart och obrännbart avfall ex. trä, skrot, stålrör, kontorsmöbler, julgranar.
Får ej innehålla: farligt avfall, gips, impregnerat trä, dammande material, elektronik, matavfall, jord, oklippt vajer, möbler med stålfjädrar samt vitvaror.

Pågående arbeten
Vi vill kort informera om att vi tyvärr inte har några nyheter rörande laddstolpe-installationen i dagsläget. Arbetet pausades innan det hann påbörjas på grund av tjälen och kommer återupptas efter ledigheterna. Mer information kommer så snart vi vet.

Ett annat arbete som styrelsen budgeterat för är upprustning av cykelrummet med tvåvåningsställ och installation av marköglor för  mopeder. Något vi hoppas kommer leda till lite mer ordning och större kapacitet i garaget/cykelrummet samt förbättra stöldskyddet för våra ägodelar.

Slutligen vill vi önska er en god fortsättning och ett gott nytt år!
Styrelsen

14 dec 2022

Problem med Garageporten

2022-12-14 21:49

For information in English, please use online translation services.

Vi har tyvärr haft ett flertal problem med porten de senaste veckorna och problemen verkar inte vilja försvinna. Vi har ju en relativt ny port och vi vill såklart att den fungerar väl. Därför vill vi gärna följa upp med UK Portservice när fel anmäls. Vi ber därför om er hjälp! När ni felanmäler porten får ni också väldigt gärna höra av er till oss i styrelsen, då vi inte alltid vet när porten varit trasig utan bara får en faktura. 

Vi vill kunna se om det är samma fel som upprepas och ev. kräva tillbaka pengar för bristande service och/eller garantiärenden. 
Några har redan hört av sig till styrelsen och informerat om fel som de anmält, vilket vi är tacksamma för!

Vi hoppas att alla kan hjälpa oss med detta!
Här är en länk för att informera styrelsen: Informera styrelsen 

Vänligen,

Styrelsen

12 dec 2022

Markarbetet uppskjutet pga tjäle

2022-12-12 09:58

På grund av tjäle i marken kunde grävarna inte påbörja det planerade arbetet på Gröna Annas gata idag. Arbetet fortgår rörande andra typer av installationer i fastigheten, men tills dess att marken tinat upp kommer grävarbetet inte kunna påbörjas. Mer information kommer när vi vet mer.

/ Styrelsen, Bredablick & Compleo

Navigation