4 nov 2022

Anmälan om elbilsplats senast 13 nov

2022-11-04 00:12

For information in english, please use online translation services.

I enlighet med årsstämmobeslutet har nu styrelsen inlett arbetet med att installera laddstolpar och utsett en entreprenör/leverantör som har lång teknisk livslängd och goda villkor för både föreningen och medlemmarna.

Den enda möjliga platsen för våra kommande laddstolpar är på de nio snedställda parkeringsplatserna utanför Gröna Annas gata 9 och 11. Detta då vi inte förfogar över elcentralen på Kvillegatans parkering och då övriga platser på Gröna Annas gata blir för utspritt och ej kostnadseffektivt.

Det innebär att vi behöver veta hur många parkeringsplatser som initialt kommer att nyttjas och hur vi ska planera för förändringar i kommande avtal och fördelning av platser. Om elbilsplatserna inte nyttjas till fullo kommer vi ändå upplåta platsen för vanlig bil till ord. avgift, men givetvis kommer elbilsinnehavare ha företräde till elbilsplatserna. Rimligtvis kommer därför ingen att bli av med en parkeringsplats, men förflyttningar kommer att behöva ske.

I detta formulär anmäler du dig för att få en elbilsplats. Anmälan är inte bindande då vi i dagsläget ej beslutat rörande påslag för laddplats och hur vi ska göra med el, men en anmälan säkerställer att du blir erbjuden en elbilsplats från start. Anmälan i ett senare läge kan innebära ytterligare väntetid.

Anmäl ditt intresse senast 13 november.
<< Till Anmälan >>

Vi hoppas på att arbetet drar igång så snart som möjligt i år, men kan tyvärr inte ge några ytterligare detaljer i dagsläget. I samband med arbetet kommer också dräneringen av platserna ses över då avrinningen idag inte fungerar bra och det lätt bildas stora vattenansamlingar.

Vänligen,
Styrelsen