Parkering och Förråd

Parkering

Föreningen har totalt 73 parkeringsplatser att tillgå varav 20 platser, samt 6 MC-platser och 3 mopedplatser (från maj 2023), i uppvärmt garage i källaren, 21 stycken på Gröna Annas gata samt 34 platser på Kvillegatan på andra sidan ån.

Det finns 2 parkeringsplatser i föreningen som är anpassade förrörelsehindrade som hyrs ut som en vanlig p-plats (dock med 1 månads uppsägningstid) så länge inte någon med behov söker sådan plats. En i garaget och en på Gröna Annas gata (med laddstolpe).

Se översiktskarta för att se var parkeringarna ligger, samt karta över Garaget/Källaren för garage- och MC-platser.
Vid kö till föreningens p-platser finns också grannföreningens besöksparkering tillgänglig med 14-dagarsbiljetter (se appen Parkster för uppdaterade uppgifter). Dock är platserna  oreserverade så risk för att det blir fullt.
På Backaplan, Krokegårdsgatan 3-9 finns parkeringstillstånd för oreserverade platser att köpa månadsvis genom P-tjänst Sverige (se appen Parkeringstjänst för uppdaterade uppgifter).

För gästparkering hänvisas till allmänna parkeringar såsom Herkulesgatan, Kvillegatan etc. Föreningen har inte egna besöksplatser.

Från och med 2023 har de 9 snedställda platserna (nr 5-13) på Gröna Annas gata samt de 2 platserna på Gröna Annas gata 1 laddstolpar för laddning av elfordon.
Elbilsinnhavare har företräde till platserna, men dock gäller självklart ordinarie kötid till p-platser i föreningen. Om inte elbilsplatserna nyttjas till fullo hyrs dessa ut som vanlig plats utan påslag. Se pris för påslag för laddstolpe samt elpris nedan.

Regler och policy för parkering

På torget framför höghuset är det endast tillåtet att parkera 10 min i samband med i- och urlastning. Vi har överseende vid flytt.
I vändzonen vid Gröna Annas gata 11 gäller parkeringsförbud.

Uthyrning av parkeringar samt köhantering administreras av Bredablick. Kontakta kundtjänst för att ställa dig i kö. 
Du kan endast ställa dig i kö från det att du tillträder din lägenhet enligt överlåtelseavtalet. Meddela ev. behov som ex. laddstolpe eller anpassad plats. 

Vi hyr endast ut platser till våra medlemmar och det är ej tillåtet att hyra ut sin plats i andra hand.
Det är dock tillåtet att låta ev. andrahandshyresgäst hyra platsen i samband med uthyrning av bostaden.
Du som står som ägare till bostadsrätten ansvarar för platsen och avtalet som vanligt.

Två platser tillåts per hushåll endast i den mån vi har outhyrda platser inkl. garageplatser i föreningen.
För uthyrning av en andra plats vill vi göra gällande att om sökande kommer som saknar P-plats kan föreningen komma att säga upp den andra p-platsen. 
Uthyrning av en andra plats skall alltså endast vara aktuellt om det inte finns någon kö till parkering.
Vid hyra av två platser så ska den andra platsen vara på Kvillegatans parkering eftersom det är ett mycket stort intresse av att stå på platserna på Gröna Annas gata samt i Garaget. MC-plats/mopedplats räknas ej in i detta.

I garaget och på våra parkeringar är det i allmänhet ej tillåtet att utföra biltvätt eller service av något slag som riskerar läckage av oljor och andra farliga vätskor. Detta av brand- och miljöskäl. Enklare åtgärder kan utföras om risken för att skada andra fordon eller risk för läckage är försumbar. Använd sunt förnuft.
I garaget är det inte tillåtet med tomgångskörning längre än 1 min på grund av ansamling av avgaser.

Hyrestagarens ansvar för att följa styrelsen och/eller Förvaltarens uppmaningar

Vid alla parkeringsplatser gäller att hyrestagare följer styrelsens och/eller förvaltarens uppmaningar gällande tillfälliga arbeten på parkeringsplatserna såsom städ, markarbeten, installationer m.m. Vid sådana arbeten kan styrelsen fatta beslut om ersättning vid längre avstängningar, men generellt sett får man räkna med att ibland stå för kostnader för tillfällig parkering på egen hand. Vår målsättning är att vara konsekventa och behandla alla lika.

Om hyrestagaren eller den som framför fordon och på något sätt orsakar skada eller liknande i anslutning till parkeringsplatsen kommer detta debiteras innehavaren av platsen.
I övrigt gäller ingångna avtalsvillkor samt i tillämpliga fall gällande lagstiftning.

Parkeringsplats medföljer inte vid överlåtelse.

Parkeringsförteckning & kostnad

Garaget på Gröna Annas gata:
Plats nr 1 till nr 19 samt nr 21 för rörelsehindrade - 1050 kr/mån.
MC-platser Garaget på Gröna Annas gata:

Plats nr 1 till nr 6 - 315 kr/mån.
Moped-platser Garaget på Gröna Annas gata:
Plats nr 1 till nr 3 - 158 kr/mån.
Utomhus längs Gröna Annas gata 5-11:

Plats nr 1 till nr 19 varav plats nr 5-13 har laddstolpe - 630 kr/mån ex. påslag för stolpe och el. 
Utomhus framför Gröna Annas gata 1:
Plats nr 9 (P0922 på avtalet) och nr 10 (P1021 på avtalet). Båda dessa platser har laddstolpe - 630 kr/mån ex. påslag för stolpe och el.
Utomhus på Kvillegatan:

Plats nr 23 till nr 56 - 630kr/mån.

Påslag för nyttjande av laddstolpe är 210 kr/mån.
Elpriset är för närvarande satt till 3 kr/kWh. Elen för de två platserna på Gröna Annas gata 1 bestäms utav BRF Fajansens styrelse då det går på deras elavtal.
All hantering av elstolpar och liknande hanteras av Compleo i samverkan med Bredablick.

Parkeringbevakning

Vid infart till respektive parkering finns kontaktuppgifter till P-bolag vid exempelvis felparkerade bilar eller liknande. Information finns också här: Kontakt

Förråd

De flesta bostadsrätter har en gedigen klädkammare. Utöver det har föreningen förråd att hyra i källaren med ingångar från mitthuset (nr.17) alt. genom garaget. 
För översikt, se karta nedan.

OBS! Vi uppmanar alla medlemmar att inte ställa icke vattentåliga objekt direkt på golvet. Inträngande vatten och läckor kan förekomma.

Förråden hyrs mot betalning (105 kr/kvm/månad) och finns i utförandet 1,6-5,5 kvm. 
Du blir erbjuden det som finns och om det inte passar kan du välja att avstå.
Förråden hyrs ut tillsvidare med tre månaders ömsesidig uppsägningstid, dock senast vid utträde ur föreningen.

Extra förråd uthyres i mån av plats. Medlemmar utan förråd prioriteras.

Förråd medföljer inte vid överlåtelse.
Vi hyr ej ut förråd till utomstående.

Uthyrning av förråd samt köhantering administreras av förvaltaren. Kontakta Kundtjänst för att ställa dig i kö.
Du kan endast ställa dig i kö från det att du tillträder din lägenhet enligt överlåtelseavtalet.

Vid frånträdet ska förrådet vara tömt och städat. Meddela Förvaltaren så kan de komma och låsa förrådet för att undvika dumpning i förrådet.
Om förrådet inte är tömt och städat vid frånträdet utgår en avgift för föreningens arbete att återställa förrådet.

Cykel- & Barnvagnsförråd

Det finns Cykelparkering i låst cykelförråd i Garaget, platser för cyklar i garaget samt pollare på gården och på "torget" framför nr 1 & nr 3.
Det finns också Barnvagnsförråd i de trapphusen. För nr 17 finns cykel/barnvagnsförråd i samband med entré till Garaget i källarplan, se karta nedan.

Senast uppdaterad 2024-02-17 av Bülent Maksimov.
PDF-fil, 390.91 kB