14 jun 2023

Fasadrengöring påbörjad

2023-06-14 13:10

Viktig information om fasadrengöringen!
Important information regarding the cleaning of the buildings!

Idag har entreprenören inlett arbetet med fasadrengöringen. Tyvärr med kort varsel, men de har valt att idag fokusera på nederdelar som de kommer åt manuellt. 
Under morgondagen påbörjas rengöring med drönare av hus 9, 11 och 17.

Det är mycket viktigt att stänga fönster för att undvika inträngande rengöringsmedel och vatten.
Arbetet utförs i två steg, först sprutas ett skummande medel på och därefter sköljs fasaden och våra fönster med rent vatten. 

Detta kommer att pågå under denna veckan och nästa vecka och kan påverkas av väder och vind, varför vi inte har en tidsplan för återstående delar.
Vi kommer informera så snart det bara går när vi vet vilka dagar de kommer, men en tumregel är att inte ha öppna fönster och dörrar när ni lämnar hushållet. Har du växter/saker på balkongen, flytta dessa inåt, bort från kanterna på fasaden. Har du inglasad balkong, stäng dessa.
Film på hur det ser ut nedan.

/Styrelsen

Information in English:
Today, the contractor has started work on the facade cleaning. Unfortunately at short notice, but they have chosen to focus today on the lower parts of the facade that they can access manually. Tomorrow, cleaning with drones will begin on houses 9, 11 and 17.

It is very important to close windows to avoid penetration of detergents and water.
The work is carried out in two stages, first a foaming agent is sprayed on the facade, then they will rinse with clean water.

The works will take place this week and next week and may be affected by the weather, so we do not have a timetable for the remaining buildings.
We will inform you as soon as possible, but it is important not to have windows and doors open when you leave the household in the morning. If you have plants/stuff on the balcony, please move these away from the edges of the facade. If you have a glass enclosed balcony, please close it up.
In this movie you can see how the do it.

/The board