30 sep 2022

Brev från Styrelsen

2022-09-30 16:08

Styrelsen vill hålla medlemmarna informerade om föreningens ekonomiska situation idag och i framtiden

(For information in English, please use online translation services)
Föreningen har just nu ett bundet elavtal på ett otroligt lågt pris som innebär att vi inte har drabbats av ökade kostnader för den gemensamma elen såsom lampor, pumpar och golvvärme i alla lägenheter. Detta avtal är dock bara bundet till och med sommaren 2023 vilket gör att vi behöver planera för framtida åtgärder redan nu då energikrisen troligen inte blivit mindre tills dess. Dock är inte elkostnaderna den största posten för föreningen. Det är istället fjärrvärmekostnaderna (uppvärmning av fastigheten och uppvärmning av varmvattnet) som står för merparten av föreningens energi-utgifter. Taxorna för VA (Vatten/Avlopp) höjdes med ca 8% inför 2022 och föreslås öka med 8% inför 2023 enligt Göteborgs Stad.

Också taxorna för avfallshantering (rest- och matavfall) ökade med 12% inför 2022 och föreslås öka med 12,6% till 2023. Restavfallet debiteras både per kilo och per tömning. Alltså ju oftare den blir full och ju tyngre restavfallet är desto dyrare blir det. Matavfallet debiteras inte per kilo, vilket gör det väldigt viktigt att vi alltid slänger matrester och komposterbart som ofta väger mer än restavfall i rätt behållare (den gröna) då vi bara betalar per tömning. Den kommande höjningen fördelas så att 14,6% hamnar på viktavgiften och 11,5% fördelas på övriga kostnader. Genom noggrann sortering och återvinning av tidningar samt metall-, glas-, plast-, och pappersförpackningar genom kommunens återvinningsstationer minskar vi därför våra omkostnader effektivt.

Föreningens utgifter för El, Fjärrvärme, VA och Avfall för 133 hushåll och allmänna utrymmen 2017-2021
El (föreningens förbrukning), Effektavgift & Nätavgifter var ca 450 tkr/år 2017-2021.
Fjärrvärme (förbrukning) har ökat från ca 580 tkr/år 2017 till ca 750 tkr/år 2021.
Vatten/Avlopp (förbrukning) har ökat från ca 200 tkr/år 2017 till ca 250 tkr/år 2021.
Avfall (förbrukning, ej underhåll) har ökat från ca 130 tkr/år 2017 till ca 150 tkr/år 2021.

Till skillnad från elavtalet går det inte att binda övriga taxor vilket innebär att vår enda möjlighet att påverka är genom effektiviseringar samt att hålla nere förbrukning och sortera rätt. Som ett led i att underlätta för medlemmarna beställer föreningen tre gånger om året, i samarbete med grannföreningen Fajansen, en container för blandat avfall för att ytterligare förbättra vår gemensamma avfallshantering (se nedan för nästa tillfälle). Utöver detta har alla hushåll numera fria besök på återvinningscentralerna i Göteborgs Stad.

Styrelsen arbetar för att långsiktigt förbättra både energiförbrukningen genom gröna investeringar såsom energieffektivisering och kanske egen elproduktion på sikt. Detta är arbete som kommer ta tid och för att nå dit behöver vi satsa pengarna där de behövs mest. Därför hoppas vi att vi tillsammans kan minska våra omkostnader utan att höja avgifterna, genom att tänka på användningen av el, värme, vatten/varmvatten, återvinna bättre och sortera ut matavfallet ur hushållssoporna.

Gällande räntorna har vi genom skickliga förhandlingar de senaste åren kunnat hålla föreningens räntekostnader på relativt låg nivå och vi har istället kunnat amortera i hög utsträckning, precis som experterna säger att man ska göra. Sedan starten 2009 har vi kunnat amortera totalt 15,8 miljoner kronor med årets amortering, vilket är en bedrift i sig. Vi har kunnat sänka ränteutgifterna från ca 1,5 miljoner kr/år 2017 till endast ca 1 miljon kr/år 2021.
Men som vi alla vet om är räntenivåerna snabbt på väg uppåt och inom de närmsta åren kommer även dessa kostnader öka när våra bundna lån ska omsättas i sinom tid, men tack vare hög amortering i goda tider kommer framtida ränteutgifter åtminstone vara betydligt lägre.

Kombinationen utav framtida ökade ränteutgifter och snabbt ökande kostnader för el, värme, vatten och avfall gör att vi som medlemmar och boende i denna förening behöver hjälpas åt för att hålla våra gemensamma kostnader nere och därmed lämna avgifterna oförändrade. Om vi tar vårt individuella ansvar nu blir inbromsningen mjukare och underlättar för föreningens ekonomi och därmed också för varje medlems/hushålls ekonomi.

Styrelsen ser såklart över andra åtgärder också såsom sänkta utgifter för ex. Bredband & TV från ca 625 tkr/år 2021 till ca 380 tkr/år 2022. Besparingar vi nu vill investera smart, långsiktigt och hållbart för att ytterligare sänka våra förbrukningsutgifter och räntekostnader i framtiden.

Slutningen vill vi konstatera med att säga att vi i dagsläget inte har några planer på höjning av avgifterna, utan bevakar istället utgifterna noggrant för att undvika höjningar, men vi vill ha alla med på resan för att kunna ta oss an de utmaningar som uppstår framöver. Både för hushållens ekonomier, föreningens ekonomi och för klimatet. Vi håller er informerade om den fortsatta utvecklingen under vintern.

Med varma hälsningar, Styrelsen

Container 14-17 oktober

Nästa container sätts ut 14 okt och står över helgen till den 17 okt vid vändplatsen vid Gröna Annas gata 11.
Om den är full får man ta tillbaka sitt gods och invänta nästa tillfälle i början på januari alt. fritt besöka ÅVC.
Tar emot Avfall till sortering: Blandat brännbart och obrännbart avfall ex. trä, skrot, stålrör, kontorsmöbler.
Får ej innehålla: farligt avfall, gips, impregnerat trä, dammande material, elektronik, matavfall, jord, oklippt vajer, möbler med stålfjädrar samt vitvaror.

28 sep 2022

Information från Telia

2022-09-28 11:40

Viktig information om ditt tv-innehåll 

Förhandlingar har pågått mellan oss och Viaplay Group. Vi har försökt in i det sista men Viaplay vill inte fortsätta diskussionerna och därför kommer vi tyvärr inte i mål med ett nytt avtal till 30 september, något vi är uppriktigt ledsna för då det påverkar dig som kund. 

Det här innebär att vi inte får sända Viaplays kanaler från den 1 oktober. 

För tillfället ersätter vi med nytt attraktivt innehåll som passar både stor och liten. Med innehåll från bland annat C More, SF-kanalen, UEFA Champions League och nylanserade SkyShowtime finns något för alla smaker. På telia.se/tvinfo hittar du alltid den senaste informationen. Här berättar vi också vilket innehåll du får istället och ger svar på vanliga frågor.

Hälsningar Telia