30 jun 2024

Nyhetsbrev juni

2024-06-30 13:03

Kära medlemmar,

Styrelsen vill informera om aktuella händelser i föreningen och beslut som fattats i styrelsen.

Important information from the board. For further information in english, please use online translation services.

Uppföljning från årsstämman

Här kommer en kort sammanfattning från årsstämman. Protokollet går att hitta på hemsidan om man vill läsa mer.

Ekonomi

Det har varit många problem med sopsugsanläggningen, hissar och garageport vilket leder till onödiga kostnader. Framför allt med sophanteringen kan vi hjälpas åt att minska kostnaderna genom att bara slänga restavfall och slänga det i lagom stora soppåsar. Om man behöver pressa in soppåsen är den för stor.

Föreningen uppvisar ett negativt resultat för 2023, resultatet är negativt med hänsyn till gjorda avskrivningar. Föreningens likvida medel har även minskat med knappt 600 000 kronor under 2023. Vid årets slut fanns det ca 1,6 miljoner kronor i likvida medel.

Motioner

Stämman behandlade en inkommen motion om att sätta upp en form av ”skäppostbrevlåda” utanför postboxarna i entréerna. Stämman avslog motionen med hänvisning till brandrisk.

Styrelse & Valberedning

Bülent Maksimov, Jenni Hermanson och Mohammed Chkair har avgått från styrelsen och ska ha ett stort tack för sina engagemang genom åren. Två nya medlemmar valdes av stämman in till styrelsen som nu består av följande personer.

Nyval för 2024-2026:

 • Tobias Larsson Wallander, 2 år, styrelseledamot
 • Hoshyar Baban, 2 år, styrelsesuppleant

Kvarstår, valda 2023-2025:

 • Goran Kostadinov, 2 år, styrelseledamot
 • Åke Söderberg, 2 år, styrelseledamot
 • Josipa Pandjic, 2 år, styrelseledamot

På efterföljande styrelsemöte konstituerade sig styrelsen enligt följande:

 • Tobias Larsson Wallander, Ordförande
 • Hoshyar Baban, Vice Ordförande & Sekreterare
 • Goran Kostadinov, Kassör
 • Josipa Pandzic, Ledamot
 • Åke Söderberg, Ledamot

Till valberedning valdes:

 • Johnny Chiem, Sammankallande
 • Almasa Kostadinov
 • Farideh Erik

Kommande händelser – Info från K&B Förvaltning

Kort uppdatering om pågående projekt.

Garagestäd

Garaget kommer städas den 20 juni. Fordonen måste köras ut och likaså cyklar som inte står i cykelstället.

Grönytor

Arbete kommer att utföras på innergården samt på baksidan den 24-25 juni. Exempelvis kommer det döda trädet att kapas, jord ska vändas längs med laddstolparna där det även ska sås nytt gräs. Bilarna måste flyttas minst två meter ut från kanten så att maskinerna kan komma fram. Berörda bilar kommer att lappas.

Målning

27-28/6 Målning av entréplanen den 27-28 juni. Mer information kommer på entrédörrarna.

Beslut från styrelsen

Avgiftshöjning

På det senaste styrelsemötet beslutade styrelsen att höja avgifterna med 5% från 1 september. Detta med anledning av ett fortsatt läge med höga räntor och ökade driftkostnader de senaste åren.

Vi är tyvärr inte immuna mot omvärldsläget och även om vi har amorterat extra tidigare så påverkas vi mycket av ränteläget och den allmänna inflationen.

Alla medlemmar kan bidra med sitt för att hålla nere driftkostnader. Det handlar om att sopsortera och förebygga fel i sopsystemet, förebygga inbrott och skador genom gemensam uppsikt och noggrannhet med lås, port, dörrar m.m. samt vara sparsam med ex. vatten, värme, användande av störningsjour.

Portkoder

Styrelsen har beslutat att ta bort portkoderna från den 1 september. Innan dess kommer vi byta portkod från den 1 juli. Mer info om det kommer.

Anledningen till att vi efter sommaren tar bort portkoderna är för att vi har haft obehöriga i husen flera gånger den senaste tiden. Styrelsen anser att det är värt ett försök att minska de problemen genom att ta bort portkoden.

Vi ber även alla medlemmar att vara vaksamma och inte släppa in obehöriga i husen. Det gäller både när man själv ska komma in, att stänga dörrarna efter sig och vara uppmärksam på att ingen obehörig smyger in efter en. Men det handlar också om att inte släppa in någon som man inte vet vem det är via porttelefonen. Tack för er hjälp.

Om ni behöver fler taggar till portarna kan ni kontakta K&B Förvaltning. Vi tar ut en avgift på 200 kronor per extra tagg.

Inbrott

Efter ett par inbrott i garage hos både oss och närliggande föreningar har styrelsen tagit beslut om att förstärka både garageporten och dörrarna i garaget samt entrén till Gröna Annas gata 17 som också leder till garaget.

Övrigt

Nu börjar semesterperioderna för både oss i styrelsen, våra förvaltare och leverantörer samt medlemmarna. All hantering av ärenden, arbeten, mejl etc. kan därför ta längre tid. Vi i styrelsen är endast förtroendevalda och gör föreningsarbetet utöver vår arbetstid så vi ber om förståelse att vi inte alltid kan svara eller att vi alltid ens har svaren på de många frågor som våra dryga 200 medlemmar kan tänkas ha.

Kontaktuppgifter till K&B förvaltning är följande:

Växel: 031-7979421

Jour: 031-462240

Mail: service@kbforvaltning.se

Då återstår endast att önska alla medlemmar en riktigt härlig sommar!

Och glöm nu inte att grilla mycket, men kom ihåg att använda el- eller gasolgrill eftersom kolgrill är förbjudet inom föreningen på grund av brandrisken, men framför allt på grund av rök som tränger in till grannen.

Med soliga hälsningar,

Goran, Åke, Josipa, Tobias & Hoshyar

20 jun 2024

Information om elavbrott

2024-06-20 23:06

Information från Göteborg Energi:

Vi har ett strömavbrott på Gröna Annas Gata. Felsökning pågår.

Elen beräknas vara tillbaka fredag 21 juni 2024, ca kl 01:00.

OBS! Gör aldrig egna elarbeten under avbrottstiden, eftersom elen kopplas på igen när arbetet är färdigt.

Med vänlig hälsning,

Göteborg Energi elnät

Tel 031-626262

goteborgenergi.se/avbrottsinfo