26 jan 2023

Nyhetsbrev och undersökning Januari

2023-01-26 23:13

Kära medlemmar,
Styrelsen vill informera om aktuella händelser i föreningen och beslut som fattats i styrelsen.
Important information from the board. For further information in english, please use online translation services.

Fastigheten och våra original-vitvaror fyller 15 år! 
Nu börjar det märkas att det gått 15 år. Vi har fått information från några medlemmar att deras vitvaror gått sönder, fattat eld i vissa fall och helt enkelt är för gamla. Dessutom kan det vara så att också brandvarnaren är från 2008 och därmed inte längre är tillförlitlig.
Vi vill helt enkelt be alla medlemmar att vara vaksamma när de gamla vitvarorna används samt att kontrollera/byta ut brandvarnaren om den passerat sin bäst-före dag.

Projekt Laddstolpar
På grund av tjäle försenades arbetet med laddstolpar och detta ledde till röriga dagar i början av månaden. I samband med projektet genomfördes åtgärder för att bättre leda bort dagvatten, något som ännu inte är klart. Arbetet fortgår och parkeringsplatserna ska givetvis fixas till så det ser snygga ut igen. På den administrativa sidan har uthyrningsavdelningen på Bredablick börjat se över avtalsmall för de nya platserna och kommer också påbörja förflyttningar inom kort. Berörda medlemmar kontaktas individuellt.
Påslaget per månad blir 200kr utöver ord. parkeringspris och elpriset f.n. 2,50 kr/kWh. Alla platser som inte nyttjas till laddning brukas som vanlig plats tills behovet uppstår. Kontakta Bredablick för att ställa dig i kö för elbilsplats framöver.

Projekt Cykelställ och Mopedplatser
I förra nyhetsbrevet informerade vi om planer för upprustning av cykelrummet med tvåvåningsställ samt installation av marköglor för mopeder. Vi tror att många kommer att uppskatta detta och vi ser att intresse för att cykla ökar i framtiden. 
Styrelsen har nu fattat beslut om att genomföra förslaget. 
De nya ställen kommer att ha kapacitet för 96 cyklar som kan låsas fast i stället, vilket ökar säkerheten och minskar risken för stulna cyklar. De 3 mopedplatserna med låsbyglar i marken kommer att hyras ut, mer information om detta kommer längre fram.
Arbetet kommer genomföras någon gång i maj och kommer innebära en total tömning av cykelrummet och angränsande utrymmen i garaget. Om du planerar att resa i maj, ställ din cykel på balkongen/annan plats innan du åker.

Tydligare ansvarsfördelning mellan förening och medlem
Styrelsen har sett ett behov av att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan förening och medlem. Detta för att förenkla och förtydliga dels stadgarna, men även gällande lag och praxis.
Du hittar ansvarsfördelningen här: Ansvarsfördelning. Inloggning krävs.

Återkoppling ang. sopsug
I höstas drabbades vi av stora problem med sopsuganläggningen. Vår reparatör och tekniker har löpande åtgärdat och rapporterat att det främst är handhavandefel från de som kommer och tömmer hos oss på uppdrag av Göteborgs Stad. Vi för givetvis en dialog med dem, men alla kan som vi tidigare skrivit att bidra genom att sopsortera ordentligt och framförallt att inte slänga ner något som inte ryms i en knuten avfallspåse. Systemet bygger på att soporna ligger i knutna påsar. Allt som är löst riskerar att fastna i mekaniska rörliga delar i systemet och leder till driftstopp med kostsamma åtgärder för oss oavsett hur tömningen sköts. 

Medlemsundersökning gällande kvalitet, tjänster och förvaltning samt framtida el-lösningar och investeringar
Styrelsen vill fortsätta att löpande varje år undersöka hur medlemmarna upplever de upphandlade tjänsterna som våra leverantörer tillhandahåller. Detta gör vi i syfte att se över behov och kvalitet i våra avtal och på sikt givetvis verka för en god och hållbar ekonomi genom smarta upphandlingar efter behov, god kvalitet för pengarna och högt värde på fastigheten och våra bostadsrätter.

Denna gången undersöker vi dessutom medlemmarnas inställning till framtida investeringar i solceller samt huruvida vi ska gå över i så kallat Gemensam El-avtal. Du kan läsa mer under respektive frågeområde i enkäten. Syftet är givetvis att på sikt sänka kostnader på olika sätt.
Vi vill vara tydliga med att inga beslut har fattats gällande el och solceller. Om intresset är positivt från medlemmarnas sida kommer styrelsen bereda underlag för beslut inför Årsstämman i maj. 
Du hittar enkäten här: Till enkät 2023
Svara senast 12 februari.

Trevlig helg önskar Styrelsen!