Dokumentarkiv

Stadgar & planer

Fil Typ Storlek
Ekonomisk plan.pdf PDF-fil 5.74 MB
Stadgar BRF Stengodset.pdf PDF-fil 1.32 MB
Stadgar wordmall 181202.docx Word-fil 62.57 kB
Stadgar äldre version (Stadgar 2007.pdf) PDF-fil 456.87 kB
Underhållsplan 2013.pdf PDF-fil 433.58 kB
Underhållsplan Brf Stengodset 2022.pdf PDF-fil 8.83 MB

Stämmohandlingar

Fil Typ Storlek
Stämmohandlingar 2024 » Revisionsberättelse 230101-231231.pdf PDF-fil 1.74 MB
Stämmohandlingar 2024 » Årsredovisning 2023.pdf PDF-fil 6.06 MB
Stämmohandlingar 2024 » Valberedningens förslag.docx Word-fil 13.92 kB
Stämmohandlingar 2024 » Motioner och svar 2024.docx Word-fil 13.49 kB
Stämmohandlingar 2024 » Kallelse årsstamma 2024.docx Word-fil 21.36 kB
Stämmohandlingar 2023 » Protokoll Årsstämma 2023.pdf PDF-fil 63.06 kB
Stämmohandlingar 2023 » Förstudie Brf Stengodset.pdf PDF-fil 2.55 MB
Stämmohandlingar 2023 » fullmakt.pdf PDF-fil 23.47 kB
Stämmohandlingar 2023 » Årsredovisning 220101-221231 sign.pdf PDF-fil 6.72 MB
Stämmohandlingar 2023 » Årsredovisning 2023.pdf PDF-fil 5.42 MB
Stämmohandlingar 2023 » Motioner och svar 2023.docx Word-fil 13.25 kB
Stämmohandlingar 2023 » Kallelse arsstamma 2023.docx Word-fil 21.44 kB
Stämmohandlingar 2022 » Protokoll Årsstämma 2022 PDF-fil 46.48 kB
Stämmohandlingar 2022 » Årsredovisning och revisionsberättelse 2021.pdf PDF-fil 461.65 kB
Stämmohandlingar 2022 » Proposition gällande möjlighet till laddning av elfordon.docx Word-fil 15.15 kB
Stämmohandlingar 2022 » Kallelse arsstamma 2022.docx Word-fil 21.26 kB
Stämmohandlingar 2022 » Årsredovisning och revisionsberättelse 2021 med digitala signaturer PDF-fil 721.04 kB
Stämmohandlingar 2021 » Årsstämmoprotokoll PDF-fil 160.81 kB
Stämmohandlingar 2021 » Årsredovisning 2020.pdf PDF-fil 7.84 MB
Stämmohandlingar 2021 » Revisionsberättelse 2020.pdf PDF-fil 2.97 MB
Stämmohandlingar 2021 » Valberedningens förslag till årsstamman 2021.docx Word-fil 13.06 kB
Stämmohandlingar 2021 » Kallelse årsstamma 2021.docx Word-fil 20.41 kB
Stämmohandlingar 2021 » Motion avseende möjlighet att ladda bilbatteri i garaget med motionssvar.docx Word-fil 15.26 kB
Stämmohandlingar 2019 » Årsredovsning 2018.pdf PDF-fil 364.97 kB
Stämmohandlingar 2018 » Protokoll årsstämma 2018 PDF-fil 988.24 kB
Stämmohandlingar 2018 » Protokoll årsstämma 2018 -Extra stämma PDF-fil 1.83 MB
Stämmohandlingar 2018 » Årsredovisning och Revisionsberättelse 2017 PDF-fil 3.1 MB
Stämmohandlingar 2017 » Protokoll Årsstämma 2017.pdf PDF-fil 1.5 MB
Stämmohandlingar 2017 » Årsredovisning 2016.pdf PDF-fil 3.28 MB
Stämmohandlingar 2016 » Årsredovisning 2015.pdf PDF-fil 4.72 MB
Stämmohandlingar 2016 » Protokoll årsstämma 2016 PDF-fil 1.26 MB
Stämmohandlingar 2015 » Årsredovisning 2014.pdf PDF-fil 2.52 MB
Stämmohandlingar 2014 » Årsredovising 2013.pdf PDF-fil 503.28 kB
Stämmohandlingar 2014 » Protokoll årsstämma 2014 PDF-fil 98.51 kB
Stämmohandlingar 2010 » Protokoll årsstämma 2010 PDF-fil 2.28 MB
Stämmohandlingar 2013 » Årsredovisning 2012.pdf PDF-fil 866.29 kB
Stämmohandlingar 2013 » Protokoll årsstämma 2013 PDF-fil 73.48 kB
Stämmohandlingar 2011 » Protokoll årsstämma 2011 PDF-fil 67.49 kB
Stämmohandlingar 2020 » protokoll årsstämma 2020 Fil utan filtyp 129.36 kB
Stämmohandlingar 2020 » Poströstningsformulär Stengodset 2020.docx Word-fil 20.98 kB
Stämmohandlingar 2020 » Valberedningens förslag.pdf PDF-fil 32.89 kB
Stämmohandlingar 2020 » Information om poströstning & ombudsröstning.pdf PDF-fil 53.22 kB
Stämmohandlingar 2020 » Arsredovisning 2019.pdf PDF-fil 639.59 kB
Stämmohandlingar 2020 » Kallelse till årsstamma 2020.pdf PDF-fil 65.89 kB

Energideklarationer

Fil Typ Storlek
GAG 3, 5 & 7 PDF-fil 352.95 kB
GAG 9 & 11 PDF-fil 352.74 kB
GAG 13 & 15 PDF-fil 352.75 kB
GAG 17 PDF-fil 352.53 kB