25 feb 2022

Hissen på nr 17 fungerar ej

2022-02-25 15:04

Just nu är hissen på nr 17 ur funktion då vi inväntar reservdelar. Schindler arbetar med detta och vi hoppas på en åter fungerande hiss under nästa vecka.

The elevator in nr 17 is currently out of order during the delivery of spare parts. We hope it will function again sometime next week.

/Styrelsen
/the Board

Problemet är nu åtgärdat.