25 mar 2023

Nyhetsbrev Mars

2023-03-25 11:45

Kära medlemmar,
Styrelsen vill informera om aktuella händelser i föreningen och beslut som fattats i styrelsen.
Important information from the board. For further information in english, please use online translation services.

Årsstämma - 31 maj kl. 18.00
Vi vill redan nu informera om årsstämman som hålls den 31 maj kl 18.00 på innergården (Vid dåligt väder i Garaget). Kallelser och handlingar skickas ut i god tid innan. Kom ihåg att skicka in dina motioner till styrelsen redan nu! Enklast är att kontakta oss via hemsidan: Kontakt

Valberedningen informerar
Är du intresserad av styrelsearbete för BRF Stengodset? Vill du delta i styrelsens arbete och bidra till ett bra boende i vår förening? Hör i så fall av dig med kort information om dig själv samt vilken post du är intresserad av. Mejla valberedning@brfstengodset.se. Din kandidatur behöver ha kommit in senast 9 april.

Uppföljning Projekt Laddstolpar
Arbetet med laddstolparna är nu klart. Som vi tidigare informerat blir påslaget per månad blir 200kr utöver ord. parkeringspris och elpriset f.n. 2,50 kr/kWh. Alla platser som inte nyttjas till laddning brukas som vanlig plats tills behovet uppstår. Kontakta Bredablick för att ställa dig i kö för elbilsplats framöver. Du hittar mer information om regler här: Parkering och Förråd

Projekt Cykelställ och Mopedplatser
I tidigare nyhetsbrev har vi informerat kring projektet att upprusta cykelrummet med tvåvåningsställ samt installation av marköglor för mopeder. Styrelsen och leverantören har nu fastslagit följande tidsplan för genomförandet. Arbetet kommer genomföras i maj och kommer innebära en total tömning av cykelrummet och angränsande utrymmen i garaget. Om du planerar att resa i maj, ställ din cykel på balkongen/annan plats innan du åker. Om du är intresserad av att hyra mopedplats kontakta styrelsen. I dagsläget finns inget beslut på hyrans storlek, men den kommer att vara lägre än MC-platserna och är endast tillåten för moped klass I och klass II.

1 maj - alla cykelägare ska avlägsna sina cyklar från garaget senast detta datum. Ställ den helst på din balkong eller ditt förråd, då gården inte heller har plats.
2 maj - Cykelparkering/mopedparkering i garaget/cykelförrådet är förbjuden. Från denna dag kommer Bredablick omhänderta kvarstående cyklar för bortforsling. Under veckan kommer också garaget att rengöras i sin helhet.
8 maj - Installation påbörjas utav cykelställ och mopedöglor. Fortsatt förbud mot parkering av cyklar i garaget/cykelförrådet hela veckan.
13 maj - Cykelparkering tillåts. Parkering för moped klass I och moped klass II endast på uthyrda platser. Övriga mopeder som parkeras i garaget kan bortforslas på ägarens bekostnad.

Fasadrengöring & vårstädning av innergården 
Våra fasader behöver en rengöring då de samlat på sig smuts och avlagringar under föreningen snart 15 år. Detta kommer att synkas med vårstädningen av innergården och vårt starka tips är att inte putsa fönstren innan dess. Om du ska åka på längre resa eller liknande under våren bör du säkerställa att alla fönster, fönsterdörrar och inglasade balkonger är stänga så att inte vatten tränger in i lägenheten/balkongen. Vi återkommer med mer information när vi har bokat entreprenad.

Inglasning av balkong
Föreningen undersöker just nu intresset av att inglasa sin balkong, då föreningen behöver söka bygglov vid inglasning samt få grupprabatt på inglasningen. Kontakta oss snarast här: Kontakt

Återkoppling gällande enkätundersökningen
Under våren har vi samlat in svar rörande ett eventuellt framtida gemensamt elavtal samt solceller. Utifrån dessa svar arbetar styrelsen vidare för att vid årsstämman kunna ge ett konkret förslag att ta ställning till. Vi undersökte också kvaliteten och har nu haft dialoger med framförallt Bredablick utifrån svaren vi har fått. Tack för era svar!

Grusupptagning Gröna Annas gata, innergård & på Kvillegatans parkeringsplats
Under vecka 15 kommer upptagning av grus ske på innergården och på Gröna Annas gata. Vi informerar särskilt med datum för detta. Garaget sopas under maj månad.

Parkeringsplatser är förhyrda
Vi vill påminna alla om att p-platserna på Gröna Annas gata är förhyrda och får således inte användas som besöksparkering eller liknande av andra än innehavaren. Vi har fått information om att platser som boende behöver använda nyttjas av okända bilar. Om detta sker på regelbunden basis rekommenderar vi alla att vända sig till p-bolaget P-tjänst på 031-518810. Samma gäller Kvillegatans parkeringsplats.

Fortsatt trevlig helg önskar Styrelsen!