8 maj 2024

Kallelse med handlingar till Årsstämma den 22 maj kl. 18.00

2024-05-08 08:00

Härmed kallas alla medlemmar i BRF Stengodset till Årsstämma den 22 maj 2023 kl 18.00 på innergården Gröna Annas gata 3-17.
Styrelsen hälsar välkomna till årets stämma och ordnar med kaffe och fika. Alla handlingar finns att tillgå här nedan, samt på hemsidan under Dokumentarkiv, men delas också ut i era postfack inom kort. Vid dåligt väder träffas vi i garaget.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

Notice of Annual General Meeting in the owners association of BRF Stengodset on May 22nd at 6 pm (18.00) in the courtyard on Gröna Annas gata no 3-17.
The Board welcomes all members to this years Annual General Meeting. Coffee, Tea & Fika will be served during the meeting. All documents are available here or under this page Dokumentarkiv and will be distributed to your mailboxes in a few days. Please use online translation services to translate documents if necessary.
If the weather is bad, we will meet in the garage instead.

Best Regards
The Board