29 nov 2023
Nyhetsbrev December

Nyhetsbrev December

2023-11-29 16:45

Kära medlemmar,
Styrelsen vill informera om aktuella händelser i föreningen och beslut som fattats i styrelsen.

Important information from the board. For further information in english, please use online translation services.

Budget 2024 och beslut om avgiftshöjning med 5%

Styrelsen har under hösten arbetat med budgeten och sett över både planerade kostnader och kommande underhåll samt investeringar. Med anledning av detta har styrelsen fattat beslut om att höja avgifterna med 5% från 1 jan 2024. Även hyreskostnaderna för parkeringar, garage och förråd höjs med 5%. Då föreningen har ett dyrare elavtal jämfört med föregående år höjs också elpriset för laddning från 2,50 till 3,00 inklusive moms. 
Både elen, vatten/avlopp, sophantering och liknande kostnader har ökat kraftigt de senaste åren, men det är framförallt kommande omsättningar utav våra lån som påverkar mest. Dock har vi sedan byggnaderna stod klara amorterat mycket vilket självklart hjälper oss kommande år.

Pågående projekt

Kort uppdatering om pågående projekt.

Energiinvesteringar

Med anledning av budgetläget har styrelsen beslutat att avvakta med investeringar avseende IMD och solceller.

Ny förvaltning från 1 januari - K&B Förvaltning

I somras sade vi upp avtalet med Bredablick förvaltning då vi, både styrelsen och medlemmar, varit missnöjda med flera delar utav deras tjänster. Under hösten har vi har dialog med flera olika bolag och har till slut landat i att teckna avtal med en mindre firma lokalt i Göteborg. Genom detta avtal sänker vi både kostnaderna för förvaltningen och hoppas givetvis på att få en bättre totalförvaltning, men framförallt en långsiktig sådan. K&B kommer att sköta Teknisk förvaltning vilket inbegriper fastighetsskötsel, utemiljö och städ, men även den Ekonomisk förvaltningen i föreningen.
Detta innebär att avisering utav avgifter kommer att komma från K&B inför januari 2024. Tänk på att avsluta ev. autogiron och liknande till Bredablick efter att ni betalat december-avin.

Vi hoppas på en smidig övergång, men av erfarenhet vet vi sedan tidigare att allt inte kommer vara helt tydligt de första månaderna. Vi ber om ert tålamod i övergången till ny förvaltning. Mer information kommer inom kort med särskild presentation av K&B Förvaltning samt våra kontaktpersoner där och hur felanmälan och kontakt kommer att fungera från den 1 jan.

K&B Förvaltning hälsar att de ser fram emot att få arbeta med oss och er medlemmar i BRF Stengodset. Även vår grannförening Fajansen (höghuset) kommer att ha K&B från 1 jan vilket underlättar i samarbetet kring utemiljö och sophantering.

Valberedningen informerar

Än är det långt kvar till årsstämman, men vi i valberedningen vill redan nu passa på att informera om att två ur styrelsen kommer att lämna sina poster. Det innebär att vi behöver hitta två nya förmågor som kan vara med och leda föreningens arbete. Om du eller om du känner passar för ett uppdrag i styrelsen, hör gärna av dig till oss! Du kan enkelt mejla oss på valberedning@brfstengodset.se

Förbud mot fyrverkerier på fastigheten

Det nya året ska givetvis firas, men tänk på att inte använda fyrverkerier på vårat område. Förbudet gäller både på innergården och utanför samt på parkeringar och gator. Vi rekommenderar att gå över till frihamnen istället alt. Ramberget/Ättestupan.

Container januari

Liksom varje år kommer en container beställas i samband med tretton-helgen. Passa på att slänga julgranar och annat som ska rensas ut i förråden. Mer information kommer längre fram.


Med förhoppningar om ett härligt avslut på 2023,

Bülent, Jenni, Goran, Åke, Josipa & Mohammed