9 jun 2023
Nyhetsbrev Juni

Nyhetsbrev Juni

2023-06-09 15:09

Kära medlemmar,
Styrelsen vill informera om aktuella händelser i föreningen och beslut som fattats i styrelsen.

Important information from the board. For further information in english, please use online translation services.

Uppföljning från årsstämman

Här kommer en kort sammanfattning från årsstämman. Inom kort kommer protokollet att publiceras på hemsidan också givetvis, men här följer en förklarande text om innehållet.

Ekonomi

Föreningens ekonomi är just nu fortsatt god och styrelsen ser inga behov att höja avgifterna under året, mycket tack vare bra räntevillkor, hög amortering och även god hushållning med våra pengar och investeringar. I likvida medel (dvs "tillgängliga pengar på kontot") gick vi med ca 0,6 milj kr överskott 2022. Inför 2024 ska dock flera av föreningens lån omsättas och vi hoppas därför att räntorna snart vänder neråt så att vi inte drabbas allt för hårt.
Alla medlemmar kan bidra med sitt för att vi fortsatt ska kunna hålla en låg avgiftsnivå. Det handlar om att sopsortera och förebygga fel i sopsystemet, förebygga inbrott och skador genom gemensam uppsikt och noggrannhet med lås, port, dörrar m.m. samt vara sparsam med ex. vatten, värme, användande av störningsjour.

Energiinvesteringar

Vi hade besök från Aktea som fått i uppdrag att göra en förstudie avseende energiinvesteringar i fastigheten med fokus på Solceller, IMD (gemensam el) samt batterilagring. Förstudien bifogas i sin helhet här, men då den är omfattande och innehåller facktermer sammanfattar vi resultaten i lite korta ordalag här.

Förstudien visar att föreningen har förutsättningar att installera solceller på taken och att detta, i kombination med gemensam el, vore gynnsamt för föreningen och medlemmarna. Aktea rekommenderar ej energilagring i batterier i vår fastighet. 
En uppskattad investeringskostnad för solceller och övergång till gemensam el är ca 1,7 miljoner kr och förväntas vara återbetald inom endast 7 år, istället för 15 år om vi bara installerar solceller för fastighetselen.
En sådan lösning sänker alltså kostnaderna för el i respektive hushåll samt att när solenergi produceras köper medlemmarna elen från föreningen istället för ett externt elhandelsbolag. Vid överskottsproduktion kan föreningen också sälja el till nätet.
Vid en övergång till gemensamt elavtal har vi återbetalat investeringen inom 3 års tid.

Styrelsen kommer att under hösten utarbeta ett förslag som sedan får behandlas på en extrastämma då detta krävs för övergång till gemensamt elavtal. 

Motioner

Stämman behandlade också två inkomna motioner rörande automatiska dörröppnare och avslog motionerna med hänvisning till en hög investeringskostnad på ca 0,5 miljoner kr. Vi hänvisar den som är i behov av automatiska dörröppnare att ansöka om Bostadsanpassning från kommunen. Läs mer här: Göteborgs Stad - Bostadsanpassning

Styrelse & Valberedning

Styrelsen valdes om i sin helhet och vill givetvis tacka för fortsatt förtroende. På efterföljande styrelsemöte konstituerade sig styrelsen enligt följande:
Bülent Maksimov, Ordförande
Jenni Hermansson, Vice Ordförande & Sekreterare
Goran Kostadinov, Kassör
Josipa Pandzic, Ledamot
Åke Söderberg, Ledamot
Mohammed Chkair, Suppleant

Till valberedning valdes:
Hanna Alsterlind, Sammankallande
Johnny Chiem
Almasa Kostadinov

Pågående projekt

Kort uppdatering om pågående projekt.

Cykelrum & Mopedplatser

Dessvärre har hela projektet blivit försenat och installationen är inte ännu klar då leveranser försenats och så vidare. Det ska vara ok att använda ställen utanför cykelrummet, men det är inte helt klart inne i själva cykelrummet. Styrelsen har i dagsläget inte någon ytterligare kännedom utöver denna. Likaså är inte mopedplatserna färdiga, som kommer vara till vänster om cykelställen i garaget. Dessa mopedplatser kommer ha en markögla så man kan låsa fast sin moped i marken helt enkelt.
Styrelsen har fastslagit att platserna kommer hyras ut för 150 kr/mån, vilket är halva MC-avgiften. Skicka ett meddelande till styrelsen om du är intresserad av en mopedplats.

Fasadrengöring

Även här har det tagit längre tid än vi önskat, men vi har fastslagit att metoden med drönare och en medel som sakta bryter ner smuts och alger fungerar då ett test genomfördes tidigare i vår. Dessutom är metoden kostnadseffektiv så vi spar pengar på detta. 
Dock kan arbetet ta lite längre tid då drönarna givetvis påverkas av väder och vind i högre grad.
Vi återkommer med en tidsplan på detta när vi fått en sådan från entreprenören.

Hjärtstartare

På en medlems förslag har styrelsen fattat beslut om att införskaffa en hjärtstartare till föreningen. Denna kommer att placeras i entrén till uppgång 17 och vi hoppas på att den aldrig behöver användas givetvis, men är glada för att den kommer att finnas där. Vi återkommer när vi får en tidsplan för installation på denna också. Vi tackar medlemmen för ett fint förslag!

Uppsägning av avtal med Bredablick

Styrelsen har i dagarna meddelat Bredablick att vi säger upp våra avtal med dom från årsskiftet. Detta gör vi då styrelsen vid flera tillfällen försökt att förbättra samarbetet, men vi hör också medlemmarnas frustration i kontakterna med Bredablick och ser i enkätsvar och meddelanden att det inte riktigt fungerar alltid. 
Vi har haft en god dialog med delar av Bredablick och fått gehör, men detta med stor möda från styrelsemedlemmar som följt upp och legat på. I det långa loppet söker vi en samarbetspartner som har en god kommunikation med styrelsen och med medlemmarna.

Vi kommer under tidig höst påbörja arbetet med upphandling utav ny förvaltning för föreningen. Tills januari 2024 gäller de ingångna avtalen precis som vanligt.

Container

Container är beställd och står över helgen 9-11 juni vid vändplatsen vid Gröna Annas gata 11.
Om den är full får man ta tillbaka sitt gods och invänta nästa tillfälle i början på januari alt. fritt besöka ÅVC.
Stäng luckorna efter er och håll ordning. Lämna inget utanför containern.

Tar emot Avfall till sortering: Blandat brännbart och obrännbart avfall ex. trä, skrot, stålrör, kontorsmöbler.
Får ej innehålla: farligt avfall, gips, impregnerat trä, dammande material, elektronik, matavfall, jord, oklippt vajer, möbler med stålfjädrar samt vitvaror.

Semester & Grill

Nu börjar semesterperioderna för både oss i styrelsen, våra förvaltare och leverantörer samt medlemmarna. All hantering av ärenden, arbeten, mejl etc. kan därför ta längre tid. Vi i styrelsen är endast förtroendevalda och gör föreningsarbetet utöver vår arbetstid så vi ber om förståelse att vi inte alltid kan svara eller att vi alltid ens har svaren på de många frågor som våra dryga 200 medlemmar kan tänkas ha.

Då återstår endast att önska alla medlemmar en riktigt härlig sommar!
Och glöm nu inte att grilla mycket, men kom ihåg att använda el- eller gasolgrill eftersom kolgrill är förbjudet inom föreningen på grund av brandrisken, men framför allt på grund av rök som tränger in till grannen.

Med soliga hälsningar,

Bülent, Jenni, Goran, Åke, Josipa & Mohammed