3 jan 2024

Fel på hissen Gröna Annas gata 9

2024-01-03 19:50

Kära medlemmar,
Jouren på Schindler har tyvärr inte kunnat avhjälpa felet på hissen på nr 9 under kvällen då det krävs omfattande åtgärder för att återställa problemet. Orsaken verkar vara yttre åverkan, det vill säga sabotage, och vi ber därför ev. vittnen eller liknande att höra av sig ifall man sett något misstänkt i trapphuset på Gröna Annas gata 9.
Schindler kommer komma under morgonen för att åtgärda felen, men det finns ingen säker prognos på när den är åter i drift.
Vi beklagar det inträffade och hoppas på att hissen fungerar under morgondagen.
/Styrelsen

Dear members,
The On-call staff at Schindler has unfortunately not been able to restore the elevator at No. 9 during this evening due to the extensive measures that are required to fix the problem. The cause seems to be deliberate sabotage, and we therefore ask for witnesses to get in touch with us if you saw anything suspicious in the stairwell at Gröna Annas gata 9.
Schindler company will be back during the morning to repair the elevator, but there is no certainty for when operation will be restored.
We are sorry for this and are hopeful that the elevator will work again tomorrow.
/The Board