16 nov 2022

Viktig information/Important information

2022-11-16 18:46

Problemet är åtgärdat och det går bra att slänga sopor i nedkasten. Containern står kvar några dagar till och går också bra att fylla på med hushållsavfall/brännbart.

/Styrelsen


(Important information regarding temporary garbage solution, please use online translation services)

Vi har under gårdagen fått svar gällande vår sopsugsanläggning. Det är något fel på styrningen rörande hushållsavfallet i systemet som har lett till att de inte kunnat tömma under en veckas tid.
Dock har vi i föreningen och förvaltaren inte fått besked om detta, utan kontaktvägarna har inte fungerat som tänkt.
Nu har dock vår förvaltare på Bredablick lyckligtvis synkat ihop Göteborgs Stad Kretslopp och Vatten (som hanterar vårt abonnemang/avtal), Envac (som kör sopbilen och hanterar sopsugen), Renova (som tar emot soporna) och Eleiko (som servar sopsugsanläggningen). Åtgärder är planerade och vi hoppas på en mycket snabb lösning.

Dock ser vi att nedkastet vid glasväggen även den håller på att fyllas och fungerar inte heller som den ska. Därför kommer vi från idag och tills problemet är löst att ha en särskild container för vårt hushållsavfall/restavfall stående på vändplanen på Gröna Annas gata 11.
I och med detta stänger vi tillfälligt även kvarvarande sopnedkast och hänvisar alla till containern på vändplatsen. Detta gäller endast restavfallet och ej biologiskt avfall för tillfället då komposten/matavfall inte påverkats utan har kunnat tömmas enligt uppgifterna vi fått till oss.

OBS OBS OBS! 

Detta är inte en vanlig container som vi brukar beställa för skrot och möbler. Detta är ENBART för restavfall som skickas direkt till förbränning.
Vi betalar fortsatt per kilo restavfall och det är viktigt att fortsätta sortera ut matavfallet och slänga i de gröna kompostnedkasten på gården.
Det är strängt förbjudet att kasta något annat i containern. Inga möbler eller liknande. Endast restavfall som du normalt har i hushållet.
Givetvis ska metall, plast, tidningar, pappersförpackningar och glasförpackningar sorteras ut och lämnas på återvinningscentralen vid Kvillegatan eller annan central.

Om du är osäker på hur du sorterar rätt finns länkar till sorteringsguider m.m. nedan.

Vänligen,
Styrelsen & Bredablick

15 nov 2022

Sopor/Garbage

2022-11-15 18:31

Vi har just nu problem med sopnedkastet på innergården mellan Gröna Annas gata 3 & 15. Den har inte blivit tömd av någon anledning och vi får inga svar från Renova.
Det är förbjudet att lämna sopor utanför nedkastet. 
Det går fortsatt bra att slänga sina sopor på nedkastet som ligger nedanför trapporna vid glasväggen närmast Gröna Annas gata 9.
Det vore uppskattat av alla om de som lämnat sina sopor går och slänger dem i andra nedkastet istället.
/Styrelsen

We are currently having problems with the garbage disposal tube in the courtyard between Gröna Annas gata 3 & 15. It has not been emptied for some reason and we are not getting any answers from Renova.
It is forbidden to leave garbage outside the tube.
It is still fine to throw your rubbish in the tubes located below the stairs by the glass wall close to Gröna Annas gata 9.
It would be much appreciated if those who have left their rubbish go and throw it in the other tube instead.
/The Board

4 nov 2022

Anmälan om elbilsplats senast 13 nov

2022-11-04 00:12

For information in english, please use online translation services.

I enlighet med årsstämmobeslutet har nu styrelsen inlett arbetet med att installera laddstolpar och utsett en entreprenör/leverantör som har lång teknisk livslängd och goda villkor för både föreningen och medlemmarna.

Den enda möjliga platsen för våra kommande laddstolpar är på de nio snedställda parkeringsplatserna utanför Gröna Annas gata 9 och 11. Detta då vi inte förfogar över elcentralen på Kvillegatans parkering och då övriga platser på Gröna Annas gata blir för utspritt och ej kostnadseffektivt.

Det innebär att vi behöver veta hur många parkeringsplatser som initialt kommer att nyttjas och hur vi ska planera för förändringar i kommande avtal och fördelning av platser. Om elbilsplatserna inte nyttjas till fullo kommer vi ändå upplåta platsen för vanlig bil till ord. avgift, men givetvis kommer elbilsinnehavare ha företräde till elbilsplatserna. Rimligtvis kommer därför ingen att bli av med en parkeringsplats, men förflyttningar kommer att behöva ske.

I detta formulär anmäler du dig för att få en elbilsplats. Anmälan är inte bindande då vi i dagsläget ej beslutat rörande påslag för laddplats och hur vi ska göra med el, men en anmälan säkerställer att du blir erbjuden en elbilsplats från start. Anmälan i ett senare läge kan innebära ytterligare väntetid.

Anmäl ditt intresse senast 13 november.
<< Till Anmälan >>

Vi hoppas på att arbetet drar igång så snart som möjligt i år, men kan tyvärr inte ge några ytterligare detaljer i dagsläget. I samband med arbetet kommer också dräneringen av platserna ses över då avrinningen idag inte fungerar bra och det lätt bildas stora vattenansamlingar.

Vänligen,
Styrelsen

3 nov 2022

Underhållsspolning av resterande lägenheter 14-15 nov

2022-11-03 14:59

Här kommer viktig information om obligatorisk underhållsspolning i kvarstående lägenheter på Gröna Annas gata 3-17.
Important information regarding compulsory maintenance of the piping in remaining flats on Gröna Annas gata. For further information in english, please use online translation services.

I våras anlitades JP Spolservice för underhållsspolning utav fastighetens samtliga avlopp.
Några bostadsinnehavare hörsammade inte uppmaningen om att tillhandahålla tillgång till lägenheten och därför var det många lägenheter som inte blev spolade i våras då man måste spola lägenhet för lägenhet i stigande ordning. Nu är det dock äntligen tid att fullborda arbetet.

Arbetet kommer att utföras mellan kl. 08.00-16.00 och tyvärr kan de inte ange en fast tidpunkt när de kommer till just din lägenhet.
Det är mycket viktigt att du har möjlighet att hålla lägenheten tillgänglig, om inte ber vi dig att kontakta förvaltaren Bredablicks förvaltare Mikael på 0724568309 för att lämna en nyckel innan eller vid dagen för tillträde.

OBS! 
Denna gången vill styrelsen vara tydliga med att den lägenhetsinnehavare som ej ger tillträde till lägenheten för underhållsarbete (enligt stadgarnas 34 §) på utsatt datum och tid kommer att debiteras för kostnaden som uppstår för föreningen. Dessutom kan en Rättelseanmodan utfärdas vilket på sikt kan leda till förverkande av bostadsrätten enligt 36 § 7 punkten. Vid andrahandsuthyrning är det viktigt att ägaren kommunicerar med hyrestagaren kring detta.

Aktuella lägenheter och datum:
Det första lägenhetsnumret är det interna numret som föreningen använder och som sitter på din dörr, men utan siffran framför bindestrecket. 
Efter snedstrecket är det skatteverkets lägenhetsnummer. Vi skriver upp båda nedan då vi vet att det kan vara rörigt att veta vilket nummer man ska gå efter, men de flesta vet om de fått en spolning eller ej. 

Gröna Annas gata 3 - 14 nov
Lghnr: 2-201/1101,  2-302/1202,  2-402/1302,  2-502/1402,  2-601/1501,  2-602/1502.

Gröna Annas gata 5 - 14 nov

Lghnr: 3A-101/1001,  3A-201/1101,  3A-301/1201,  3A-401/1301,  3A-501/1401,  3A-601/1501.

Gröna Annas gata 7 - 15 nov

Lghnr: 3B-401/1301,  3B-501/1401,  3B-601/1501,  3B-603/1503

Gröna Annas gata 9 - 15 nov

Lghnr: 4A-401/1301,  4A-501/1401,  4A-601/1501,  4A-701/1601,  4A-801/1701,  4A-901/1801,  4A-1001/1901

Gröna Annas gata 17 - 15 nov

Lghnr: 6-401/1301

Detta behöver du göra i din lägenhet innan spolningen utförs:
1. Ta bort allt under diskbänken så att spolteknikern kommer åt rören enkelt och smidigt!
2. Ta bort allt i badrumsskåp som sitter under handfatet.
3. Är golvbrunnen otillgänglig under tex ett badkar, montera av sidan av badkaret.
4. Plocka undan eventuella mattor som ligger löst i badrum och kök.

Varmt tack på förhand för ett fint samarbete!
Efter att jobbet är utfört får vi rör som håller i flera år framåt och vi slipper onödiga stopp och dålig lukt.

Vänligen,
Styrelsen, Bredablick och JP Spolservice