Energideklarationer

Energideklarationer Gröna Annas Gata (GAG) nr 3-17.

Energideklarationerna är utfärdade av Boverket, och deras protokoll finns med här.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Energideklarationen ger information om byggnaders energianvändning till ägare, hyresgäster eller köpare av ett hus, men också till allmänheten. Energianvändningen utgör ofta en viktig del av en byggnads driftskostnader. Om det finns lämpliga åtgärder att vidta i en byggnad för att sänka energianvändningen så ska också förslag till sådana åtgärder finnas med i deklarationen. Dessa rekommendationer kan därför utgöra en värdefull information till ägare av byggnader, men även vara intressanta för dem som till exempel funderar på att köpa ett hus.

Syftet med energideklarationerna är att främja en effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö i byggnader.

Källa: Boverket

Senast uppdaterad 2020-04-15 av Bülent Maksimov.

Filer

PDF-fil, 352.95 kB
PDF-fil, 352.74 kB
PDF-fil, 352.75 kB
PDF-fil, 352.53 kB