BRF Stengodset | 769615-6178

Mäklarinformation

Mäklarinformation

Här kan du som mäklare hitta aktuell dokumentation för Brf Stengodset.
Värme, vatten, Kabel-TV (stora paketet), Bredband (100/100) och IP-telefoni ingår i avgiften. (Router/Databox & 2 TV-boxar tillhör varje lägenhet).
Kollektiv bostadsrättsförsäkring ingår, villkoren finns tillgängliga när man loggat in som medlem.

Inga avgiftshöjningar är planerade (2021). Under 2021 ser vi över Varmvatten & Värmesystemet samt utreder/åtgärdar ett antal vatten/fuktrelaterade skador i föreningen.
För information om Parkeringskö och förrådskö kontakta Primär. Förråd & Parkering följer ej med i överlåtelsen, men blivande medlem kan efter godkänt medlemsskap ställa sig i kö inför inflyttning.

Vänligen upplys avflyttande medlem kring följande:
Säg upp förråd och P-plats. Du har tre månaders uppsägning på förråd och P-plats. Meddela Primär i god tid.
- Du ansvarar för att meddela när du har tömt ditt förråd så att föreningen kan låsa det. Om du ej meddelar eller om du lämnar kvar något i förrådet får du bekosta arbetet med att återställa förrådet på 1500 kr.
- Lämna TV, telefoni och bredband. Lämna kvar boxar, sladdar mm som hör till TV- telefoni och bredbandslösningen.
- Lämna Bopärm. Lämna över bopärmen till den nya medlemmen.
- Avdrag för föreningens amortering. Du är berättigad till att göra följande avdrag i samband med flytt: (Ditt andelstal i föreningen) x (Den amorterade summan under den tid man bott i föreningen) = avdragsgill summa i deklarationen. Du är berättigad till att få tillbaka 22 % av den aktuella summan. Kontakta vår kontakt på Primär för aktuellt belopp.

Vid frågor (tex. nuvarande kösituation på parkering eller förråd), välkommen att kontakta:

Ekonomisk förvaltning (PRIMÄR Fastighetsförvaltning AB)
Lisa Wallin
031-709 10 16
lisa.wallin@primar.se

Senast uppdaterad 2021-06-14 av Bülent Maksimov.