13 mar 2024

Nyhetsbrev mars - Viktig information

2024-03-13 20:59

Kära medlemmar,
Styrelsen vill informera om aktuella händelser i föreningen och beslut som fattats i styrelsen.

Important information from the board. For further information in english, please use online translation services.

VIKTIGT! Sophanteringsproblem

Tyvärr upplever vi fortsatta problem med sopanläggningen, men dessvärre finns det inget mer att göra från teknikernas sida eftersom alla fel beror på oss som slänger skräpet.
Det är av yttersta vikt att vi INTE slänger annat än vanligt hushållsavfall/kompost i rören på gården. Pizzakartonger, metallföremål, galgar, glas och annat otympligt förstör vakuumsystemet och skapar stora bekymmer med fortsatt dyra åtgärder som följd.
Alla MÅSTE källsortera sitt avfall. Det är lika viktigt att de som hyr ut sina bostäder informerar sina hyresgäster kring detta. Om vi inte kan minska problemen kan detta leda till avgiftshöjningar när våra räntekostnader nu också stiger under 2024.

Grusupptagning v. 14

Grusupptagning Gröna Annas gata, innergård & på Kvillegatans parkeringsplats!
Under vecka 14 kommer upptagning av grus ske på innergården och på Gröna Annas gata samt parkeringen på Kvillegatan. Denna dagen kommer du som har en parkeringsplats behöva lämna din plats tom så att vi får undan allt grus. Parkera gärna din cykel i garaget denna veckan/dagen. Vi informerar veckan innan med datum för detta då arbetet är väderberoende och planeras därefter.
Garaget sopas senare under våren.

Årsstämma 22 maj 2024

I år hålls föreningens stämma den 22 maj kl 18.00 på innergården. Här kommer lite information inför årsstämman. Kallelse skickas längre fram i enlighet med stadgarna.

Valberedningen informerar

Vi i valberedningen för BRF Stengodset, bestående av Johnny, Almasa och Hanna, söker nu flera engagerade individer som vill vara med och driva föreningen framåt samt bidra till ett förbättrat boende för oss alla.

Om du känner någon som du tror skulle vara en idealisk kandidat eller om du själv är intresserad av att kandidera till ett förtroendeuppdrag i styrelsen, ser vi fram emot att höra från dig. Endast medlemmar har möjlighet att ställa upp till val, vilket inkluderar alla som är delägare i en bostadsrätt här i föreningen. Styrelsen får arvode för sitt arbete.

För att nominera någon eller kandidera själv, vänligen skicka ett mejl till valberedning@brfstengodset.se och inkludera lite information om dig själv eller den tilltänkte kandidaten. Observera att ditt mejl enbart kommer att behandlas av valberedningen och inte av styrelsen.

Vi ser fram emot att få in dina nomineringar och att tillsammans arbeta för att förbättra vår förening. Tack för ditt engagemang och stöd!

Hälsningar från valberedningen,
Johnny, Almasa och Hanna

Motioner

Nu är det hög tid att skicka in dina motioner för beredning inför Årsstämman.
En motion är ett förslag som en medlem anser ska diskuteras på Årsstämman och kan skrivas av alla medlemmar, alltså de som äger en andel i bostadsrätten/föreningen. Enligt stadgarna skall motioner också behandlas av styrelsen, det vill säga att styrelsen skall diskutera dem och ge årsstämman ett förslag till beslut. Därför behöver vi ha era motioner senast annandag påsk den 1 april. Skicka din motion/förslag till styrelsen@brfstengodset.se

Autogiro

Autogiro är nu aktivt och den som vill ha autogirering får gå in i sin internetbank och ansöka om autogiro.
Det ser lite olika ut beroende på bank, men du söker efter BRF Stengodset, c/o Khoury & Bergström Förvaltning AB. Bankgiro nr är 253-0582.
Som kundnummer anger du ditt personnummer.

Nytt ansökningsförfarande andrahandsuthyrning

Styrelsen tar nu emot ansökningar om andrahandsuthyrning via vår hemsida. Du måste vara inloggad för att göra en ansökan. All information och formulär hittar du här: Andrahandsuthyrning


Med förhoppningar om en solig vår,

Bülent, Jenni, Goran, Åke, Josipa & Mohammed

16 jan 2024

Ang. soffa på vändplatsen

2024-01-16 12:07

I samband med container-utställning under trettonhelgen har någon lämnat en soffa utanför containern. Denna soffa står kvar eftersom Renova inte tar sådant som ligger utanför. 

Vi uppmanar den personen som lämnade sin gamla soffa utanför containern att själv ta den till soptippen omgående.

Mvh

Styrelsen

3 jan 2024

Fel på hissen Gröna Annas gata 9

2024-01-03 19:50

Kära medlemmar,
Jouren på Schindler har tyvärr inte kunnat avhjälpa felet på hissen på nr 9 under kvällen då det krävs omfattande åtgärder för att återställa problemet. Orsaken verkar vara yttre åverkan, det vill säga sabotage, och vi ber därför ev. vittnen eller liknande att höra av sig ifall man sett något misstänkt i trapphuset på Gröna Annas gata 9.
Schindler kommer komma under morgonen för att åtgärda felen, men det finns ingen säker prognos på när den är åter i drift.
Vi beklagar det inträffade och hoppas på att hissen fungerar under morgondagen.
/Styrelsen

Dear members,
The On-call staff at Schindler has unfortunately not been able to restore the elevator at No. 9 during this evening due to the extensive measures that are required to fix the problem. The cause seems to be deliberate sabotage, and we therefore ask for witnesses to get in touch with us if you saw anything suspicious in the stairwell at Gröna Annas gata 9.
Schindler company will be back during the morning to repair the elevator, but there is no certainty for when operation will be restored.
We are sorry for this and are hopeful that the elevator will work again tomorrow.
/The Board

28 dec 2023

Ang. avisering & betalning

2023-12-28 12:59

God fortsättning kära medlemmar!
For information in English regarding the payment of fees, please use online translation services.

Några har haft bekymmer med att betala avierna för avgiften och det hänger ihop med övergången till ny förvaltning givetvis.
Vi håller på att undersöka problemet och hoppas kunna fixa så att det vid nästa avisering går smidigare att betala via Kivra och med OCR-nr som fungerar.

Tills dess att det är åtgärdat är det enklaste sättet att betala fakturan via din internetbank. Ange OCR-nr som meddelande istället,
Glöm inte att betala till vårt nya BG-konto som framgår av din faktura. 
Autogiron som var kopplade till Bredablick är inte längre giltiga. Information om Autogirering kommer längre fram.

Vänligen, 
Styrelsen & K&B Förvaltning

27 dec 2023

Container

2023-12-27 10:59

Container 5-8 jan

Container är beställd och står över helgen 5-8 jan vid vändplatsen vid Gröna Annas gata 11.
Om den är full får man ta tillbaka sitt gods och invänta nästa tillfälle till sommaren alt. fritt besöka ÅVC.

Stäng luckorna efter er och håll ordning. Lämna inget utanför containern.

Tar emot Avfall till sortering: Blandat brännbart och obrännbart avfall ex. trä, skrot, stålrör, kontorsmöbler.
Får ej innehålla: farligt avfall, gips, impregnerat trä, dammande material, elektronik, matavfall, jord, oklippt vajer, möbler med stålfjädrar samt vitvaror.