16 jan 2024

Ang. soffa på vändplatsen

2024-01-16 12:07

I samband med container-utställning under trettonhelgen har någon lämnat en soffa utanför containern. Denna soffa står kvar eftersom Renova inte tar sådant som ligger utanför. 

Vi uppmanar den personen som lämnade sin gamla soffa utanför containern att själv ta den till soptippen omgående.

Mvh

Styrelsen