22 maj 2023

Service på hissar

2023-05-22 10:46

Schindler kommer utföra service på hissarna enligt nedan tider:

Tisdag mellan 12.00-16.00 nr 9

Onsdag mellan 12.00-16.00 nr 13

Torsdag 08.00-11.00 nr 11

Torsdag 12.00-16.00 nr 17

Arbetet bör inte ta längre tid än 1 till 2 timmar, men kan dra ut på tiden vid större behov. Hissarna kommer vara delvis strömlösa under arbetet. 

16 maj 2023

Kallelse med handlingar till Årsstämma den 31 maj kl. 18.00

2023-05-16 07:30

Härmed kallas alla medlemmar i BRF Stengodset till Årsstämma den 31 maj 2023 kl 18.00 på innergården Gröna Annas gata 3-17.

Notice of Annual General Meeting in the owners association of BRF Stengodset on May 31st at 6 pm in the courtyard on Gröna Annas gata no 3-17. If the weather is bad, we will meet in the garage. For further information in English, please use online translation services. All documents are available here or under this page Dokumentarkiv.

Styrelsen hälsar välkomna till årets stämma och ordnar med kaffe och fika. Alla handlingar finns att tillgå här nedan, samt på hemsidan under Dokumentarkiv, men delas också ut i era postfack.

Vid dåligt väder träffas vi i garaget.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

12 maj 2023

Försenad leverans cykelställ

2023-05-12 16:04

Tyvärr är leveransen och därmed installationen av cykelställen försenade. Leveransen beräknas komma på måndag och installationen sker skyndsamt därefter. Vi ber er att inte parkera cyklar i garaget eller cykelrummet fram tills i slutet på nästa vecka, runt den 17-18 maj.

Vi, och framförallt leverantören, beklagar ev. besvär som detta leder till.

/Styrelsen

1 maj 2023

Påminnelse!

2023-05-01 12:35

MÅNDAG 1 maj - MONDAY May 1st

Alla boende måste ta bort sina cyklar senast ikväll från garaget och cykelrummet inför städning och installation av cykelställ. Cykelförbud råder i garaget och cykelrummet från 2 maj till 13 maj. Kvarstående cyklar kommer att bortforslas.
/Styrelsen

All residents must remove their bikes from the garage and bike room for cleaning and installation of new bike racks. It is forbidden to park bicycles from May 2 to May 13 in the garage and adjacent bike room. Any remaining bikes will be discarded.
/The Board

7 apr 2023

Nyhetsbrev April

2023-04-07 10:56


VIKTIGA DATUM ATT LÄGGA PÅ MINNET - IMPORTANT DATES TO REMEMBER AHEAD!
Nu sker många saker samtidigt. Här kommer en sammanställning med viktiga datum att lägga i kalendern. Vi kommer givetvis påminna via mail/sms genom vår portal. Uppdatera dina uppgifter på vår hemsida om du inte får våra meddelanden.

Many things are happening at the same time. Here is a compilation of important dates to add to the calendar. We will of course remind you via email/sms through our portal. Update your details on our website if you don't receive our messages.

TISDAG 11 april - TUESDAY April 11th


Grusupptagning och sopning på alla parkeringar. Alla bilar som står utomhus måste bort denna dagen.
Gäller SAMTLIGA förhyrda parkeringar. Dvs Gröna Annas gata (GAG) 1, GAG 3-11 samt på Kvillegatans parkeringsplats på andra sidan ån. Vid dåligt väder är 12 april reservdatum. Gäller ej garaget.


Sweeping of the street, parking lots and courtyard. All cars outdoors must be removed on this day.
 Applies to ALL rented parking lots including Gröna Annas gata (GAG) 1, GAG 3-11 and on the Kvillegatan parking lot on the other side of the stream. If weather conditions doesn't allow for sweeping, April 12th is the backup date. Garage is excluded from this sweeping.


MÅNDAG 1 maj - MONDAY May 1st

Alla boende måste ta bort sina cyklar senast denna dagen från garaget och cykelrummet inför städning och installation av cykelställ. Cykelförbud råder i garaget och cykelrummet från 2 maj till 13 maj. Kvarstående cyklar kommer att bortforslas.

All residents must remove their bikes from the garage and bike room for cleaning and installation of new bike racks. It is forbidden to park bicycles from May 2 to May 13 in the garage and adjacent bike room. Any remaining bikes will be discarded.

VECKA 18 - WEEK 18

Någon dag mellan den 2 maj och 5 maj kommer garagestädning genomföras. Alla bilar och MC skall flyttas under denna dagen. Vi kommer särskilt informera fordonsägare genom lappar i garaget och genom mejl när datumet är satt.

Some day between May 2 and May 5, a cleaning of the garage will take place. All cars and motorbikes must be moved during this day. We will especially inform vehicle owners through notes in the garage and by email when the date is set.

FASADRENGÖRING - FACADE CLEANING

Som vi tidigare informerat kommer en fasadrengöring ske. Vi har valt att testa ny teknik med drönare och ett särskilt medel som sprayas på och verkar nedbrytande över tid, varför en direkt skillnad inte kommer att märkas. Vi har genomfört tester och kommer inom kort titta på resultaten och se om det fungerar. Mer information kommer framöver.

As we previously informed, a facade cleaning will take place. We have chosen to test new technology with drones and a special agent that is sprayed on that acts cleansing over time, which is why a direct difference will not be noticed. We have carried out tests and will shortly look at the results and see if it works. More information to come.

ÅRSSTÄMMA 31 MAJ - ANNUAL GENERAL MEETING MAY 31st

Årets stämma hålls den 31 maj på innergården. Kallelse och handlingar skickas ut separat i början på maj.

This year's annual general meeting will be held on May 31 in the courtyard. Invitation and documents are sent out separately at the beginning of May.

GLAD PÅSK - HAPPY EASTER önskar

Styrelsen, Bredablick med flera

3 apr 2023

Ny nödöppningsknapp i Garaget

2023-04-03 16:00

Viktig information om garageporten

Important information about the garage door (For further information in English, see below).

Vi har numera installerat en nödöppningsknapp till den nya garageporten eftersom vi inte längre har en inbyggd dörr i själva porten. Detta på grund av säkerhetsskäl. 

Viktigt att veta är att man EJ kan använda den till att öppna porten vid utpassering till vardags. Vid användande av nödöppningen slås stängningsfunktionen ut eftersom det är nödsituation. Då krävs en utryckning från UK Portservice, vilket i sin tur leder till kostnader för utryckningen.
För att passera använder du öppna-knappen på styrenheten, den med en stor pil uppåt. För att stänga använder du pil nedåt. Porten ska stängas med automatik efter några sekunder dock.
Vänligen, Styrelsen

We have now installed an emergency opening button for the new garage door as we no longer have a built-in door in the garage door itself. This is due to security reasons.

Important to know is that you CANNOT use it to open the gate when exiting regularly. When using the emergency opening, the closing function is switched off because it is an emergency. An emergency service is then required from UK Portservice, which in turn leads to costs for the service.
To pass, use the open button on the controller,
the one with a big arrow pointing up. To close, use the arrow pointing down. The gate should close automatically after a few seconds, however.
Best regards, the Board

25 mar 2023

Nyhetsbrev Mars

2023-03-25 11:45

Kära medlemmar,
Styrelsen vill informera om aktuella händelser i föreningen och beslut som fattats i styrelsen.
Important information from the board. For further information in english, please use online translation services.

Årsstämma - 31 maj kl. 18.00
Vi vill redan nu informera om årsstämman som hålls den 31 maj kl 18.00 på innergården (Vid dåligt väder i Garaget). Kallelser och handlingar skickas ut i god tid innan. Kom ihåg att skicka in dina motioner till styrelsen redan nu! Enklast är att kontakta oss via hemsidan: Kontakt

Valberedningen informerar
Är du intresserad av styrelsearbete för BRF Stengodset? Vill du delta i styrelsens arbete och bidra till ett bra boende i vår förening? Hör i så fall av dig med kort information om dig själv samt vilken post du är intresserad av. Mejla valberedning@brfstengodset.se. Din kandidatur behöver ha kommit in senast 9 april.

Uppföljning Projekt Laddstolpar
Arbetet med laddstolparna är nu klart. Som vi tidigare informerat blir påslaget per månad blir 200kr utöver ord. parkeringspris och elpriset f.n. 2,50 kr/kWh. Alla platser som inte nyttjas till laddning brukas som vanlig plats tills behovet uppstår. Kontakta Bredablick för att ställa dig i kö för elbilsplats framöver. Du hittar mer information om regler här: Parkering och Förråd

Projekt Cykelställ och Mopedplatser
I tidigare nyhetsbrev har vi informerat kring projektet att upprusta cykelrummet med tvåvåningsställ samt installation av marköglor för mopeder. Styrelsen och leverantören har nu fastslagit följande tidsplan för genomförandet. Arbetet kommer genomföras i maj och kommer innebära en total tömning av cykelrummet och angränsande utrymmen i garaget. Om du planerar att resa i maj, ställ din cykel på balkongen/annan plats innan du åker. Om du är intresserad av att hyra mopedplats kontakta styrelsen. I dagsläget finns inget beslut på hyrans storlek, men den kommer att vara lägre än MC-platserna och är endast tillåten för moped klass I och klass II.

1 maj - alla cykelägare ska avlägsna sina cyklar från garaget senast detta datum. Ställ den helst på din balkong eller ditt förråd, då gården inte heller har plats.
2 maj - Cykelparkering/mopedparkering i garaget/cykelförrådet är förbjuden. Från denna dag kommer Bredablick omhänderta kvarstående cyklar för bortforsling. Under veckan kommer också garaget att rengöras i sin helhet.
8 maj - Installation påbörjas utav cykelställ och mopedöglor. Fortsatt förbud mot parkering av cyklar i garaget/cykelförrådet hela veckan.
13 maj - Cykelparkering tillåts. Parkering för moped klass I och moped klass II endast på uthyrda platser. Övriga mopeder som parkeras i garaget kan bortforslas på ägarens bekostnad.

Fasadrengöring & vårstädning av innergården 
Våra fasader behöver en rengöring då de samlat på sig smuts och avlagringar under föreningen snart 15 år. Detta kommer att synkas med vårstädningen av innergården och vårt starka tips är att inte putsa fönstren innan dess. Om du ska åka på längre resa eller liknande under våren bör du säkerställa att alla fönster, fönsterdörrar och inglasade balkonger är stänga så att inte vatten tränger in i lägenheten/balkongen. Vi återkommer med mer information när vi har bokat entreprenad.

Inglasning av balkong
Föreningen undersöker just nu intresset av att inglasa sin balkong, då föreningen behöver söka bygglov vid inglasning samt få grupprabatt på inglasningen. Kontakta oss snarast här: Kontakt

Återkoppling gällande enkätundersökningen
Under våren har vi samlat in svar rörande ett eventuellt framtida gemensamt elavtal samt solceller. Utifrån dessa svar arbetar styrelsen vidare för att vid årsstämman kunna ge ett konkret förslag att ta ställning till. Vi undersökte också kvaliteten och har nu haft dialoger med framförallt Bredablick utifrån svaren vi har fått. Tack för era svar!

Grusupptagning Gröna Annas gata, innergård & på Kvillegatans parkeringsplats
Under vecka 15 kommer upptagning av grus ske på innergården och på Gröna Annas gata. Vi informerar särskilt med datum för detta. Garaget sopas under maj månad.

Parkeringsplatser är förhyrda
Vi vill påminna alla om att p-platserna på Gröna Annas gata är förhyrda och får således inte användas som besöksparkering eller liknande av andra än innehavaren. Vi har fått information om att platser som boende behöver använda nyttjas av okända bilar. Om detta sker på regelbunden basis rekommenderar vi alla att vända sig till p-bolaget P-tjänst på 031-518810. Samma gäller Kvillegatans parkeringsplats.

Fortsatt trevlig helg önskar Styrelsen!

26 jan 2023

Nyhetsbrev och undersökning Januari

2023-01-26 23:13

Kära medlemmar,
Styrelsen vill informera om aktuella händelser i föreningen och beslut som fattats i styrelsen.
Important information from the board. For further information in english, please use online translation services.

Fastigheten och våra original-vitvaror fyller 15 år! 
Nu börjar det märkas att det gått 15 år. Vi har fått information från några medlemmar att deras vitvaror gått sönder, fattat eld i vissa fall och helt enkelt är för gamla. Dessutom kan det vara så att också brandvarnaren är från 2008 och därmed inte längre är tillförlitlig.
Vi vill helt enkelt be alla medlemmar att vara vaksamma när de gamla vitvarorna används samt att kontrollera/byta ut brandvarnaren om den passerat sin bäst-före dag.

Projekt Laddstolpar
På grund av tjäle försenades arbetet med laddstolpar och detta ledde till röriga dagar i början av månaden. I samband med projektet genomfördes åtgärder för att bättre leda bort dagvatten, något som ännu inte är klart. Arbetet fortgår och parkeringsplatserna ska givetvis fixas till så det ser snygga ut igen. På den administrativa sidan har uthyrningsavdelningen på Bredablick börjat se över avtalsmall för de nya platserna och kommer också påbörja förflyttningar inom kort. Berörda medlemmar kontaktas individuellt.
Påslaget per månad blir 200kr utöver ord. parkeringspris och elpriset f.n. 2,50 kr/kWh. Alla platser som inte nyttjas till laddning brukas som vanlig plats tills behovet uppstår. Kontakta Bredablick för att ställa dig i kö för elbilsplats framöver.

Projekt Cykelställ och Mopedplatser
I förra nyhetsbrevet informerade vi om planer för upprustning av cykelrummet med tvåvåningsställ samt installation av marköglor för mopeder. Vi tror att många kommer att uppskatta detta och vi ser att intresse för att cykla ökar i framtiden. 
Styrelsen har nu fattat beslut om att genomföra förslaget. 
De nya ställen kommer att ha kapacitet för 96 cyklar som kan låsas fast i stället, vilket ökar säkerheten och minskar risken för stulna cyklar. De 3 mopedplatserna med låsbyglar i marken kommer att hyras ut, mer information om detta kommer längre fram.
Arbetet kommer genomföras någon gång i maj och kommer innebära en total tömning av cykelrummet och angränsande utrymmen i garaget. Om du planerar att resa i maj, ställ din cykel på balkongen/annan plats innan du åker.

Tydligare ansvarsfördelning mellan förening och medlem
Styrelsen har sett ett behov av att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan förening och medlem. Detta för att förenkla och förtydliga dels stadgarna, men även gällande lag och praxis.
Du hittar ansvarsfördelningen här: Ansvarsfördelning. Inloggning krävs.

Återkoppling ang. sopsug
I höstas drabbades vi av stora problem med sopsuganläggningen. Vår reparatör och tekniker har löpande åtgärdat och rapporterat att det främst är handhavandefel från de som kommer och tömmer hos oss på uppdrag av Göteborgs Stad. Vi för givetvis en dialog med dem, men alla kan som vi tidigare skrivit att bidra genom att sopsortera ordentligt och framförallt att inte slänga ner något som inte ryms i en knuten avfallspåse. Systemet bygger på att soporna ligger i knutna påsar. Allt som är löst riskerar att fastna i mekaniska rörliga delar i systemet och leder till driftstopp med kostsamma åtgärder för oss oavsett hur tömningen sköts. 

Medlemsundersökning gällande kvalitet, tjänster och förvaltning samt framtida el-lösningar och investeringar
Styrelsen vill fortsätta att löpande varje år undersöka hur medlemmarna upplever de upphandlade tjänsterna som våra leverantörer tillhandahåller. Detta gör vi i syfte att se över behov och kvalitet i våra avtal och på sikt givetvis verka för en god och hållbar ekonomi genom smarta upphandlingar efter behov, god kvalitet för pengarna och högt värde på fastigheten och våra bostadsrätter.

Denna gången undersöker vi dessutom medlemmarnas inställning till framtida investeringar i solceller samt huruvida vi ska gå över i så kallat Gemensam El-avtal. Du kan läsa mer under respektive frågeområde i enkäten. Syftet är givetvis att på sikt sänka kostnader på olika sätt.
Vi vill vara tydliga med att inga beslut har fattats gällande el och solceller. Om intresset är positivt från medlemmarnas sida kommer styrelsen bereda underlag för beslut inför Årsstämman i maj. 
Du hittar enkäten här: Till enkät 2023
Svara senast 12 februari.

Trevlig helg önskar Styrelsen!

28 dec 2022

Markarbete påbörjas 2 jan

2022-12-28 18:54

Kära medlemmar,
På måndag den 2 januari påbörjas arbetet med installation utav laddstolpar, samt dräneringsarbete på Gröna Annas gata.
Detta innebär att vändplatsen samt parkeringsplats 5-13 påverkas utav arbetet.
Vändplatsen kan vara avstängd under denna tid. Det råder parkeringsförbud på vändplatsen. Lämna företräde till arbetsfordon.
Innehavare av plats 5-13 på Gröna Annas gata ska lämna parkeringsplatsen tom på måndag mellan 7.30-17.00 för arbete. Efterföljande dagar ska ni tillfälligt parkera med ca 1 meters avstånd till kanten där installationsarbetet kommer att fortgå under några dagar.
Vidare kommer borrning förekomma i huset då kablage ska dras in genom källaren etc. Vi ber om er förståelse. Arbetet förväntas vara inom 2 veckor.
Vid frågor kontakta mikael.jonsson@bredablickgruppen.se
/Styrelsen, Bredablick & Compleo

Dear Member,
On Monday, January 2, the work will begin with the installation of charging poles, as well as drainage work on Gröna Annas gata.
This means that the dead end and parking spaces 5-13 will be affected by the work.
The dead end may be closed during this time. Parking is prohibited at all times. Give way to work vehicles.
Holders of places 5-13 on Gröna Annas gata must leave the parking lot empty on Monday between 7.30 and 17.00 for works. On the following days, you must park temporarily with a distance of approx. 1 meter to the edge where the installation work will continue for a few days.
Furthermore, drilling will occur in the house as cabling will be pulled in through the basement etc. We ask for your understanding.
The work is expected to be finished within two weeks. 
For questions, contact mikael.jonsson@bredablickgruppen.se
/The Board, Bredablick & Compleo

28 dec 2022

Nyhetsbrev december

2022-12-28 10:51

Kära medlemmar,
Styrelsen vill informera om aktuella händelser i föreningen och beslut som fattats i styrelsen.
Important information from the board. For further information in english, please use online translation services.

Säkerhet och grannsamverkan
Då vi under året haft problem med obehöriga i våra trapphus och garage ber vi er att alltid säkerställa att dörren går igen efter er och anmäla felaktiga dörrar till Bredablick. Våga fråga innan ni släpper in någon ni inte känner igen!

Även garageporten krånglar ibland, testa gärna att hålla ned neråtpilen för att tvinga stängning, och meddela gärna styrelsen när ni anmäler fel till UK-portservice så som vi tidigare skickat ut information om.

Nyårsfirande
Vi vill som vanligt påminna om att det är strängt förbjudet med alla typer av smällare, raketer och fyrverkerier på innergården och i närheten av våra byggnader. Vi rekommenderar frihamnen för den som vill skjuta fyrverkerier.

Container
Nu är containern beställd och kommer stå 9-12 jan vid vändplatsen vid Gröna Annas gata 11. Passa på att slänga granen och rensa i förrådet! Om den är full får man ta tillbaka sitt gods och invänta nästa tillfälle alt. fritt besöka ÅVC. Tänk på att stänga luckorna efter er och hålla ordning. Lämna inget utanför containern.

Tar emot Avfall till sortering: Blandat brännbart och obrännbart avfall ex. trä, skrot, stålrör, kontorsmöbler, julgranar.
Får ej innehålla: farligt avfall, gips, impregnerat trä, dammande material, elektronik, matavfall, jord, oklippt vajer, möbler med stålfjädrar samt vitvaror.

Pågående arbeten
Vi vill kort informera om att vi tyvärr inte har några nyheter rörande laddstolpe-installationen i dagsläget. Arbetet pausades innan det hann påbörjas på grund av tjälen och kommer återupptas efter ledigheterna. Mer information kommer så snart vi vet.

Ett annat arbete som styrelsen budgeterat för är upprustning av cykelrummet med tvåvåningsställ och installation av marköglor för  mopeder. Något vi hoppas kommer leda till lite mer ordning och större kapacitet i garaget/cykelrummet samt förbättra stöldskyddet för våra ägodelar.

Slutligen vill vi önska er en god fortsättning och ett gott nytt år!
Styrelsen

14 dec 2022

Problem med Garageporten

2022-12-14 21:49

For information in English, please use online translation services.

Vi har tyvärr haft ett flertal problem med porten de senaste veckorna och problemen verkar inte vilja försvinna. Vi har ju en relativt ny port och vi vill såklart att den fungerar väl. Därför vill vi gärna följa upp med UK Portservice när fel anmäls. Vi ber därför om er hjälp! När ni felanmäler porten får ni också väldigt gärna höra av er till oss i styrelsen, då vi inte alltid vet när porten varit trasig utan bara får en faktura. 

Vi vill kunna se om det är samma fel som upprepas och ev. kräva tillbaka pengar för bristande service och/eller garantiärenden. 
Några har redan hört av sig till styrelsen och informerat om fel som de anmält, vilket vi är tacksamma för!

Vi hoppas att alla kan hjälpa oss med detta!
Här är en länk för att informera styrelsen: Informera styrelsen 

Vänligen,

Styrelsen

12 dec 2022

Markarbetet uppskjutet pga tjäle

2022-12-12 09:58

På grund av tjäle i marken kunde grävarna inte påbörja det planerade arbetet på Gröna Annas gata idag. Arbetet fortgår rörande andra typer av installationer i fastigheten, men tills dess att marken tinat upp kommer grävarbetet inte kunna påbörjas. Mer information kommer när vi vet mer.

/ Styrelsen, Bredablick & Compleo

6 dec 2022

Markarbete och installationer från 12 dec

2022-12-06 16:09

English below

Kära medlemmar,
På måndag den 12 december påbörjas arbetet med installation utav laddstolpar, samt dräneringsarbete på Gröna Annas gata.
Detta innebär att vändplatsen samt parkeringsplats 5-13 påverkas utav arbetet.
Vändplatsen kan vara avstängd under denna tid. Det råder parkeringsförbud på vändplatsen. Lämna företräde till arbetsfordon.
Innehavare av plats 5-13 på Gröna Annas gata ska lämna parkeringsplatsen tom på måndag mellan 7.30-17.00 för arbete. Efterföljande dagar ska ni tillfälligt parkera med ca 1 meters avstånd till kanten där installationsarbetet kommer att fortgå under några dagar. 
Vidare kommer borrning förekomma i huset då kablage ska dras in genom källaren etc. Vi ber om er förståelse. Arbetet förväntas vara klart innan jul.
Vid frågor kontakta mikael.jonsson@bredablickgruppen.se 
/Styrelsen, Bredablick & Compleo

Dear Member,
On Monday, December 12, the work will begin with the installation of charging poles, as well as drainage work on Gröna Annas gata.
This means that the dead end and parking spaces 5-13 will be affected by the work.
The dead end may be closed during this time. Parking is prohibited at all times. Give way to work vehicles.
Holders of places 5-13 on Gröna Annas gata must leave the parking lot empty on Monday between 7.30 and 17.00 for works. On the following days, you must park temporarily with a distance of approx. 1 meter to the edge where the installation work will continue for a few days.
Furthermore, drilling will occur in the house as cabling will be pulled in through the basement etc. We ask for your understanding.
The work is expected to be finished before the Christmas holidays.
For questions, contact mikael.jonsson@bredablickgruppen.se
/The Board, Bredablick & Compleo

16 nov 2022

Viktig information/Important information

2022-11-16 18:46

Problemet är åtgärdat och det går bra att slänga sopor i nedkasten. Containern står kvar några dagar till och går också bra att fylla på med hushållsavfall/brännbart.

/Styrelsen


(Important information regarding temporary garbage solution, please use online translation services)

Vi har under gårdagen fått svar gällande vår sopsugsanläggning. Det är något fel på styrningen rörande hushållsavfallet i systemet som har lett till att de inte kunnat tömma under en veckas tid.
Dock har vi i föreningen och förvaltaren inte fått besked om detta, utan kontaktvägarna har inte fungerat som tänkt.
Nu har dock vår förvaltare på Bredablick lyckligtvis synkat ihop Göteborgs Stad Kretslopp och Vatten (som hanterar vårt abonnemang/avtal), Envac (som kör sopbilen och hanterar sopsugen), Renova (som tar emot soporna) och Eleiko (som servar sopsugsanläggningen). Åtgärder är planerade och vi hoppas på en mycket snabb lösning.

Dock ser vi att nedkastet vid glasväggen även den håller på att fyllas och fungerar inte heller som den ska. Därför kommer vi från idag och tills problemet är löst att ha en särskild container för vårt hushållsavfall/restavfall stående på vändplanen på Gröna Annas gata 11.
I och med detta stänger vi tillfälligt även kvarvarande sopnedkast och hänvisar alla till containern på vändplatsen. Detta gäller endast restavfallet och ej biologiskt avfall för tillfället då komposten/matavfall inte påverkats utan har kunnat tömmas enligt uppgifterna vi fått till oss.

OBS OBS OBS! 

Detta är inte en vanlig container som vi brukar beställa för skrot och möbler. Detta är ENBART för restavfall som skickas direkt till förbränning.
Vi betalar fortsatt per kilo restavfall och det är viktigt att fortsätta sortera ut matavfallet och slänga i de gröna kompostnedkasten på gården.
Det är strängt förbjudet att kasta något annat i containern. Inga möbler eller liknande. Endast restavfall som du normalt har i hushållet.
Givetvis ska metall, plast, tidningar, pappersförpackningar och glasförpackningar sorteras ut och lämnas på återvinningscentralen vid Kvillegatan eller annan central.

Om du är osäker på hur du sorterar rätt finns länkar till sorteringsguider m.m. nedan.

Vänligen,
Styrelsen & Bredablick

15 nov 2022

Sopor/Garbage

2022-11-15 18:31

Vi har just nu problem med sopnedkastet på innergården mellan Gröna Annas gata 3 & 15. Den har inte blivit tömd av någon anledning och vi får inga svar från Renova.
Det är förbjudet att lämna sopor utanför nedkastet. 
Det går fortsatt bra att slänga sina sopor på nedkastet som ligger nedanför trapporna vid glasväggen närmast Gröna Annas gata 9.
Det vore uppskattat av alla om de som lämnat sina sopor går och slänger dem i andra nedkastet istället.
/Styrelsen

We are currently having problems with the garbage disposal tube in the courtyard between Gröna Annas gata 3 & 15. It has not been emptied for some reason and we are not getting any answers from Renova.
It is forbidden to leave garbage outside the tube.
It is still fine to throw your rubbish in the tubes located below the stairs by the glass wall close to Gröna Annas gata 9.
It would be much appreciated if those who have left their rubbish go and throw it in the other tube instead.
/The Board

4 nov 2022

Anmälan om elbilsplats senast 13 nov

2022-11-04 00:12

For information in english, please use online translation services.

I enlighet med årsstämmobeslutet har nu styrelsen inlett arbetet med att installera laddstolpar och utsett en entreprenör/leverantör som har lång teknisk livslängd och goda villkor för både föreningen och medlemmarna.

Den enda möjliga platsen för våra kommande laddstolpar är på de nio snedställda parkeringsplatserna utanför Gröna Annas gata 9 och 11. Detta då vi inte förfogar över elcentralen på Kvillegatans parkering och då övriga platser på Gröna Annas gata blir för utspritt och ej kostnadseffektivt.

Det innebär att vi behöver veta hur många parkeringsplatser som initialt kommer att nyttjas och hur vi ska planera för förändringar i kommande avtal och fördelning av platser. Om elbilsplatserna inte nyttjas till fullo kommer vi ändå upplåta platsen för vanlig bil till ord. avgift, men givetvis kommer elbilsinnehavare ha företräde till elbilsplatserna. Rimligtvis kommer därför ingen att bli av med en parkeringsplats, men förflyttningar kommer att behöva ske.

I detta formulär anmäler du dig för att få en elbilsplats. Anmälan är inte bindande då vi i dagsläget ej beslutat rörande påslag för laddplats och hur vi ska göra med el, men en anmälan säkerställer att du blir erbjuden en elbilsplats från start. Anmälan i ett senare läge kan innebära ytterligare väntetid.

Anmäl ditt intresse senast 13 november.
<< Till Anmälan >>

Vi hoppas på att arbetet drar igång så snart som möjligt i år, men kan tyvärr inte ge några ytterligare detaljer i dagsläget. I samband med arbetet kommer också dräneringen av platserna ses över då avrinningen idag inte fungerar bra och det lätt bildas stora vattenansamlingar.

Vänligen,
Styrelsen

3 nov 2022

Underhållsspolning av resterande lägenheter 14-15 nov

2022-11-03 14:59

Här kommer viktig information om obligatorisk underhållsspolning i kvarstående lägenheter på Gröna Annas gata 3-17.
Important information regarding compulsory maintenance of the piping in remaining flats on Gröna Annas gata. For further information in english, please use online translation services.

I våras anlitades JP Spolservice för underhållsspolning utav fastighetens samtliga avlopp.
Några bostadsinnehavare hörsammade inte uppmaningen om att tillhandahålla tillgång till lägenheten och därför var det många lägenheter som inte blev spolade i våras då man måste spola lägenhet för lägenhet i stigande ordning. Nu är det dock äntligen tid att fullborda arbetet.

Arbetet kommer att utföras mellan kl. 08.00-16.00 och tyvärr kan de inte ange en fast tidpunkt när de kommer till just din lägenhet.
Det är mycket viktigt att du har möjlighet att hålla lägenheten tillgänglig, om inte ber vi dig att kontakta förvaltaren Bredablicks förvaltare Mikael på 0724568309 för att lämna en nyckel innan eller vid dagen för tillträde.

OBS! 
Denna gången vill styrelsen vara tydliga med att den lägenhetsinnehavare som ej ger tillträde till lägenheten för underhållsarbete (enligt stadgarnas 34 §) på utsatt datum och tid kommer att debiteras för kostnaden som uppstår för föreningen. Dessutom kan en Rättelseanmodan utfärdas vilket på sikt kan leda till förverkande av bostadsrätten enligt 36 § 7 punkten. Vid andrahandsuthyrning är det viktigt att ägaren kommunicerar med hyrestagaren kring detta.

Aktuella lägenheter och datum:
Det första lägenhetsnumret är det interna numret som föreningen använder och som sitter på din dörr, men utan siffran framför bindestrecket. 
Efter snedstrecket är det skatteverkets lägenhetsnummer. Vi skriver upp båda nedan då vi vet att det kan vara rörigt att veta vilket nummer man ska gå efter, men de flesta vet om de fått en spolning eller ej. 

Gröna Annas gata 3 - 14 nov
Lghnr: 2-201/1101,  2-302/1202,  2-402/1302,  2-502/1402,  2-601/1501,  2-602/1502.

Gröna Annas gata 5 - 14 nov

Lghnr: 3A-101/1001,  3A-201/1101,  3A-301/1201,  3A-401/1301,  3A-501/1401,  3A-601/1501.

Gröna Annas gata 7 - 15 nov

Lghnr: 3B-401/1301,  3B-501/1401,  3B-601/1501,  3B-603/1503

Gröna Annas gata 9 - 15 nov

Lghnr: 4A-401/1301,  4A-501/1401,  4A-601/1501,  4A-701/1601,  4A-801/1701,  4A-901/1801,  4A-1001/1901

Gröna Annas gata 17 - 15 nov

Lghnr: 6-401/1301

Detta behöver du göra i din lägenhet innan spolningen utförs:
1. Ta bort allt under diskbänken så att spolteknikern kommer åt rören enkelt och smidigt!
2. Ta bort allt i badrumsskåp som sitter under handfatet.
3. Är golvbrunnen otillgänglig under tex ett badkar, montera av sidan av badkaret.
4. Plocka undan eventuella mattor som ligger löst i badrum och kök.

Varmt tack på förhand för ett fint samarbete!
Efter att jobbet är utfört får vi rör som håller i flera år framåt och vi slipper onödiga stopp och dålig lukt.

Vänligen,
Styrelsen, Bredablick och JP Spolservice

14 okt 2022

Container vid vändplatsen

2022-10-14 11:31

Container 14-17 oktober

Nu är containern på plats och står över helgen till den 17 okt vid vändplatsen vid Gröna Annas gata 11.
Om den är full får man ta tillbaka sitt gods och invänta nästa tillfälle i början på januari alt. fritt besöka ÅVC.

Stäng luckorna efter er och håll ordning. Lämna inget utanför containern.

Tar emot Avfall till sortering: Blandat brännbart och obrännbart avfall ex. trä, skrot, stålrör, kontorsmöbler.

Får ej innehålla: farligt avfall, gips, impregnerat trä, dammande material, elektronik, matavfall, jord, oklippt vajer, möbler med stålfjädrar samt vitvaror.

5 okt 2022

Inbjudan till Porslinsfabrikens dag 8 oktober

2022-10-05 21:42

Välkommen till

PORSLINSFABRIKENS DAG
Lördagen 8 oktober 2022
kl. 12:00 – 14:
00

Alla medlemmar i Porslinsfabrikens samfällighet, där BRF Stengodset är en av 5 föreningar, 
är välkomna att ha gårdsloppis och tävla i vår tipspromenad. Fika tillhandahålles.
Plats: Innergården på andra sidan bäcken (de vita husen på Kvillegatan) vid lekplatsen.

Hjärtligt välkomna önskar styrelsen i Porslinsfabrikens samfällighet och Styrelsen för BRF Stengodset

30 sep 2022

Brev från Styrelsen

2022-09-30 16:08

Styrelsen vill hålla medlemmarna informerade om föreningens ekonomiska situation idag och i framtiden

(For information in English, please use online translation services)
Föreningen har just nu ett bundet elavtal på ett otroligt lågt pris som innebär att vi inte har drabbats av ökade kostnader för den gemensamma elen såsom lampor, pumpar och golvvärme i alla lägenheter. Detta avtal är dock bara bundet till och med sommaren 2023 vilket gör att vi behöver planera för framtida åtgärder redan nu då energikrisen troligen inte blivit mindre tills dess. Dock är inte elkostnaderna den största posten för föreningen. Det är istället fjärrvärmekostnaderna (uppvärmning av fastigheten och uppvärmning av varmvattnet) som står för merparten av föreningens energi-utgifter. Taxorna för VA (Vatten/Avlopp) höjdes med ca 8% inför 2022 och föreslås öka med 8% inför 2023 enligt Göteborgs Stad.

Också taxorna för avfallshantering (rest- och matavfall) ökade med 12% inför 2022 och föreslås öka med 12,6% till 2023. Restavfallet debiteras både per kilo och per tömning. Alltså ju oftare den blir full och ju tyngre restavfallet är desto dyrare blir det. Matavfallet debiteras inte per kilo, vilket gör det väldigt viktigt att vi alltid slänger matrester och komposterbart som ofta väger mer än restavfall i rätt behållare (den gröna) då vi bara betalar per tömning. Den kommande höjningen fördelas så att 14,6% hamnar på viktavgiften och 11,5% fördelas på övriga kostnader. Genom noggrann sortering och återvinning av tidningar samt metall-, glas-, plast-, och pappersförpackningar genom kommunens återvinningsstationer minskar vi därför våra omkostnader effektivt.

Föreningens utgifter för El, Fjärrvärme, VA och Avfall för 133 hushåll och allmänna utrymmen 2017-2021
El (föreningens förbrukning), Effektavgift & Nätavgifter var ca 450 tkr/år 2017-2021.
Fjärrvärme (förbrukning) har ökat från ca 580 tkr/år 2017 till ca 750 tkr/år 2021.
Vatten/Avlopp (förbrukning) har ökat från ca 200 tkr/år 2017 till ca 250 tkr/år 2021.
Avfall (förbrukning, ej underhåll) har ökat från ca 130 tkr/år 2017 till ca 150 tkr/år 2021.

Till skillnad från elavtalet går det inte att binda övriga taxor vilket innebär att vår enda möjlighet att påverka är genom effektiviseringar samt att hålla nere förbrukning och sortera rätt. Som ett led i att underlätta för medlemmarna beställer föreningen tre gånger om året, i samarbete med grannföreningen Fajansen, en container för blandat avfall för att ytterligare förbättra vår gemensamma avfallshantering (se nedan för nästa tillfälle). Utöver detta har alla hushåll numera fria besök på återvinningscentralerna i Göteborgs Stad.

Styrelsen arbetar för att långsiktigt förbättra både energiförbrukningen genom gröna investeringar såsom energieffektivisering och kanske egen elproduktion på sikt. Detta är arbete som kommer ta tid och för att nå dit behöver vi satsa pengarna där de behövs mest. Därför hoppas vi att vi tillsammans kan minska våra omkostnader utan att höja avgifterna, genom att tänka på användningen av el, värme, vatten/varmvatten, återvinna bättre och sortera ut matavfallet ur hushållssoporna.

Gällande räntorna har vi genom skickliga förhandlingar de senaste åren kunnat hålla föreningens räntekostnader på relativt låg nivå och vi har istället kunnat amortera i hög utsträckning, precis som experterna säger att man ska göra. Sedan starten 2009 har vi kunnat amortera totalt 15,8 miljoner kronor med årets amortering, vilket är en bedrift i sig. Vi har kunnat sänka ränteutgifterna från ca 1,5 miljoner kr/år 2017 till endast ca 1 miljon kr/år 2021.
Men som vi alla vet om är räntenivåerna snabbt på väg uppåt och inom de närmsta åren kommer även dessa kostnader öka när våra bundna lån ska omsättas i sinom tid, men tack vare hög amortering i goda tider kommer framtida ränteutgifter åtminstone vara betydligt lägre.

Kombinationen utav framtida ökade ränteutgifter och snabbt ökande kostnader för el, värme, vatten och avfall gör att vi som medlemmar och boende i denna förening behöver hjälpas åt för att hålla våra gemensamma kostnader nere och därmed lämna avgifterna oförändrade. Om vi tar vårt individuella ansvar nu blir inbromsningen mjukare och underlättar för föreningens ekonomi och därmed också för varje medlems/hushålls ekonomi.

Styrelsen ser såklart över andra åtgärder också såsom sänkta utgifter för ex. Bredband & TV från ca 625 tkr/år 2021 till ca 380 tkr/år 2022. Besparingar vi nu vill investera smart, långsiktigt och hållbart för att ytterligare sänka våra förbrukningsutgifter och räntekostnader i framtiden.

Slutningen vill vi konstatera med att säga att vi i dagsläget inte har några planer på höjning av avgifterna, utan bevakar istället utgifterna noggrant för att undvika höjningar, men vi vill ha alla med på resan för att kunna ta oss an de utmaningar som uppstår framöver. Både för hushållens ekonomier, föreningens ekonomi och för klimatet. Vi håller er informerade om den fortsatta utvecklingen under vintern.

Med varma hälsningar, Styrelsen

Container 14-17 oktober

Nästa container sätts ut 14 okt och står över helgen till den 17 okt vid vändplatsen vid Gröna Annas gata 11.
Om den är full får man ta tillbaka sitt gods och invänta nästa tillfälle i början på januari alt. fritt besöka ÅVC.
Tar emot Avfall till sortering: Blandat brännbart och obrännbart avfall ex. trä, skrot, stålrör, kontorsmöbler.
Får ej innehålla: farligt avfall, gips, impregnerat trä, dammande material, elektronik, matavfall, jord, oklippt vajer, möbler med stålfjädrar samt vitvaror.

28 sep 2022

Information från Telia

2022-09-28 11:40

Viktig information om ditt tv-innehåll 

Förhandlingar har pågått mellan oss och Viaplay Group. Vi har försökt in i det sista men Viaplay vill inte fortsätta diskussionerna och därför kommer vi tyvärr inte i mål med ett nytt avtal till 30 september, något vi är uppriktigt ledsna för då det påverkar dig som kund. 

Det här innebär att vi inte får sända Viaplays kanaler från den 1 oktober. 

För tillfället ersätter vi med nytt attraktivt innehåll som passar både stor och liten. Med innehåll från bland annat C More, SF-kanalen, UEFA Champions League och nylanserade SkyShowtime finns något för alla smaker. På telia.se/tvinfo hittar du alltid den senaste informationen. Här berättar vi också vilket innehåll du får istället och ger svar på vanliga frågor.

Hälsningar Telia

21 aug 2022

Byte av garageport

2022-08-21 22:51

English below

Efter ett flertal inbrott och andra problem med porten har styrelsen beslutat att byta ut garageporten.
Detta arbete sker på torsdag den 25/8 kl 8.00 till senast 17.00.

Observera att ingen passage genom porten är möjlig för varken bil, mc, cykel eller gående.
Tillfällig parkering sker på allmänna parkeringsplatser och i egen försorg.

/Styrelsen

After several break-ins and other problems with the garage gate, the board has decided to replace it.
This work takes place on Thursday August 25th between 8.00 to 17.00 at the latest.

Please note that no passage through the gate is possible for either car, motorbike, bicycle or pedestrian.
For temporary parking, we refer to public parking lots.

/The Board

29 jun 2022

Information Juli

2022-06-29 16:04
Kära medlemmar,
Styrelsen vill informera om aktuella händelser i föreningen och beslut som fattats i styrelsen.
Important information from the board. For further information in english, please use online translation services.

Garagestädning onsdag 6 juli

Nästa onsdag mellan kl 07.30-16.00 kommer garaget städas och sopas. Alla bilägare hänvisas till kommunala och privata besöksparkeringar i området under ovan nämnda tider. Vänligen ställ undan cyklar och annat som förvaras på P-platserna så vi kan få en ordentlig städning i garaget.

Avgifter Kvillegatans Parkeringsplats

Styrelsen har beslutat att höja avgiften för parkeringarna på Kvillegatan till 600kr per månad för att dels säkra intäkterna för minskning av antal platser vid breddning samt finansiering av arbetet. Beslutet gäller från kvartal 3 2022 d.v.s. 1 juli och framåt. Detta innebär att alla platser utomhus i föreningen nu kostar 600 kr i månaden.

Parkeringsförbud i vändzonen

Styrelsen vill uppmärksamma medlemmarna på att det inte är tillåtet att parkera i vändzonen vid nr Gröna Annas gata 11. Parkeringsbolaget kommer att titta till området extra då flera bilar parkerat där över natten vid flertal tillfällen. På uppfarten framför Gröna Annas gata nr 1 och 3 är det endast tillåtet med i- och urlastning.

Brandsäkerhet & Grillsäsong

Vi påminner om att det är förbjudet att förvara gods i trapphusen, i garaget och på allmänna ytor i ex. källare m.m. på grund av utrymningsvägar och risker för brand. Man får inte heller förvara gods på sin parkeringsplats i garaget eller liknande på grund av brandrisken.
Vidare påminner vi om förbjud att grilla med koleldad grill inom hela området. Det är tillåtet att grilla med gasolgrillar på öppna balkonger och uteplatser. På inglasade balkonger är det enligt lag förbjudet med gasoltuber på grund av explosionsrisken.
Vi vill också tipsa alla att se över era brandvarnare där hemma då vanliga brandvarnare oftast bara har en livslängd på 5-10 år.

Omhändertagna cyklar & stölder/inbrott i garaget

Tidigare i våras rensade vi cyklar framförallt från garaget. Det blev en del cyklar omhändertagna. Enligt lag har måste föreningen förvara cyklarna i minst tre månader innan bortforsling. Det har nu gått många fler månader än så, men vi uppmanar alla cykelägare att dubbelkolla en sista gång att vi inte råkat ta en cykel som tillhör er. Kontakta Bredablick om så är fallet.
Vidare vill vi uppmana alla cykelägare att kolla att cykeln och andra ägodelar står kvar i garaget då vi på sistone haft inbrott och stölder där. Anmäl till polisen och meddela gärna styrelsen ifall er cykel är stulen. Minst 3 cyklar har stulits enligt övervakningsfilmen varav två är anmälda.
Lås fast cyklar eller förvara dem hemma, på balkongen, i det låsta förrådet i garaget eller i trapphuset. Alla MC-ägare uppmanas att använda jordankaret i garaget samt andra typer av avskräckande åtgärder. Tjuvarna har försökt stjäla MC i vårt garage.
Vi arbetar med att planera för flera förbättringsåtgärder på porten och övervakning för att minska riskerna för inbrott, men det är viktigt att vi tillsammans ser till att inte göra det enkelt för tjuvarna och ser till att porten alltid stängs när vi lämnar garaget. Om porten inte automatiskt går ner efter 15-20 sekunder är det något fel.

Semesterperioder

Slutligen vill vi önska alla en trevlig semester!
Vi själva tar semester under sommaren och kanske inte svarar så snabbt på meddelanden. Det går alltid bra att mejla till styrelsen via hemsidan, men vid fel på fastigheten och liknande hänvisar vi er till Bredablicks kundtjänst.


Med soliga hälsningar,

Styrelsen


14 jun 2022

Höjning av P-avgift Kvillegatan

2022-06-14 15:35

Styrelsen har beslutat att höja avgiften för parkeringarna på Kvillegatan till 600kr per månad för att dels säkra intäkterna för minskning av antal platser vid breddning samt finansiering av arbetet. Beslutet gäller från kvartal 3 2022 d.v.s. 1 juli och framåt. Detta innebär att alla platser utomhus i föreningen nu kostar 600 kr i månaden.

Vänligen
Styrelsen

11 jun 2022

Inbrott och stölder i garaget

2022-06-11 13:24

Inbrott och stölder i garaget

Burglaries, thefts and attemped thefts in the garage.
For further information in English please use online translation services.

Under den senaste veckan har vi haft flera inbrott, stölder (cyklar) och försök till stölder (av cykel & motorcykel) i Garaget.
Inbrottstjuvarna har tagit sig in genom att smita in när någon kör ut samt genom att tillsammans lyfta upp porten med rå styrka.
Det är också därför porten har gått sönder under veckan.

Vi uppmanar alla att dubbelkolla om deras cykel står kvar, då vi på kameran har sett cyklar köras därifrån av männen.
Anmäl till polisen och meddela att övervakningsfilm finns hos BRF Stengodset - styrelsen@brfstengodset.se

Kännetecken på den man som varit här mest:
30-årig ljus man med keps (vit el. röd och vit), ljus skäggstubb och kan stundvis vara ryckig i kroppsrörelserna. Han har ofta med sig olika sällskap ibland en kvinna och ibland flera män.

Styrelsen kommer vidta åtgärder så snart som möjligt, men under tiden är det givetvis bäst att göra det så svårt som möjligt för inbrottstjuvarna.

Det är viktigt att alla som har saker i garaget ser till att de är fastlåsta. Töm cykelväskor m.m.
Är det en dyrare cykel, ta in den i cykelförrådet bakom dörren eller upp i lägenheten. Motorcyklister uppmanas att använda jordankaret på mc-platsen.

Ta för vana att heja på folk i garaget - lär känna varandra. Fråga om du inte vet vem det är. Hjälps åt!

Fortsatt trevlig helg
önskar Styrelsen

23 maj 2022

Arbete på Kvillegatans Parkeringsplatser

2022-05-23 21:49

Inga fordon tillåts nyttja parkeringsplatserna på Kvillegatan från och med idag kl 9.00-13.00 tisdagen den 24 maj samt kl 8.00-17.00 den 25 maj (alt. 26 maj) på grund av underhållsarbete. Vid kvarvarande fordon kan innehavaren behöva stå för kostnader som uppkommer i samband med detta. Mer information nedan.

No vehicles are allowed to use the parking spaces on Kvillegatan from 9 am to 1 pm today on Tuesday May 24th & also from 8 am to 5 pm on May 25th (or May 26th) due to maintenance. If any vehicles remain the owner may be charged additional costs. More information below, please use online translation services.

Tidigare anslagen och utskickad information:

Underhåll av P-platser på Kvillegatan 24-25 (alt. 26) maj

Tisdagen den 24 maj mellan kl. 9.00 och 13.00 kommer Stengodsets P-platser på Kvillegatans parkeringsplats att sopas rena inför målning av nya, bredare p-platser dagen efter. I samband med detta kommer också häcken som vätter mot leden att ses över och påbörjas beskärning m.m.
Efter avslutat arbete går det bra att parkera där igen över natten.

Onsdagen den 25 maj kl 8-17 kommer vi måla om linjerna och i samband med detta bredda de befintliga platserna. Inga bilar får lov att parkera på platserna förrän efter avslutat arbete ca kl 17.00 då färgen också behöver härda. 26 maj är reservdag ifall det regnar den 25 maj. Information per mejl.
Alla bilägare hänvisas till kommunala och privata besöksparkeringar i området under ovan nämnda tider.

12 maj 2022

Information Maj

2022-05-12 12:40

Årsstämma 2022, 23 maj kl 18.00

Årsstämman 2022 hålls den 23 maj kl 18.00 på gården. Vid dåligt väder flyttar vi mötet till Garaget.
Årsstämman är föreningens högsta beslutande organ och utser vilka som ingår i styrelsen, tar beslut om större investeringar och liknande frågor. Vid årsstämman har varje bostadsrätt en röst, men varje delägare har rätt att närvara vid mötet. Tänk på att anmäla din närvaro till styrelsens representanter vid ankomst.
Alla handlingar är utdelade i medlemmarnas postfack samt finns att tillgå på vår hemsida.
Styrelsen ordnar med lite fikabröd och kaffe i samband med mötet.
Varmt välkomna!

Underhåll av P-platser på Kvillegatan 24-25 (alt. 26) maj

Tisdagen den 24 maj mellan kl. 9.00 och 13.00 kommer Stengodsets P-platser på Kvillegatans parkeringsplats att sopas rena inför målning av nya, bredare p-platser dagen efter. I samband med detta kommer också häcken som vätter mot leden att ses över och påbörjas beskärning m.m.
Efter avslutat arbete går det bra att parkera där igen över natten.

Onsdagen den 25 maj kl 8-17 kommer vi måla om linjerna och i samband med detta bredda de befintliga platserna. Inga bilar får lov att parkera på platserna förrän efter avslutat arbete ca kl 17.00 då färgen också behöver härda. 26 maj är reservdag ifall det regnar den 25 maj. Information per mejl.
Alla bilägare hänvisas till kommunala och privata besöksparkeringar i området under ovan nämnda tider.

Container 27 maj - 30 maj

Nästa container sätts ut den 27 maj och står över helgen till den 30 maj vid vändplatsen Gröna Annas gata 11 och tar emot blandat brännbart och obrännbart avfall: exempelvis trä, skrot, stålrör, kontorsmöbler. Containern får ej innehålla: farligt avfall, gips, impregnerat trä, dammande material, elektronik, matavfall, jord, oklippt vajer, möbler med stålfjädrar samt vitvaror.
Om kärlet är full får man ta tillbaka sitt gods och invänta nästa tillfälle till hösten.

Underhållsspolning

Underhållsspolningen är genomförd, men då flera medlemmar inte varit tillgängliga kommer föreningen behöva ta ut JP Spolservice ytterligare en gång för fortsatta spolningar. En framkörningsavgift (som uppkommer vid varje tillfälle) kan komma att tas ut av medlemmar som inte tillhandahåller möjligheter för föreningen att underhålla stammarna. Information om datum och tider kommer längre fram per mejl.

Brandsäkerhet & Grillsäsong

Vår förvaltare och fastighetsskötare hälsar att det är förbjudet att förvara brandfarligt gods i trapphusen, i garaget och på allmänna ytor i ex. källare m.m. på grund av utrymningsvägar och risker för brand. Man får inte heller förvara gods på sin parkeringsplats i garaget eller liknande på grund av brandrisken.
Vidare närmar sig grillsäsongen och vi påminner om förbjud att grilla med koleldad grill inom hela området. Det är tillåtet att grilla med gasolgrillar på öppna balkonger och uteplatser. På inglasade balkonger är det enligt lag förbjudet med gasoltuber på grund av explosionsrisken.

Uppdatera dina kontaktuppgifter

Föreningen arbetar digitalt och för det krävs att medlemmarna uppdaterar sina kontaktuppgifter såsom telefonnummer för akuta meddelanden via sms och mejladresser för löpande information.
Någon gång då och då informerar vi genom dessa anslag, men huvudkanalen är via mejl.
Du loggar in genom att gå till vår hemsida www.brfstengodset.se och loggar in med den mejladress du får detta nyhetsbrev på.

Detta mail är skickat av BRF Stengodset genom Styrelseproffset.se.
27 apr 2022

Kallelse till årsstämma 2022 den 23 maj

2022-04-27 12:09

Härmed kallas alla medlemmar i BRF Stengodset till Årsstämma den 23 maj kl 18.00 på innergården Gröna Annas gata 3-17.

Notice of Annual General Meeting in the owners association of BRF Stengodset on May 23rd at 6 pm on the courtyard on Gröna Annas gata no 3-17. If the weather is bad, we will meet in the garage. For further information in English, please use online translation services. All documents are available under this page Dokumentarkiv.

Styrelsen hälsar välkomna till årets stämma och ordnar med kaffe och fika. Alla handlingar finns att tillgå här på hemsidan under Dokumentarkiv, men delas också ut i era postfack inom kort.

Vid dåligt väder träffas vi i garaget.

Med vänliga hälsningar 

Styrelsen

28 mar 2022

Inbrott i postlådorna

2022-03-28 18:03

VIKTIG INFORMATION TILL BOENDE - Inbrottsförsök i postlådorna
IMPORTANT INFORMATION TO RESIDENTS - Attempted burglary in mailboxes

Den senaste perioden har vi haft inbrott och försök till inbrott i postlådorna på nr 11, 13 och 17.
Senast idag observerades 3 yngre män (varav en med blå jacka) i entrén till nr 11. Försök att bända upp postlådor kunde konstateras i efterhand.

Det är viktigt att vi alla gemensamt grannsamverkar vi för att förebygga brott:
- Släpp inte in någon du inte känner.
- Öppna inte för någon du inte känner genom porttelefonen.
- Se till att entrédörrar går igen och låser sig.
- Anmäl fel på dörrar och postlådor.
- Anmäl misstänka observationer till Bredablick.
- Lämna inte ut portkoder till obehöriga.
- Vid misstänkt pågående brott ring Polisen.
- Våga fråga!

/Styrelsen och Bredablick

In the recent period, we have had burglaries and attempted burglaries in the mailboxes at No. 11, 13 and 17.
Most recently today, 3 younger men (one of whom wore a blue jacket) were observed in the entrance to No. 11. Attempts to pry up mailboxes could be seen afterwards.

It is important that we all work together to prevent crime:
- Do not let in someone you do not know.
- Do not open to someone you do not know through the intercom.
- Make sure that the front doors closes and locks.
- Report errors on doors and mailboxes.
- Report suspicious observations to Bredablick.
- Do not give out gate codes to unauthorized persons.
- In case of suspected ongoing crime, call the Police.
- Ask the question!

/The Board and Bredablick

21 mar 2022

Underhållsspolning

2022-03-21 16:26

Här kommer viktig information om kommande underhållsspolning i alla lägenheter på Gröna Annas gata 3-17.

Important information regarding maintenance of the piping in all flats on Gröna Annas gata. For further information in english, please use online translation services.

Vi har anlitat JP Spolservice som ska hjälpa oss att underhållsspola fastighetens samtliga avlopp. Spolningen kommer att ske inne ifrån varje lägenhet, varför det är viktigt att de får komma in i respektive lägenhet.
Arbetet kommer att utföras mellan kl.08.00-16.00 och tyvärr kan de inte ange en fast tidpunkt när de kommer till just din lägenhet.

Det är viktigt att du har möjlighet att hålla lägenheten tillgänglig, om inte ber vi dig att kontakta fastighetsskötaren Karl-Johan på 0724553921.

Datumen för arbetet är:
Gröna Annas gata 11 - 22 & 23 mars
GAg 13 - 24 & 25 mars
GAg 15 - 28 & 29 mars
GAg 17 - 30 & 31 mars
GAg 9 - 13 & 14 april
GAg 3 - 25 april
GAg 5 - 26 april
GAg 7 - 27 & 28 april

Finns det någon person i riskgrupp hemma? Meddela då gärna JP Spolservice några dagar förväg, så kommer teknikern ha på sig mask när dom kommer in i din lägenhet. Vår kontakt på JP Spolservice är Tobiaz, Projektledare: 031–7304843

Detta behöver du göra i din lägenhet innan spolningen utförs:
1. Ta bort allt under diskbänken så att spolteknikern kommer åt rören enkelt och smidigt!
2. Ta bort allt i badrumsskåp som sitter under handfatet.
3. Är golvbrunnen otillgänglig under tex ett badkar, montera av sidan av badkaret.
4. Plocka undan eventuella mattor som ligger löst i badrum och kök.

Varmt tack på förhand för ett fint samarbete!
Efter att jobbet är utfört får vi rör som håller i flera år framåt och vi slipper onödiga stopp och dålig lukt.

Vänligen,
Styrelsen, Bredablick och JP Spolservice

25 feb 2022

Hissen på nr 17 fungerar ej

2022-02-25 15:04

Just nu är hissen på nr 17 ur funktion då vi inväntar reservdelar. Schindler arbetar med detta och vi hoppas på en åter fungerande hiss under nästa vecka.

The elevator in nr 17 is currently out of order during the delivery of spare parts. We hope it will function again sometime next week.

/Styrelsen
/the Board

Problemet är nu åtgärdat.

22 jan 2022

Porttelefonen fungerar ej

2022-01-22 13:42

Just nu har vi problem med Porttelefonerna.

Det ser ut att ringa, men det går ej fram signal. 
Vi hoppas att kunna åtgärda problemet under veckan.

Portkod fungerar som vanligt.

Problemet är åtgärdat

20 dec 2021

Information December

2021-12-20 00:00

Styrelsen vill informera om aktuella händelser i föreningen och beslut som fattats i styrelsen.

Container Trettondagshelgen

Nästa container sätts ut den 5 januari och står över trettondagshelgen till den 10 januari vid vändplatsen Gröna Annas gata 11 och tar emot blandat brännbart och obrännbart avfall: exempelvis julgran, trä, skrot, stålrör, kontorsmöbler. Containern får ej innehålla: farligt avfall, gips, impregnerat trä, dammande material, elektronik, matavfall, jord, oklippt vajer, möbler med stålfjädrar samt vitvaror.

Telia - Nytt avtal med ny hårdvara

Som styrelsen tidigare har informerat byter föreningen avtal med Telia den 11 januari. Bredbandshastigheten uppgraderas samtidigt som TV-paketet krymper till ett grundutbud av ca 17 kanaler. Eventuella tvillingkort ingår i avgiften framöver.

I samband med övergången skall varje lägenhet utrustas med ny hårdvara, både router och tv-box. Den gamla hårdvaran kommer att samlas in för återvinning.

Vår förvaltare Bredablick kommer att lägga upp en plan för utdelning och informerar särskilt om processen efter nyår.

Allmänna ytor & cykel- och barnvagnsförråd

Styrelsen uppmanar alla boende att inte förvara något i trapphusen, exempelvis barnvagnar och cyklar. Även dörrmattor framför lägenhetsdörren är förbjudet då det är i vägen för städpersonalen samt riskfylltur brandskyddsperspektiv. Då våra cykel- och barnvagnsförråd blivit fulla är det dags för en rensning. Efter årskiftet kommer arbetet med detta inledas och alla boende uppmanas därför att märka sina cyklar och barnvagnar tydligt. Etiketter delas ut i samband med utdelning av hårdvara från Telia.

Värme & varmvattenprojekt - Status

Övergången och byte till fjärrvärme är nu klart, justeringar kommer att fortgå under ca 2 månader framåt för att få till ett bra resultat för alla. Vi kan nu känna oss mycket tryggare med att bara ha fjärrvärme istället för en mix av fjärrvärme och bergvärme. Om ni har fortsatta problem kontakta Bredablick fastighetsförvaltning.

Ny ekonomisk förvaltare på plats

Från 1 januari har Bredablick Fastighetsförvaltning också tagit över uppdraget med den ekonomiska förvaltningen utav föreningen. Vi välkomnar Bredablick under ledning av vår kontaktperson och ekonomiska förvaltare Sara Wijkmark. På anslagstavlorna och på vår hemsida finns nu uppdaterade kontaktuppgifter till Bredablick. Vi hoppas att övergången sker smidigt, men vi vill givetvis be om förståelse under uppstartsperioden. Tänk på att detta innebär nytt bankgiro samt autogiro-medgivande för alla medlemmar. Din första avisering kvartal 1 2022 kommer med post nu i december.

Beslut fattade vid styrelsens möte den 8 december

Styrelsen har, på mötet den 8/12, beslutat att från den 1 januari låta överlåtelseavgiften hamna på köparen istället för säljaren. Detta förenklar för föreningen vid överlåtelser och även alla nuvarande medlemmar som helt enkelt slipper betala en överlåtelseavgift vid försäljning.

Styrelsen har, också på mötet den 8/12, beslutat att från den 1 januari införa en avgift för andrahandsuthyrning då vi sett en ökning i antal uthyrningar, vilket skapar administrativt arbete för både styrelsen och förvaltaren. Avgiften är 10 % av gällande prisbasbelopp och debiteras medlemmen.

Digital köhantering

Föreningen kommer i samband med övergången till totalförvaltning hos Bredablick även införa ett digitalt kösystem som finns på vår hemsida. Detta kommer innebära att du som medlem enkelt kan ställa dig i kö, går ur kön, se köplats m.m. Detta kommer gälla parkeringsplatser, garage samt förråd. Särskilda köer för byten och extra parkering/förråd inrättas. Du loggar in på hemsidan och klickar på Medlemsportal som du hittar på ”Mina Sidor” alternativt här: Kölistor

Garageporten

Vi har dessvärre haft problem med garageporten de senaste dygnen. En tillfällig lösning är på plats, men en permanent lösning på problemet är på gång.

Nyår i föreningen

Styrelsen vill påminna medlemmarna om att alla former av fyrverkerier, smällare eller liknande är förbjuden inom och runt hela bostadsområdet. Vi hänvisar till Frihamnen/Kvillepiren!

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!
önskar

Styrelsen BRF Stengodset!

30 nov 2021

RÄTTELSE/CORRECTION

2021-11-30 10:00

RÄTTELSE: Vattenavstängning i samband med servicearbete!

Onsdagen den 1 december kl 08.00 kommer varmvattnet stängas av helt i samband med servicearbete inför fjärrvärmeinstallation. Denna kommer att vara avstängd i två dagar!

Den 2 december kl 08.00 kommer värmen att stängas av för att kunna koppla på fjärrvärmenätet.

Under dessa två dagar rekommenderas att inte ha fönster eller balkongdörrar öppna då det kommer fort bli kallt annars. Förslagsvis kan man lämna golvvärmen på inne på toaletten. Stäng era fönsterventiler för att behålla så mycket värme som möjligt.

Kallvatten kommer finnas under dessa två dagar som vanligt men man kan uppleva att trycket är något sämre.
Både värmen och varmvattnet kommer slås på samtidigt efter kl 21.00 på torsdag kväll. Men lämna inte kranarna på varmvattnet öppna för detta kommer leda till driftfall och kan slå ut systemet.

Vi ber om ursäkt för de omständigheter detta medföljer men ber samtidigt om överseende med servicearbetet som i slutändan kommer innebära en bättre värmekomfort för oss alla. Vi ber också om ursäkt för kort varsel!

Skrotning kommer att äga rum hela veckan vilket innebär att det blir en del aktiviteter nere i garaget under hela denna veckan. Ni som har bilar i Garaget ombedes ha överseende med att arbetsbilar/transporter parkeras där det går i Garaget och vi uppmuntrar till kommunikation med den personal som arbetar i källaren vid svårigheter att komma in/ut från parkeringsplatsen.

Vänliga hälsningar, Mikael Jonsson, Tlf: 072-456 83 09
Teknisk Förvaltare Bredablick Förvaltning


CORRECTION: The heat and water will be turned off!

On Wednesday 1st of December at 08.00, the hot water will be switched off completely in connection to service works prior to district heating installation. On 2 December at 08.00, the heating will be switched off to be able to connect to the district heating network.

During these two days it is recommended not to have windows or balcony doors open as it will quickly get cold otherwise. It is suggested that you leave the floor heating in the toilet on. Also close your window ventilation valves.

Cold water will be present during these two days as usual, but you may experience that the pressure is slightly worse. Both the heat and the hot water will be switched on at the same time after 21.00 on Thursday evening. So do not leave the taps on the hot water open as this will lead to downtime and can knock out the system.

We apologize for the circumstances this comes with. We also apologize for this late notice.

There will be cars in and around the garage, please communicate with the workers if you have any problems getting in/out from your space in the garage.

Best regards, Mikael Jonsson, Phone: 072-456 83 09
Property manager, Bredablick Property Management

29 nov 2021

Vattenavstängning i samband med servicearbete!

2021-11-29 22:47

Vattenavstängning i samband med servicearbete!

Onsdagen den 1 december kl 08.00 kommer värmen stängas av helt i samband med servicearbete inför fjärrvärmeinstallation.
Den 2 december kl 08.00 kommer varmvattnet att stängas av för att kunna koppla på fjärrvärmenätet. Under dessa två dagar rekommenderas att inte ha fönster eller balkongdörrar öppna då det kommer fort bli kallt annars. Förslagsvis kan man lämna golvvärmen på inne på toaletten. Stäng era fönsterventiler för att behålla så mycket värme som möjligt.

Kallvatten kommer finnas under dessa två dagar som vanligt men man kan uppleva att trycket är något sämre.
Både värmen och varmvattnet kommer slås på samtidigt efter kl 21.00 på torsdag kväll. Så lämna inte kranarna på värmen öppna för detta kommer leda till driftfall och kan slå ut systemet.

Vi ber om ursäkt för de omständigheter detta medföljer men ber samtidigt om överseende med servicearbetet som i slutändan kommer innebära en bättre värmekomfort för oss alla. Vi ber också om ursäkt för kort varsel!

Skrotning kommer att äga rum hela veckan vilket innebär att det blir en del aktiviteter nere i garaget under hela denna veckan. Ni som har bilar i Garaget ombedes ha överseende med att arbetsbilar/transporter parkeras där det går i Garaget och vi uppmuntrar till kommunikation med den personal som arbetar i källaren vid svårigheter att komma in/ut från parkeringsplatsen.

Vänliga hälsningar, Mikael Jonsson, Tlf: 072-456 83 09
Teknisk Förvaltare Bredablick Förvaltning


The heat and water will be turned off!

On Wednesday 1 December at 08.00, the heat will be switched off completely in connection to service works prior to district heating installation. On 2 December at 08.00, the hot water will be switched off to be able to connect to the district heating network. During these two days it is recommended not to have windows or balcony doors open as it will quickly get cold otherwise. It is suggested that you leave the floor heating in the toilet on. Also close your window ventilation valves.

Cold water will be present during these two days as usual, but you may experience that the pressure is slightly worse. Both the heat and the hot water will be switched on at the same time after 21.00 on Thursday evening. So do not leave the taps on the heat open as this will lead to downtime and can knock out the system.

We apologize for the circumstances this comes with. We also apologize for this late notice.

There will be cars in and around the garage, please communicate with the workers if you have any problems getting in/out from your space in the garage.


Best regards, Mikael Jonsson, Phone: 072-456 83 09
Property manager, Bredablick Property Management

25 nov 2021

Information om avtal med Telia

2021-11-25 15:26

I samband med årsstämman i våras gjordes en undersökning kring nyttjandet utav TV, Bredband & Telefoni.
Utifrån resultaten har styrelsen omförhandlat Telia-avtalet till följande omfattning: Bredband 500/500 Mbit/s, IP-telefoni, TV-paket Bas.

TV-paketet består av kanalerna 1-12 samt kanalerna Axess, TV4 Film, SportKanalen, SVT 24/Barn och KunskapsKanalen, men dessa kan komma att variera över tid. Ev. Tvilling-kort ingår numera i priset. TeliaPlay-appen ingår.

Detta innebär att HBO ej längre kommer att ingå i avtalet. Men, som en av våra medlemmar observerat har HBO just nu kampanjpris till och med 30 november med 50% rabatt livet ut (just nu endast 44,50 kr). Erbjudandet gäller till och med 30 november. Så de som nyttjar HBO idag kan välja att teckna ett eget abonnemang direkt hos HBO Max. Läs mer här: https://www.hbomax.com/se/sv

Du kan också givetvis, till ett förmånligt pris, uppgradera både TV-paket och bredbandshastighet hos Telia.

Vårt avtal träder i kraft den 11 januari och vår nya förvaltare Bredablick kommer att sköta distribution och insamling av gamla boxar.
Alla lägenheter kommer att utrustas med nya TV-boxar och routrar. Alla gamla boxar kommer att samlas in och återvinnas.
Installationen sker enkelt på egen hand, men för den medlem som önskar hjälp kommer det finnas gratis möjlighet att boka installationshjälp via Telia.
Mer information om utlämning och installation kommer längre fram.

Tills vi hörs igen önskar styrelsen en trevlig första advent!

Med vänliga hälsningar, Styrelsen

6 okt 2021

Information oktober

2021-10-06 21:50

Sopor och sophantering
Styrelsen vill uppmana alla boende i föreningen att ej kasta annat än hushållssopor i sopnedkasten då vi påfunnit större föremål som tyvärr täpper till maskinen och leder till fulla behållare och ökade servicekostnader. Hittills i år har sopsugen kostat föreningen närmare 20 000 kr vilket på sikt kan innebära högre avgifter för medlemmarna. Vi har också uppmärksammat att medlemmar slänger kompost i papperskorgarna vilket också leder till mer frekvent tömning av dessa och därmed ökade kostnader.

Alla sopor ska få plats i en knuten avfallspåse eller stängd kompostpåse, annars riskerar rören under mark täppas till av löst avfall vilket leder till ytterligare kostnader. Inget annat än små hushållssopor får slängar i sopnedkasten. Spara ditt grovavfall till något tillfälle då vi har en bokad container eller åk till tippen och släng upp till 6 gånger per år helt gratis. Läs mer på Göteborgs Stads hemsida - Här lämnar hushåll avfall.

Container 15-18 oktober
För att förebygga för problematiken med sopsugen har styrelsen, i samråd med BRF Fajansen (höghuset) beslutat att sätta ut container vid fler tillfällen under året.
Nästa Container sätts ut den 15 oktober och står över helgen till den 18 oktober vid vändplatsen Gröna Annas gata 11 och tar emot blandat brännbart och obrännbart avfall. Exempelvis trä, skrot, stålrör, kontorsmöbler. Containern får inte innehålla: Farligt avfall, gips, impregnerat trä, dammande material, elektronik, matavfall, jord, oklippt vajer, möbler med stålfjädrar samt vitvaror.
Nästa tillfälle med container blir 7-10 januari 2022.
Vi vill också påminna dig, som ställt gamla skåpsluckor i källargången att slänga dessa! Samt att återlämna IKEAs kundvagn, den hör inte hemma i föreningens källare.

Gällande hundrastning
I samråd med BRF Fajansen (Höghuset) häver styrelsen förbudet att rasta hundar längs med Gröna Annas gata då det enligt gällande praxis ska vara möjligt att få rasta sin hund i närområdet, dock ej på innergården. Skyltarna kommer att plockas ner senare under hösten. Oavsett förbud eller ej så uppmanar vi givetvis alla hundägare att plocka upp efter sin hund, men vi uppmanar också alla boende att hålla god ton gentemot varandra då detta varit ett problem för de som rastat sina hundar längs Gröna Annas gata. Vi ser också positivt att fler personer rör sig i det området då vi har haft problem med obehöriga i trapphusen samt vandaliserade fönster/glas. Vänligen hör av er om ni upptäcker något misstänkt.

Värme & varmvatten - Status
En beställd statuskontroll utav Göteborg Energi är klar att levereras under första delen av oktober. Resultatet utav den avgör framtiden och hur vi skall gå framåt, men det lutar åt att vi kommer att beställa fjärrvärme fullt ut (istället för bergvärmepump/fjärrvärme kombination) ifrån Göteborg Energi. Vår nya tekniska förvaltare Bredablick är också med som stöd i processen. Arbetet kommer att starta så fort det går, men vår arbetshypotes är att det kan vara klart första halvan av november. Under tiden har en ny optimering gjorts för att ytterligare förbättra för jämnare värme och varmvatten.

Ny teknisk förvaltare på plats
Sedan 1 oktober har Bredablick Fastighetsförvaltning tagit över uppdraget med den tekniska förvaltningen utav föreningens fastigheter samt felanmälan och liknande. Vi välkomnar Bredablick under ledning av vår kontaktperson och tekniska förvaltare Mikael Jonsson. På anslagstavlorna finns nu uppdaterade kontaktuppgifter till Bredablick och via hemsidan når du lätt den digitala felanmälan. Vi hoppas att övergången sker smidigt, men vi vill givetvis be om förståelse under en period med delvis dubbla förvaltare. 1 januari flyttas den ekonomiska förvaltningen över från Primär till Bredablickgruppen. Mer information följer.

Porslinsfabrikens dag 17 oktober (På granngården, över Kvillebäcken bland de vita husen)
Medlemmar i Porslinsfabrikens samfällighet får ha gårdsloppis och tävla i vår tipspromenad för både vuxna och barn. Det kommer finnas bokbytarbord, möjlighet att se gästlägenheten
och givetvis bjuds det på korv med bröd. Välkommen söndag 17 okt mellan 13.00 och 15.00.

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen BRF Stengodset

29 sep 2021

Tillfälliga problem med belysning i uppgång 17 - Löst

2021-09-29 19:16

Problemet är nu löst.


———

Hej medlemmar!

För tillfället har vi ej fungerande belysning i trapphus 17 - okänt fel.
Hissen, hissbelysningen och övriga utrymmen i källare och garage fungerar normalt. Det är enbart takbelysningen som är ur funktion.

Vi har ställt ut små lampor på plan 2 och 3 som ledljus och kommer tillkalla elektriker under morgondagen.
Om du har synproblem rekommenderar vi att du använder ficklampa alt. går via garageporten tills problemet är löst.

Vänligen,
Styrelsen

15 sep 2021

Tillfälliga problem med porttelefoni - Löst

2021-09-15 08:50

Problemen är lösta!


På grund av nattens portkodsbyte har vi fått tillfälliga problem med porttelefonin. Vi åtgärdar dessa i detta nu.

/Styrelsen

25 maj 2021

Korta nyheter från Årsstämman

2021-05-25 09:00

Måndag den 24 maj höll föreningen årsstämma på innergården. Styrelsen vill kort rapportera från mötet som hade ca 30 deltagare och representation från 26 hushåll.

I korta drag omvaldes styrelsen i sin helhet för nästa mandatperiod samtidigt som Valberedningen utökades till hela 4 personer, vilket vi i styrelsen är väldigt glada för!

Rent ekonomiskt har det varit ett år med fler och större problem än vanligt vilket styrelsen fått ägna mycket tid och pengar på att utreda, åtgärda och hantera. Dessutom har vi haft några större planerade utgifter 2020 i form av OVK och liknande. Glädjande är att föreningens räntekostnader stadigt går ner eftersom vi både fortsätter att amortera i högre takt än normalt samt att vår kassör förhandlar ner räntorna. I slutet av 2021 löper två lån ut som skall omförhandlas. Vidare planerar styrelsen för ytterligare effektiviseringar i ekonomin, i form av översyn av diverse avtal m.m., för att fortsatt hålla avgifterna låga i föreningen.

Gällande den inkomna motionen beslutade mötet att anse motionen besvarad. Styrelsen kommer att under detta år fortsätta att arbeta nära samfälligheten Porslinsfabriken för att ta fram en framtidssäkrad lösning gällande laddningsmöjligheter i föreningen/området.

Styrelsen berättade om kommande avtalsförändringar gällande föreningens avtal med Telia baserat på de enkätsvar som 61 medlemmar svarat på. Utifrån svaren ser styrelsen behov av att se över innehållet i avtalet utifrån mängden TV-kanaler samt behov av snabbare bredband. Mer information kommer under hösten.
Vidare undersöktes också nöjdhet och service av vår ekonomiska förvaltare Primär och tekniska förvaltare Bo & Son. I kombination med medlemmarnas svar samt styrelsens tankar om samarbetet har styrelsen därför beslutat, efter noggrann offert-jämförelse, att teckna totalförvaltning med Bredablick fastighetsförvaltning. Under hösten kommer vi successivt att gå över till Bredablick. Mer information kommer under hösten.

Slutligen informerade styrelsen kort om pågående arbete i värmesystemet som startar denna veckan och som skall vara färdigt innan höstkylan slår till.

Styrelsen tackar för fortsatt förtroende.

Med vänlig hälsning, 
Bülent, Jenni, Åke, Goran, Josipa & Mohammed

6 maj 2021

Kallelse till årsstämma

2021-05-06 10:23

Styrelsen vill härmed kalla till Årsstämma för BRF Stengodset.
Medlemmar kallas till stämman den 24 maj kl 18.00 på innergården framför Gröna Annas gata 7 & 9.

Stämmohandlingar kommer att delas ut i respektive brevlåda innan måndag, men finns också tillgängliga här.
Bifogat Årsredovisningen som delas ut finns ombudsfullmakt som kan nyttjas för alla medlemmar som har förhinder eller av andra skäl ej kan deltaga.

Ingen anmälan krävs.

Hjärtligt välkomna!

16 apr 2021

Parkeringar & Garage

2021-04-16 09:14

Solen strålar och bilarna byter däck!

Nu kommer tiden för många däckbyten och bilar ska fräschas upp.

Styrelsen vill därför påminna om att det inte är tillåtet att utföra reparationer, tvätt och liknande i garaget eller på parkeringarna på grund av nedsmutsning, giftiga ämnen och risk för skador i fastigheterna.

Vidare vill vår förvaltare Primär meddela att det just nu finns två lediga parkeringsplatser på Kvillegatans parkering. Kontakta dem för mer information.

Trevlig helg önskar styrelsen!

14 mar 2021
Information från styrelsen

Information från styrelsen

2021-03-14 20:59

Snart är våren här! Här följer viktig och aktuell information från styrelsen!

NYA PORTKODER

Ny portkod från 15 mars har skickats ut till registrerade e-postadresser.
Styrelsen och vår förvaltare kommer att tillämpa en ökad säkerhet vad gäller portkoderna i föreningen. Detta innebär att vi kommer att byta portkod flera gånger per år för att minska riskerna med att den läcker ut. Portkoden kommer att skickas ut till alla medlemmar ca 1 vecka före byte via vår hemsida. För att kunna ta del av koderna behöver du registrera din mejl-adress. Adress nedan.

REGISTRERA E-POST
Vi söker under mars och april aktivt de hushåll som saknas i e-postlistorna. Det är viktigt att ni registrerar minst en adress i föreningens register så ni får del av den senaste informationen.

GATUSTÄDNING & GARAGESOPNING
Gröna Annas gata (P-plats 1-20) 23 mars
Sopning kommer att ske 23 mars. Alla innehavare måste flytta sina fordon. Under dagen är det tillfälligt tillåtet att parkera på uppfarten framför Gröna Annas gata 1 & 3.
Garage (Alla P-platser) 15 april
Sopning kommer att ske den 15 april 8-11. Under angiven tid är det tillfälligt tillåtet att parkera på uppfarten framför Gröna Annas gata 1 & 3.

CIGARETTFIMPAR & SKRÄP
Det som göms i snö, det kommer upp i tö.
Efter det att snön smälte bort kunde många konstatera att fimpar, snus och skräp ligger på marken, i rabatterna och även inne på våra grannars uteplatser. Styrelsen uppmanar alla att slänga skräpet i de två papperskorgarna på gården eller i de två sopnedkasten.
Röker du från din balkong tar du hand om din fimp utan att den hamnar på grannens balkong/uteplats.
Vi slänger också komposten i kompostnedkastet och ej i papperskorgen på gården!

VALBEREDNINGEN INFORMERAR
Är du intresserad av att vara med i styrelsen nästa period är du välkommen att höra av dig till vår valberedning!
Skicka din intresseanmälan med kort information om dig själv till vår e-post.

E-post kan skickas till: valberedning@brfstengodset.se

9 dec 2020
Lucia- och julhälsningar från Styrelsen

Lucia- och julhälsningar från Styrelsen

2020-12-09 22:05

Var rädd om dig och andra!
Året 2020 har minst sagt varit annorlunda i och med coronapandemin. Vi i styrelsen vill därför uppmuntra alla i föreningen om en fortsatt omtanke om varandra i stort.
Vi vill också påminna om visad hänsyn gentemot varandra i våra boendemiljöer då vi är hemma mer än vanligt, vilket innebär att vi kanske både hör och låter lite mer.
Detta har vi i styrelsen märkt av genom ett ökat antal störningsanmälningar och klagomål grannar emellan. Därför påminner vi om våra trivselregler som finns att läsa här https://www.brfstengodset.se/s... 

Inför stundande högtider vill vi också speciellt påminna om att vi har förbud mot smällare och raketer i vårt område och speciellt på innergården är det absolut förbjudet med fyrverkerier o dylikt. Kom ihåg att julprydnader är vackert inne i våra lägenheter men undanbedes i trapphusen med anledning av brandsäkerheten för alla boende. Kom även ihåg att blåsa ut de tända ljusen när du lämnar rummet och passa gärna på att testa att brandvarnaren fungerar.

Slutligen, för att lysa upp i vintermörkret, vill styrelsen med en luciafilm från Göteborgs ungdomskör önska alla medlemmar en glad lucia och så småningom en god jul och ett riktigt gott nytt år!
Detta luciatåg sänds på söndag 13 dec. kl 09:15 och vi inbjuder er alla till en mysig stund hemma i soffan! Klicka här för att komma till sändningen: https://www.goteborgsungdomsko...

Vänliga hälsningar Styrelsen

P.s. Efter jul- och nyårsfirande kommer en container för grovavfall även i år finnas på vändplatsen vid Gröna Annas gata 11. Datum för detta är 7-10 januari.
Grovavfall är sådant som är för stort eller väger för mycket för att kunna läggas i ett vanligt avfallskärl. En hel del av grovavfallet kan återanvändas eller återvinnas. Exempel på grovavfall: trasiga möbler, gamla cyklar, stora leksaker och julgranar.Byggavfall, alltså det avfall som uppstår när du bygger om eller renoverar ett hus, räknas inte som grovavfall. Ej heller vitvaror eller farligt/giftigt avfall tex. färgpytsar.

2 sep 2020

Tack till alla som bidrog och deltog till årets (Covidanpassade) Årsstämma!

2020-09-02 21:11


Protokoll från årsstämman kan du läsa i länken nedan.

Vid årsstämman behandlades föreningens årsredovisning. Sammanfattningsvis är årets resultat (2019) är -1 382 074 kr jämfört med tidigare år (2018) -1 103 499 kr.Föreningen har alltså ett litet sämre resultat än 2018 vilket främst beror på de två stora projekten som beskrivits i berättelsen, nämligen projektet med byte till miljöbelysning samt byte av porttelefonin. Dessa kostade sammanlagt 527 000 kr vilket, såklart, märks i ekonomin.

Å andra sidan har föreningen även i år gjort stora besparingar på räntesidan. Med vår extra amortering, aktuellt ränteläge samt genom väl genomförd förhandling utav styrelsen gentemot banken har vi kunnat spara in 132 000 kr. Detta är en väg som styrelsen planerar att fortsätta gå för att minska kostnaderna för lånen. Sedan föreningens bildande 2009 och till 2019 har föreningen amorterat totalt 14,2 miljoner kr.

Vi har även i 2020 års budget planerat att amortera extra 500 000 kr. Detta innebär att vi fortsätter amortera 2,1 miljoner kr per år. Föreningen har därmed en trygg och god ekonomi trots årets något sämre resultat. Styrelsen har därför fortsatt inga planer på att höja avgifterna. Föreningen har en god likviditet, det vill säga att vi har pengar på kontot för att kunna betala våra leverantörer och fakturor. Därför kan vi undvika höjningar av avgifterna.

Årsredovisningen i sin helhet finns sedan tidigare här:

Vid årsstämman gjordes också vissa ny- och omval gällande styrelsen. Sedan dess utgörs styrelsen av följande:

JENNI HERMANSSON, Ordförande
BÜLENT MAKSIMOV, Vice Ordförande & Sekreterare
GORAN KOSTADINOV, Kassör
ÅKE SÖDERBERG, Ledamot
JOSIPA PANDZIC, Ledamot
MUHAMMED CHKAIR, Suppleant

Tack för (fortsatt) förtroende!

13 jul 2020

Semesterhälsningar

2020-07-13 13:59

Just nu kan det ta lite längre tid att få svar från oss i styrelsen då vi är många som är på semestrar och liknande.

Om du har fel i lägenheten tar du alltid kontakt med Bo & Son för felanmälan.
Om du har frågor kring avier och liknande tar du kontakt med PRIMÄR.
Vi reserverar oss för att ovanstående också har semestrar givetvis.

Mycket information finns här på hemsidan, så läs gärna informationen före du kontaktar oss!

GLAD SOMMAR önskar vi i styrelsen!

6 jun 2020

Poströstningsformulär nu tillgängligt

2020-06-06 16:41

I enlighet med gällande lagstiftning finns nu poströstningsformuläret tillgängligt för föreningens medlemmar.

Denna skall lämnas in senast dagen innan stämman.

Mer information finns i särskild länkad sida med alla handlingar inför stämman.

/Styrelsen

31 maj 2020

Handlingar till Årsstämma 2020

2020-05-31 00:00

På denna sida finner du alla handlingar och aktuell information kring Årsstämman den 14 juni kl 16.00.

Där kan du också (OBS tillgänglig från söndagen den 7 juni) hitta poströstningsformuläret.

28 maj 2020

Intresseanmälan Inglasning

2020-05-28 00:00

Styrelsen undersöker om det finns intresse av att inglasa balkonger i föreningen och hjälper då till med samordning utav detta. Samordningen leder till något billigare kostnad för medlemmen och gör att det blir effektivt vid installation/montering. Anmälan är givetvis inte bindande utan endast intresse. När vi har antal lägenheter så kan vi återkomma med prisuppgifter. Vi behöver också få era cirka-mått på balkongen för att kunna ta fram en uppskattning av priset. Obs. Du behöver vara inloggad för att vi ska få ditt namn och lägenhetsnummer.

Klicka på länken nedan!

https://www.brfstengodset.se/formular/?id=72 

20 apr 2020

Migrering pågår!

2020-04-20 17:15

Nu har alla medlemmar som haft sin epost registrerad hos PRIMÄR fått tillgång till det nya systemet. 
Övriga medlemmar är upplagda, men kan inte logga in förrän e-post finns registrerad.
Om du inte fått epost med instruktioner på hur du loggar in i systemet eller behöver hjälp, vänligen kontakta oss sekreterare@brfstengodset.se

14 apr 2020

Övergångsperiod

2020-04-14 14:22

OBSERVERA! DENNA HEMSIDA HÅLLER PÅ ATT UTVECKLAS!
VÅR GAMLA HEMSIDA HITTAR DU HÄR: https://www.hemsidan.com/stengodset


För att få inloggning krävs att du registrerar din e-mailadress hos PRIMÄR. Detta gör du lättast genom att logga in med bank-id på https://primar.realportal.nu

Övergångsperioden är 15 april - 31 maj. Detta innebär att viss information är överflyttad till den nya sidan och att du därför inte hittar all information här. Kolla även den gamla sidan.
Behöver du hjälp? kontakta sekreterare@brfstengodset.se

27 jan 2020

Hemsida under uppbyggnad!

2020-01-27 23:03

Denna hemsida är under uppbyggnad. Vi hänvisar till vår gamla hemsida som gäller tills vidare.

https://www.hemsidan.com/steng...