13 jun 2023

Ang. lukt från Kvillebäcken

2023-06-13 10:49

Hej!

En av våra medlemmar har fått kontakt med kommunens inspektörer gällande lukten som kommer från Kvillebäcken.
Vi vill dela med oss av informationen så att alla medlemmar känner till status.

"Vi var ute igår, den 12 juni och tittade på platsen och uteslöt det grävarbete som pågår på andra sidan vägen som källa, de har kontroll på sin verksamhet. Det är många klagomål och tips som inkommit till oss just nu och det handlar om avlopps/sumplukt.

Vi driver klagomålsärendena aktivt just nu för att vi anser att det är en stor påverkan även om vi inte anser att de allra flesta av er som har klagat är tillräckligt berörda inne i era hem för att ni ska vara berörda parter i juridisk mening och kommer att få all information löpande i ärendena och att ni får överklaga besluten.

Vi har nästa ”deadline” för verksamhetsutövaren som vi tror är källan till problemet efter vårt besök igår, de ska svara oss på fredag den 16 juni. Det vi såg igår är att bräddavloppet som finns på platsen släpper ut avloppsvatten mer eller mindre orenat, vilket har en särskilt stor påverkan just nu när det är varmt och bäcken är liten med liten omrörning av vattnet."

Styrelsen har också klagat i föreningens namn till staden och följer upp och kommunicerar ut information när vi får den.

Vänligen,

Bülent
Ordförande