3 apr 2024

Information om kompostavfall

2024-04-03 22:03

Viktig information från styrelsen och förvaltaren
Important information from the board and the property manager

På grund av stopp i kompostnedkasten samt problem i anläggningen är dessa avstängda. En tillfällig container för matavfall finns på vändplatsen vid Gröna Annas gata 11.
/Styrelsen & K&B Förvaltning

Due to blockages in the compost chute and problems in the facility, the chutes are closed. A temporary container for food waste/compost can be found at the turning zone at Gröna Annas gata 11.
/The Board
 & K&B Förvaltning