3 apr 2024

Information om kompostavfall

2024-04-03 22:03

Viktig information från styrelsen och förvaltaren
Important information from the board and the property manager

På grund av stopp i kompostnedkasten samt problem i anläggningen är dessa avstängda. En tillfällig container för matavfall finns på vändplatsen vid Gröna Annas gata 11.
/Styrelsen & K&B Förvaltning

Due to blockages in the compost chute and problems in the facility, the chutes are closed. A temporary container for food waste/compost can be found at the turning zone at Gröna Annas gata 11.
/The Board
 & K&B Förvaltning

2 apr 2024

Nytt datum för grusupptagning

2024-04-02 17:18

På grund av vädret flyttas sopningen till nästa vecka  

Parkeringsplatserna kommer att sopas rena från grus den 8 & 9 april mellan kl. 08:00 och 12:00. Vänligen flytta era bilar under denna tid för att underlätta arbetet.

Tack för er förståelse!

Med vänliga hälsningar, Styrelsen, K&B Förvaltning

Hello! Due to the weather, the work’s are rescheduled for next week  

The parking lots will be swept clean of gravel on April 8th & 9th between 8:00 AM and 12:00 PM. Please move your cars during this time to facilitate the work.

Thank you for your understanding!

Best regards,

The Board, K&B Förvaltning