Ordningsregler i föreningen

Ordningsreglerna inriktar sig i första hand på boendemiljö med hänsyn mot grannar och bostadsrättsföreningen. Sunt förnuft räcker långt, men det är bra att ordningsreglerna finns nedskrivet. Fler regler angående ditt boende finns i föreningens stadgar. Du som äger bostadsrätten har huvudansvaret för att alla som bor i lägenheten följer föreningens ordningsregler och stadgar. Ordningsreglerna gäller också dina besök till lägenheten. Svensk lag och myndigheters föreskrifter gäller oftast, men inte alltid, före föreningens stadgar och regler.

ALLMÄNNA ORDNINGSREGLER

Gemensamma utrymmen

 • Om du skräpar ned i trapphus, gemensamma utrymmen eller ute på gården är det alltid du som bostadsrättsinnehavare som har ansvaret för att du plockar upp efter dig.
 • Belamra inte gemensamma utrymmen med personliga tillhörigheter.
 • Rökförbud gäller i alla gemensamma utrymmen.
 • Barnvagnar och cyklar skall alltid ställas på anvisad plats och inte i trapphus och korridorer. Trapphuset är Er utrymningsväg vid fara, vid t ex brand och ska vara framkomlig för utrymning.
 • När du passerar ut eller in genom entréporten tänk alltid på att dörren går i lås efter dig och ställ aldrig upp entréporten.
 • Lämna aldrig ut portkoden till obehöriga.
 • Använd aldrig andra medlemmars förråd utan deras tillstånd.
 • Vi tar gemensamt ansvar för att avvisa obehöriga i våra trapphus och att anmäla eller rapportera misstänkta aktiviteter till polisen och styrelsen.

Utemiljö

 • Husdjur ska alltid vara kopplade och får inte rastas på innergården.
 • Skaka inte mattor, dukar, sängkläder eller liknande från fönster eller balkong.
 • Styrelsen ska alltid ge sitt skriftliga medgivande innan du får sätta upp t ex markiser/inglasning enligt framtaget markisprogram eller andra arrangemang på balkong/uteplats.
 • Montering av paraboler på fasad och balkonger är inte tillåtet.
 • Grillning ska alltid ske med hänsyn till räddningsverkets föreskrifter (www.raddningsverket.se) och med omsorg så att man inte orsakar sina grannar störningar. I Brf Stengodset är el- och gasol-grill tillåtna på balkongerna. Gasolgrill är ej tillåtet på inglasad balkong enligt lag då risk för explosion förekommer.
 • Släck alltid cigarettfimpar ordentligt och kasta dem med dina hushållssopor.
 • Bollspel är förbjudet på innegården av hänsyn till boende på bottenvåningen.

Fester & högljuddhet

 • Tänk på att ditt golv är grannens tak, även på dagen.
 • Om ni planerat en fest eller andra trevligheter är det bra att i förväg meddela grannar, acceptansen brukar öka markant om man blivit informerad.
 • Sänk musik och ljudnivå efter kl 23.00 på kvällen.

Renoveringar och ändringar i lägenheten

 • Grannar ska skriftligen informeras om ändring/renovering av byggherren via anslag i dokumenthållare i entrén. I informationen ska framgå vem som renoverar, under vilken period samt byggherrens kontaktuppgifter (telefonnummer).
 • Störande arbeten ska minimeras så mycket som möjligt och endast utföras i enlighet med föreningens särskilda riktlinjer om renoveringar.

Garage och parkering

 • Se till att porten till garaget går igen efter utpassage.
 • Låna aldrig andra medlemmars parkeringsplatser utan deras tillstånd.
 • Parkera ej på trottoarer eller på annat ställe där framkomlighet för gående eller utryckningsfordon begränsas.
 • Det är endast tillåtet med kortare parkering i samband med i- och urlastning på vändplatsen eller på uppfarten.
 • Fordon som ej är personbil eller liknande eller som ej ryms inom upplåten parkeringsplats är inte tillåtna. 

Sopor

 • Sortera sopor, avfall och kompost och lämna i avsedda gårdsinkast eller närmaste återvinningsstation som finns i korsningen mellan Kvillegatan & Herkulesgatan.
 • Hushållsavfall ska slängas i knuten påse. Då systemet är ett sopsugssystem är det av största vikt att soporna får plats i en normalstor påse, annars kan det proppa igen systemet, vilket sker ofta.
 • Sopor som är udda storlek (antingen längre eller bredare än inkastet) skall slängas på tippen eller återvinningsstation alt. slängas vid de tillfällen då föreningen beställer container.
 • Kompostpåsar finns tillgängliga i garaget vid cykelrummet.
Senast uppdaterad 2022-06-14 av Bülent Maksimov.