23 maj 2022

Arbete på Kvillegatans Parkeringsplatser

2022-05-23 21:49

Inga fordon tillåts nyttja parkeringsplatserna på Kvillegatan från och med idag kl 9.00-13.00 tisdagen den 24 maj samt kl 8.00-17.00 den 25 maj (alt. 26 maj) på grund av underhållsarbete. Vid kvarvarande fordon kan innehavaren behöva stå för kostnader som uppkommer i samband med detta. Mer information nedan.

No vehicles are allowed to use the parking spaces on Kvillegatan from 9 am to 1 pm today on Tuesday May 24th & also from 8 am to 5 pm on May 25th (or May 26th) due to maintenance. If any vehicles remain the owner may be charged additional costs. More information below, please use online translation services.

Tidigare anslagen och utskickad information:

Underhåll av P-platser på Kvillegatan 24-25 (alt. 26) maj

Tisdagen den 24 maj mellan kl. 9.00 och 13.00 kommer Stengodsets P-platser på Kvillegatans parkeringsplats att sopas rena inför målning av nya, bredare p-platser dagen efter. I samband med detta kommer också häcken som vätter mot leden att ses över och påbörjas beskärning m.m.
Efter avslutat arbete går det bra att parkera där igen över natten.

Onsdagen den 25 maj kl 8-17 kommer vi måla om linjerna och i samband med detta bredda de befintliga platserna. Inga bilar får lov att parkera på platserna förrän efter avslutat arbete ca kl 17.00 då färgen också behöver härda. 26 maj är reservdag ifall det regnar den 25 maj. Information per mejl.
Alla bilägare hänvisas till kommunala och privata besöksparkeringar i området under ovan nämnda tider.

12 maj 2022

Information Maj

2022-05-12 12:40

Årsstämma 2022, 23 maj kl 18.00

Årsstämman 2022 hålls den 23 maj kl 18.00 på gården. Vid dåligt väder flyttar vi mötet till Garaget.
Årsstämman är föreningens högsta beslutande organ och utser vilka som ingår i styrelsen, tar beslut om större investeringar och liknande frågor. Vid årsstämman har varje bostadsrätt en röst, men varje delägare har rätt att närvara vid mötet. Tänk på att anmäla din närvaro till styrelsens representanter vid ankomst.
Alla handlingar är utdelade i medlemmarnas postfack samt finns att tillgå på vår hemsida.
Styrelsen ordnar med lite fikabröd och kaffe i samband med mötet.
Varmt välkomna!

Underhåll av P-platser på Kvillegatan 24-25 (alt. 26) maj

Tisdagen den 24 maj mellan kl. 9.00 och 13.00 kommer Stengodsets P-platser på Kvillegatans parkeringsplats att sopas rena inför målning av nya, bredare p-platser dagen efter. I samband med detta kommer också häcken som vätter mot leden att ses över och påbörjas beskärning m.m.
Efter avslutat arbete går det bra att parkera där igen över natten.

Onsdagen den 25 maj kl 8-17 kommer vi måla om linjerna och i samband med detta bredda de befintliga platserna. Inga bilar får lov att parkera på platserna förrän efter avslutat arbete ca kl 17.00 då färgen också behöver härda. 26 maj är reservdag ifall det regnar den 25 maj. Information per mejl.
Alla bilägare hänvisas till kommunala och privata besöksparkeringar i området under ovan nämnda tider.

Container 27 maj - 30 maj

Nästa container sätts ut den 27 maj och står över helgen till den 30 maj vid vändplatsen Gröna Annas gata 11 och tar emot blandat brännbart och obrännbart avfall: exempelvis trä, skrot, stålrör, kontorsmöbler. Containern får ej innehålla: farligt avfall, gips, impregnerat trä, dammande material, elektronik, matavfall, jord, oklippt vajer, möbler med stålfjädrar samt vitvaror.
Om kärlet är full får man ta tillbaka sitt gods och invänta nästa tillfälle till hösten.

Underhållsspolning

Underhållsspolningen är genomförd, men då flera medlemmar inte varit tillgängliga kommer föreningen behöva ta ut JP Spolservice ytterligare en gång för fortsatta spolningar. En framkörningsavgift (som uppkommer vid varje tillfälle) kan komma att tas ut av medlemmar som inte tillhandahåller möjligheter för föreningen att underhålla stammarna. Information om datum och tider kommer längre fram per mejl.

Brandsäkerhet & Grillsäsong

Vår förvaltare och fastighetsskötare hälsar att det är förbjudet att förvara brandfarligt gods i trapphusen, i garaget och på allmänna ytor i ex. källare m.m. på grund av utrymningsvägar och risker för brand. Man får inte heller förvara gods på sin parkeringsplats i garaget eller liknande på grund av brandrisken.
Vidare närmar sig grillsäsongen och vi påminner om förbjud att grilla med koleldad grill inom hela området. Det är tillåtet att grilla med gasolgrillar på öppna balkonger och uteplatser. På inglasade balkonger är det enligt lag förbjudet med gasoltuber på grund av explosionsrisken.

Uppdatera dina kontaktuppgifter

Föreningen arbetar digitalt och för det krävs att medlemmarna uppdaterar sina kontaktuppgifter såsom telefonnummer för akuta meddelanden via sms och mejladresser för löpande information.
Någon gång då och då informerar vi genom dessa anslag, men huvudkanalen är via mejl.
Du loggar in genom att gå till vår hemsida www.brfstengodset.se och loggar in med den mejladress du får detta nyhetsbrev på.

Detta mail är skickat av BRF Stengodset genom Styrelseproffset.se.