BRF Stengodset | 769615-6178

Parkering och Förråd

Parkering
Föreningen har 20 garageplatser, samt 6 MC-platser, i uppvärmt garage i källaren. Utomhus, längs med Gröna Annas gata finns 19 parkeringsplatser. Det finns även 34 parkeringsplatser att hyra på Kvillegatan samt 2 platser på Gröna Annas gata 1. Det finns 2 parkeringsplatser för rörelsehindrade som hyrs ut som en vanlig p-plats (dock med 1 månads uppsägningstid) så länge inte någon med behov söker sådan plats. Parkeringsplats medföljer inte vid överlåtelse. Uthyrning av parkeringsplatser samt köhantering administreras av Primär Fastighetsförvaltning.

Policy för uthyrning av fler än En (1) plats

Två (2) platser tillåts per hushåll endast i den mån vi har outhyrda platser. 
För uthyrning av en andra plats vill vi göra gällande att om sökande kommer som saknar P-plats kan föreningen säga upp den andra p-platsen med tre månaders uppsägningstid. Uthyrning av en andra plats skall alltså endast vara aktuellt om det inte finns någon kö till parkering.

Parkeringsförteckning & kostnad
Garaget Gröna Annas gata: G01-G19 samt G21 för rörelsehindrade, 1000 kr/mån
Garaget Gröna Annas gata: MC01-MC06, 250 kr/mån
Utomhus längs Gröna Annas gata 5-11: P01-P19, 600 kr/mån
Utomhus framför Gröna Annas gata 1: P09 (P0922 internt) och P10 (P1021 internt) framför BRF Fajansen (höghuset), 600 kr/mån
Kvillegatan: P23-P56 samt p-plats för rörelsehindrad på andra sidan Kvillebäcken längs Lundbyleden. 500kr/mån

Parkeringsbolag
Vid infart till respektive parkering finns kontaktuppgifter till P-bolag vid exempelvis felparkerade bilar eller liknande.

Förråd
De flesta bostadsrätter har en gedigen klädkammare. Utöver det har föreningen förråd att hyra i källaren med ingångar från mitthuset (nr.17) alt. genom garaget. 
Förråden hyrs mot betalning (100kr/kvm/månad) och finns i utförandet 1,6-5,5 kvm.
Förråd medföljer inte vid överlåtelse. Uthyrning av förråd samt köhantering administreras av Primär Fastighetsförvaltning.

Cykel- & Barnagnsförråd
Det finns Cykelparkering i Garaget samt på gården. Det finns också Barnvagnsförråd i de flesta trapphusen. För nr 17 finns barnvagnsförråd i samband med entré till Garaget i källarplan.

Senast uppdaterad 2021-08-26 av Bülent Maksimov.